Téma jednání DG Youth: Mladí lidé během covidu i války

23. září 2022
Aktuality
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Téma jednání DG Youth: Mladí lidé během covidu i války

Pod hlavičkou českého předsednictví proběhla ve dnech 19. – 20. září neformální jednání vrchních ředitelů odpovědných za oblast mládeže (DG Youth). Hlavním tématem dvoudenní akce byly vazby mezi neformálním učením a formálním vzděláváním mládeže a sdílení dobré praxe v reakci na pandemii covidu-19 a na potřeby ukrajinských uprchlíků. Setkání vedené ředitelem odboru EU MŠMT Martinem Faturou zahájil náměstek ministra Václav Velčovský. Kromě zástupců členských států EU se akce účastnili také zástupci Rady Evropy, Evropské komise a platformy Partnerství Evropské komise a Rady Evropy v oblasti mládeže. Ke konferenci se online připojila i vedoucí odboru mládeže ukrajinského ministerstva školství Iryna Bieliaieva.

Náměstek Václav Velčovský ve svém úvodním slově připomněl roli mládeže při dějinných událostech v tehdejším Československu, zejména pak z let 1938, 1968 a 1989. „Mladí lidé jsou nositelé změny. Bez nich by nenastaly velké dějinné zlomy, ale ani zlomy každodennosti. Je potřeba ocenit jejich zapojení do krizí, které sužují dnešní svět. Pomáhali seniorům, působili jako pomocná síla v nemocnicích, ale ti ukrajinští byli svědky ruské agrese proti jejich zemi. Proto bych právě Vám chtěl poděkovat – nejen za to co děláte, ale i za to, že jste ochotni se o své zkušenosti, mnohdy bolestivé, podělit s námi,“ zahájil akci náměstek Velčovský.

„Mladí lidé mohou být v době krizí díky svému entuziazmu snadno opomíjeni. Aktivně se zapojují do hledání řešení a působí tak dojmem, že pozornost nepotřebují. A možná skutečně nepotřebují tolik naši pozornost jako spíše naši podporu. Třeba prostřednictvím různých forem neformálního vzdělávání. Proto se budeme bavit o tom, jak tuto podporu zefektivnit i v kontextu krize na Ukrajině.“ uvedl na začátku konference ředitel Martin Fatura. Priorita propojování neformálního a formálního vzdělávání vychází ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Jedná se o oblast, v níž některé z členských států dosahují výrazných úspěchů. Tyto postupy je pak možné opakovat v dalších zemích.

České předsednictví pojalo organizaci jednání inovativně. Vůbec poprvé v historii jednání vrchních ředitelů členských států EU se jednání aktivně zúčastnili přímo mladí lidé. České předsednictví tak převedlo do praxe jednu z hlavních jeho priorit – aktivní zapojení mládeže do tvorby politik. Mladí lidé byli aktivně zapojeni do panelových diskusí a diskutovali s přítomnými vysokými úředníky.

Ředitelka Evropské komise pro oblast mládeže, vzdělávání a kultury Evropské komise Sophia Eriksson Waterschoot zvolený obsah a formu jednání ocenila. „Chtěla bych poděkovat za uspořádání této akce a pogratulovat České republice za skvěle vybraná témata předsednictví a uspořádání řady formálních i neformálních akcí věnovaná této důležité problematice,“ uvedla na závěr svého vystoupení.

Jedním z témat jednání byla také situace mladých lidí na Ukrajině. Iryna Bieliaieva z ukrajinského ministerstva školství poděkovala za podporu ukrajinských dětí a mládežníků. Vyzdvihla dále klíčovou roli celoevropského přístupu při podpoře mládeže: „Chtěla bych poděkovat všem, kteří Ukrajinu podporují. Mnoho míst bylo zničeno, část z nich se nám už ale podařilo obnovit. Naší mládeži se věnujeme a do budoucna uvítáme například možnost propojování aktivit center mládeže napříč našimi zeměmi,“ zakončila Iryna Bieliaieva ze své kyjevské kanceláře.

Ředitel Fatura v rámci jednání rovněž shrnul aktivity České republiky při Evropském roku mládeže, připomněl, že se uskuteční celkem 117 akcí v různých regionech ČR a upozornil na akci Příští stanice svět s podtitulem Festival příležitostí pro mladé, která byla včera zahájena. Více informací o akci naleznete na webu akce Příštístanicesvět.cz.

 

Zdroj: MŠMT