Studijní cesta žáků a žákyň zlínského gymnázia do španělské Valencie

31. březen 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jiřina Juřičková
Studijní cesta žáků a žákyň zlínského gymnázia do španělské Valencie

V polovině března se šest vybraných žáků sekundy a dva doprovázející učitelé z Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín zúčastnili vzdělávací mobility v programu Erasmus +. Tentokrát zavítali do španělské Valencie. Program velmi pečlivě připraven s důrazem na aktivní poznávání odlišného kulturního prostředí. Obsahoval i dostatečný prostor pro volný čas studentů, který trávili se svými španělskými kamarády, jejich hostitelskými rodinami a kolegy z projektu z Německa, Litvy a Kypru.

Vzdělávací činnosti zahrnovaly 3D Printing Workshop, jehož výstupem byl přívěšek, který si studenti za asistence španělských kolegů sami navrhli. Dále měli možnost se naučit místní tanec, pracovat s digitálními technologiemi při virtuální prohlídce školy a rovněž plnit různorodé úkoly, včetně matematických, při hledání pokladu v okolí City of Arts and Science. Poznávací část pobytu dále nabídla návštěvu Oceánografického muzea, výlet do přírodního parku Albufera s projížďkou na lodi a prohlídku historického centra Torrentu a místního muzea. Ochutnávka zdejších specialit, včetně churros s čokoládou a především návštěva oslav největšího svátku ve Valencii byla velkým zážitkem.

Z hlediska tématu well-being, kterému jsme se věnovali a na kterém naši studenti aktivně participovali, jsme připravili workshop, kde žáci představili komentovanou prezentaci našeho gymnázia. Ukázali místa v naší škole a v jejím okolí, kde je jim dobře a proč a spolu se studenty z ostatních zemí vyplnili dotazníky o well-being a následně vzájemně diskutovali jednotlivé položky. Ve zpětné vazbě zazněly návrhy na pohodlnější židle, teplejší prostředí tříd (Kypr a Španělsko), lepší vybavení stran dekorací a barev, méně zkoušení a začátek vyučování od 9:00 (ČR), méně stresu při testech (Kypr, Německo), ale padly také návrhy na zařazování více smysluplných prací, projektů, díky kterým by výuka mohla být efektivnější. Studenti napříč zeměmi vyzdvihovali důležitost dobré atmosféry a vztahů ve škole, oceňovali podporu ze stran učitelů.

Při srovnání školního prostředí naši studenti konstatovali, že naše škola má modernější ráz i vybavení. Na partnerské škole vnímali lepší, přátelštější  ovzduší mezi studenty a velkou laskavost a starostlivost vysoce oceňovali i u hostitelských rodin. Celkově studenti získali vyšší sebedůvěru při používání cizího jazyka v reálných situacích i v sociálním kontaktu se španělskými kamarády. Velký krok podnikli i směrem k samostatnosti a spoléhání se na sebe sama.

Studenti byli z projektu nadšeni, nebránili by se možnosti pobýt ve Španělsku déle a mnozí se už teď těší na možnost přivítat nové kamarády ve Zlíně. Domnívám se, že cíl této mobility byl naplněn. Reflektovat sebe a svůj studentský život a poznat, čím žijí naši sousedé, čím je pro nás Evropa.

Zde jsou citace některých komentářů, které studenti uvedli bezprostředně po návratu:

„Ve Španělsku se mi velice líbilo. Bylo dobré vidět, jak lidé žijí. Nebylo to z pohledu cizince, to tam jel na dovolenou, ale vžili jsme se do jejich života. Španělé byli velice společenští a hodní, jejich styl života se mi moc líbí, líbily se mi jejich zvyky a tradice. Líbilo se mi, že jsem se mohla zapojit i do organizačních věcí a pomoci (skupině).“

„Měli jsme se úžasně. Má hostitelská rodina byla super skvělá a nevadilo by mi zůstat tam o týden déle. Všichni Španělé, které jsem potkala, byli přátelští a vřelí. Jediný problém bylo to, že neumí moc anglicky.“

„Byl to awesome zážitek, seznámil jsem se se spoustou lidí a mám nové kamarády. Vyzkoušel jsem jídlo, které jsem nikdy předtím nejedl. Za těch několik dní jsem toho viděl hrozně moc. Vždycky na tento super zážitek budu vzpomínat.“

Z pohledu nás, doprovázejících učitelů, bylo velmi zajímavé diskutovat s kolegy z jiných (a to velmi kulturně odlišných) zemí jejich názory a postřehy na výuku, dnešní děti, náplň učitelské práce, organizaci školního roku, aktivity ve školách či akademické výsledky.

Považuji účast na tomto programu za obohacující a inspirující, získaly jsme nové impulzy, rozšířily si obzory. Všímaly jsme si, jak jsou naši studenti prakticky schopni komunikovat v cizím prostředí a používat cizí jazyk, což je velmi cenná zpětná vazba pro učitele.