Zpráva z XXI. krajské konference EVVO ve Zlínském kraji

27. září 2022
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Iva Koutná
Zpráva z XXI. krajské konference EVVO ve Zlínském kraji

Již dvacátý první ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji se po devíti letech vrátil do Uherského Hradiště, kde byl v roce 2000 připraven první ročník. Celý program byl naplánován do venkovních prostor skanzenu ROCHUS, který je jednou z devíti členských organizací LÍSKY. Tématem letošního ročníku bylo vzdělávání v čase klimatické krize.

V úvodní části konference byly předány výroční Ceny za přínos k rozvoji EVVO v regionu. Cena je vyhlašována od roku 2001. Nominováno bylo 15 osobností, škol, organizací a projektů. Osobností EVVO se stal Ing. Jaroslav Hrabec.

Pan Hrabec stál u kořenů ekologické výchovy na Uherskohradišťsku i v celém regionu. Dlouhá léta vedl odbor životního prostředí na Okresním úřadě v Uherském Hradišti, po vzniku krajů vedl oddělení ochrany přírody na Krajském úřadě. Stojí za celou řadou projektů a programů v oblasti ekologické výchovy i ochrany přírody, včetně projektu na podporu sítě středisek ekologické výchovy a ekoporaden, ze kterého vzešla i Líska. Mnoho let připravoval s kolegy v Hradišti jeden z nejznámějších festivalů filmů s ekologickou tematikou „Týká se to také tebe“. I po odchodu na pracovní odpočinek je stále aktivní“, vyzdvihla jeho přínos EVVO v regionu předsedkyně LÍSKY Iva Koutná.

Mezi osobnostmi byl v kategorii „politik – veřejná správa“ oceněn starosta obce Kašava, Bc. Petr Černoch. „Podařilo se mu prosadit nové projekty, napříkad revitalizace území po demolici bývalého kulturního domu, kde vznikne odpočinková a klidová zóna pro obyvatele obce. Podporuje aktivity EVVO v základní škole, za jeho působení se vybudovalo workoutové hřiště u ZŠ. Podařilo se vybudovat i nový chodník v místní části obce. Sám jde osobním příkladem v bydlení – postavil si dřevěnici s kachlovými kamny. Pečuje i o kulturní život v obci – je učitelem ZUŠ, spolu s bratrem založili dechovou hudbu Trnkovjanka, která dosáhla velkého věhlasu. Podporuje lidové tradice a zvyky“, popisuje v nominaci Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel ZŠ a MŠ Kašava.

Součástí programu konference byl blok referátů k hlavnímu tématu, kde se o své názory a zkušenosti podělila doc. Kateřina Jančaříková z PedF UK a PřF UJEP, a Bc. Tadeáš Žďárský, student FSS MU Brno, hlavní iniciátor programu Růst či nerůst. Účastníci měli možnost se během exkurze seznámit s areálem Parku Rochus i zajímavými programy, službami, pomůckami a publikacemi škol, neziskových organizací. Ve třetím bloku se více než 50 účastníků rozdělilo do 5 workshopů, vedených zkušenými lektory z celé České republiky – Předškolní vzdělávání jako základ vzdělávání pro udržitelnost, Příhody ze zahrady lišky Bystroušky, Šaty rostou na louce, Jak se žije v Podnebíně, Stromy kolem nás.

Každý účastník získal sadu zajímavých tematických výukových a osvětových materiálů.

Konferenci připravili Zlínský kraj, Líska, z.s., Park ROCHUS, o.p.s., SVČ Klubko Staré Město, DDM Šikula Uherské Hradiště a VIS Bílé Karpaty s finanční podporou Zlínského kraje a MŽP pod záštitou Bc. Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje.

Seznam nominací a ocenění v příloze.

Všechny výstupy z konference jsou k dispozici na webu www.liska-evvo.cz.

Kontaktní osoba: Iva Koutná, infoevvo@seznam.cz, tel: 605 806 840