Téměř stovka účastníků ze škol se sešla na krajském workshopu v Otrokovicích

3. červen 2016
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Téměř stovka účastníků ze škol se sešla na krajském workshopu v Otrokovicích

Poslední květnový den se v Otrokovicích uskutečnil workshop pro ředitele/ředitelky škol. Setkání proběhlo v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, zúčastnili se jej zástupci Národního ústavu pro vzdělávání a Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Celkem 96 účastníků se sešlo na workshopu, jehož cílem bylo seznámit zástupce škol s průběžnými výsledky analýzy v kraji z regionální a národní úrovně a s procesem přípravy Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP) v kraji. Cílem bylo také nastavit způsob komunikace mezi školami, odborným garantem a realizačním týmem.

Zástupci/zástupkyně ze škol byli členy realizačního týmu seznámeni s celou koncepcí přípravy KAP, jednotlivými kroky při jeho přípravě, realizací analýzy potřeb v kraji z národní i regionální úrovně, rolí projektového týmu, PS Vzdělávání při Regionální stálé konferenci ve Zlínském kraji (RSK ZK), rolí jednotlivých škol a odborného garanta z Národního ústavu pro vzdělávání Petra Pagáče. Stěžejní část setkání tvořila prezentace Martina Úlovce z Národního ústavu pro vzdělávání, který účastníky detailně seznámil s výsledky dotazníkového šetření na středních a vyšších odborných školách. V programu vystoupil také hlavní manažer projektu P – KAP František Novák k metodickému vedení Národním ústavem pro vzdělávání a garanti intervencí, kteří se poskytují podporu klíčových témat v projektu.

V závěru programu Lenka Kolářová z Centra pro regionální rozvoj České republiky představila podrobnosti výzvy  č. 32 a 33 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Další setkání proběhne na podzim letošního roku.​