Terénní výuka jako téma březnového setkání středoškolských biologů a přírodovědců

13. březen 2020
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Terénní výuka jako téma březnového setkání středoškolských biologů a přírodovědců

Ve čtvrtek 12. března 2020 se celkem 12 učitelů biologie ze středních škol Zlínského kraje sešlo téměř po roce opět na vsetínském zámku. V roce 2019 jsme se zabývali proměnami valašské krajiny v průběhu staletí, environmentálními problémy současnosti a celkově trendy v ochraně přírody. Letošní program na tato témata volně navazoval. Byly nám představeny různé možnosti terénní výuky biologie, se kterými může středním školám pomoci muzeum. Jedna z důležitých aktivit muzea je totiž také výchova a vzdělávání v různých oborech lidské činnosti.

Na začátku setkání jsme diskutovali o zkušenostech a poznatcích z minulých setkání a jejich využití v naší výuce na domovských školách. Následně pracovník muzea pan Husák uvedl přítomné do problematiky možností terénní výuky prostřednictvím muzea. Vysvětlil nám způsoby organizace aktivit zaměřených přírodovědným směrem a své povídání doprovodil také bohatým obrazovým materiálem.

Pak jsme za velmi příznivého počasí prošli Panskou zahradou až k Masarykovu gymnáziu, kde nás přivítal zkušený ornitolog pan Tyller. Předvedl nám sítě na terénní odchyt drobného ptactva a okamžitě jsme mohli obdivovat naše malé ptáčky zpěváčky. Pan Tyller nám ke každému opeřenci řekl mnoho zajímavostí a současně názorně předvedl kroužkování. I když nebylo chyceným ptáčkům zkřiveno ani peříčko, po vypuštění pro jistotu okamžitě odlétli pryč.

Po krátké prohlídce dalších částí panské zahrady jsme se vrátili do přednáškové místnosti na zámku. Pan Tyller pokračoval prezentací na téma ornitologické zajímavosti Valašska. Společně jsme si připomněli řadu zástupců ptačí fauny, které můžeme na Valašsku potkat. Opět jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a také naše dotazy byly erudovaně zodpovězeny.

Program našeho setkání byl skutečně nabitý a plynule jsme pokračovali představením tzv. Nálezové databáze ochrany přírody. Zde nám další pracovník muzea pan Spitzer vysvětlil, jakým způsobem tato databáze vznikala a dále se rozšiřuje a za jakých podmínek do ní může člověk vstoupit a využít její informace. Na dotaz jedné kolegyně jsme v databázi vyhledali informace k jednomu zástupci vstavačovitých rostlin, které se vyskytují na Valašsku. Dále nás také zajímalo, jakým způsobem jsou nálezová data kontrolována, což nám bylo také ihned vysvětleno.

Protože při našem setkání čas neuvěřitelně běžel kupředu, vynechali jsme pro tentokrát odlévání stop a věnovali jsme se ještě závěrečné diskuzi. Paní Minaříková nám vysvětlila problematiku tzv. kabinetů v rámci projektu SYPO. Společně jsme debatovali, co se nám nejvíce líbilo na aktivitách dosavadního kabinetu biologie/přírodopis a jakým způsobem bychom rádi pokračovali nadále. Věříme, že naše setkávání spojené s výukovými programy a vzájemným sdílením zkušeností z výuky bude nadále pokračovat.

 

Mgr. Pavel Daniš, vedoucí PK Biologie/Přírodopis