Studovat nebo najít práci v zahraničí pomůže Europass

26. červenec 2021
Pro absolventy
Autor/ka článku: Martina Němcová
Studovat nebo najít práci v zahraničí pomůže Europass

Europass vám nabízí možnost zdarma sestavit portfolio dokladů a dokumentů o vašich schopnostech a dovednostech, které vám pomůže při hledání práce, brigády nebo dalším studiu doma i v zahraničí. Doklady jsou online a zdarma. Při jejich pořízení a vyplnění se nemusíte nikde registrovat a vyplněná data a údaje se nesbírají ani nikde neukládají.

S nabídkou dokladů o vašich schopnostech, zkušenostech a dovednostech ukážete zaměstnavateli nebo personalistovi svou praxi a vše, co umíte. Nabídku dokladů o vašich schopnostech a dovednostech a dalších služeb Europassu využijete v různých životních situacích a etapách, ať už studujete, hledáte práci, jste dobrovolník, učíte nebo nabíráte lidi.

S pomocí Europassu můžete získat tyto doklady

  • životopis
  • motivační dopis
  • doklad o studijní nebo pracovní stáži (Europass mobilita)
  • doklad o dobrovolnictví (Europass mobilita pro dobrovolníky)
  • dodatek k osvědčení, který dokládá středoškolskou kvalifikaci a doplňuje výuční list nebo maturitní vysvědčení
  • dodatek k diplomu, který dokládá vysokoškolskou kvalifikaci a doplňuje vysokoškolský diplom
  • dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace

Některé doklady si vyplňujete sami, o jiné je potřeba zažádat, další jste možná dostali nebo dostanete ve škole spolu s vysvědčením nebo diplomem.

Životopis si píše každý sám. Můžete ho vyplnit do online formuláře na stránkách Europassu.

Motivační dopis si také píše každý sám, lze ho napsat do online šablony na stránkách Europassu.

Doklad o stáži vám vystaví organizace, která vás vyslala na stáž, ve spolupráci s hostitelskou organizací a Národním centrem Europass.

Doklad o dobrovolnictví vyplňuje vysílající organizace (např. nevládní organizace, agentura, spolek) a/nebo hostitelská organizace (firma, nevládní organizace apod.)

Dodatek k osvědčení vám vydá buď vaše střední škola spolu s vysvědčením nebo osvědčením, nebo si o něj zažádáte sami v databázi pro vydávání dodatků na stránkách Europassu. K dispozici máte čtyři jazykové verze.

Dodatek k diplomu dostávají všichni absolventi českých vysokých škol od roku 2006 spolu s diplomem. Absolventi vyšších odborných škol ho získají v případě, že jim dodatek jejich škola vystaví.

Dodatek o osvědčení k profesní kvalifikaci lze získat v případě, že máte osvědčení o získání profesní kvalifikace, a to buď u autorizované osoby, která vám osvědčení o získání profesní kvalifikace vydala, nebo v Národním centru Europass.

Do roku 2018 byl jedním z dokladů Europassu také samostatný jazykový pas. Základní stupnice jazykových dovedností včetně kritérií sebehodnocení je stále důležitou součástí životopisu. Více informací najdete v článku na portálu Europassu Jak do životopisu vyplnit jazykové dovednosti.

 

Zdroj: Národní centrum Europass

Soubory ke stažení