TAXEDU – výuka o daních zábavným a poutavým způsobem

21. červenec 2021
Výchova k podnikavosti
Autor/ka článku: Martina Němcová
TAXEDU – výuka o daních zábavným a poutavým způsobem

TAXEDU je pilotní projekt Evropské unie, jehož cílem je vzdělávat mladé Evropanky a Evropany o daních a o tom, jak daně ovlivňují jejich život. Portál se zaměřuje na tři věkové skupiny s informacemi šitými na míru pro děti, dospívající a mladé dospělé.

Informace jsou předávány formou her, e-learningového materiálu a mikrostudijních klipů, aby se evropská mládež mohla učit o daních v jejich různých podobách a souvisejících problémech (daňové podvody, daňové úniky atd.) zábavným a poutavým způsobem.

Cílové skupiny

Děti: vysvětlení toho, co to jsou daně a jaké jsou jejich každodenní přínosy pro lidi. Tento oddíl obsahuje několik překvapivých a zábavných skutečností o daních z celé Evropy, aby učení bylo zábavné. Jazyk je jednoduchý a srozumitelný.

Dospívající: popis toho, co to jsou daně a jaký mají přínos pro každodenní život. Tento oddíl obsahuje více podrobností než oddíl pro děti, stejně jako i konkrétní příklady, které odpovídají zájmům dospívajících (stahování hudby, nákup na internetu apod.).

Mladí dospělí: informace relevantní pro toto konkrétní stadium života, jelikož mladí dospělí představují přechod do dospělosti (musejí platit daně, když začnou studovat na univerzitě, začínají podnikat, pracovat v jiné zemi apod.?).

Koutek pro učitele

Zdroje, tipy a triky pro výuku o daních a jejich přínosech ve školách. Učitelé zde najdou vypracované podklady pro výuku, plány hodin, videoklipy.

Katalog školení

Nepřeberné množství krátkých interaktivních kurzů na téma daně pro všechny věkové skupiny.

TAXLANDIA

Ve výuce lze využít i studijní simulační hru, která vysvětluje a propaguje vzdělávání v oblasti daní. Nyní jste v Taxlandii, malém evropském státu s nádhernými horami a čistými modrými jezery. Kdysi to byla oblíbená turistická destinace se vzkvétající ekonomikou a minimálními daněmi. Nyní však Taxlandia čelí nebývalé krizi. Mnoho společností přesunulo svá sídla jinam, poklesl objem turismu. V loňském roce vláda oznámila, že naplánovala zvýšení daní jako jedno z opatření s cílem řešit nastalou krizi. Brzy nato začala „daňová rebelie“. Nyní jste byl(a) právě VY jmenován(a) novým/novou premiérem/premiérkou Taxlandie! Musíš začít přijímat rozhodnutí v otázce daní, postarat se o své občany, vybudovat novou infrastrukturu a podpořit trvalý rozvoj země. Hodně štěstí!

Webová stránka TAXEDU: https://europa.eu/taxedu/home_cs