Studentská debata Zavolíme! se vrací s podtitulem “Get informed”. Přiblíží volby do Evropského parlamentu

11. duben 2024
Žáci a studenti
Autor/ka článku: Tereza Dejmková, manažerka projektu
Studentská debata Zavolíme! se vrací s podtitulem “Get informed”. Přiblíží volby do Evropského parlamentu

Největší studentská debata Zavolíme! se vrací.  Mladým tentokrát přiblíží volby do Evropského parlamentu a objasní jeho fungování. Debata od studentů pro studenty s českými lídry kandidátek do Evropského parlamentu proběhne 26. dubna 2024 v 9:00. Stejně jako prezidentská debata v zimě roku 2022 bude vysílána do středních škol v České republice. Zavolíme! tak mladým lidem nabídne možnost získat přehled o evropských tématech a kandidátech, kteří se o křesla v Evropském parlamentu ucházejí.

Studenti a mladí lidé často neví, nebo si nejsou jisti, jakými tématy se Evropský parlament zabývá a jak jeho rozhodnutí přímo ovlivňují jejich životy. To potvrzuje i výsledek audience průzkumu, který na Instagramu provedla platforma Based mezi studenty a mladými lidmi ve věku od 15 do 30 let.  Informace o volbách do Evropského parlamentu jsou dle výsledků často málo dostupné a těžko pochopitelné.

Podtitulkem letošního Zavolíme! je “Get informed” (= informuj se). Odkazujeme tím na naši snahu přinést studentům a mladým lidem přehledné informace o fungování Evropského parlamentu a poskytnout jim prostor k tomu, aby si mohli vybudovat svůj vlastní názor, mohli sebevědomě argumentovat a u samotných voleb učinit informované rozhodnutí.” komentuje hlavní záměr debaty manažerka projektu Zavolíme! Tereza Dejmková.

Co mladé zajímá

Tematicky se debata bude zabývat rolí Česka v EU, zelenou politikou a oblastí svobody a bezpečí v souvislosti s kybernetickou bezpečností a válkou na Ukrajině. V druhé části debaty pak budou mít studenti možnost klást kandidátům své vlastní dotazy.  Díky tomu si budou moci mladí voliči vybrat pro ně vhodného kandidáta s vědomím jeho kvalit a záměrů v parlamentu. Živý přenos bude také v letošním roce simultánně tlumočen do Českého znakového jazyka organizací Deaf Friendly. Debata tak bude sledována i na školách pro sluchově postižené. 

Zavolíme! mohou studenti sledovat už 26. dubna 2024 od 9:00 na webových stránkách www.zavolime.cz. Školy, které se ke sledování přenosu registrují na webových stránkách www.zavolime.cz/pro-skoly rovněž obdrží metodické podklady, včetně pracovních listů. Ty pak učitelé mohou využít pro práci v hodině. K dispozici rovněž dostanou záznam debaty pro zpětné využití. 

Zavolíme! jako úspěšný projekt

Síla studentské iniciativy a podpory aktivního občanství se prokázala už v zimě roku 2022 v souvislosti s prezidentskými volbami. Debatu s prezidentskými kandidáty tehdy živě sledovalo téměř 9000 žáků na více než 140 školách v celé ČR. Důraz byl při debatě kladen na témata, která byla klíčová při rozhodování u voleb pro nejmladší generaci voličů. Středoškoláci proto také dostali prostor pro své vlastní dotazy přímo ve vysílání. Na úspěšnou debatu pak studenti navázali rozhovorem s prezidentským párem na jaře roku 2023 – jednalo se o vůbec první rozhovor svého druhu.

Od studentů pro studenty

Letošní Zavolíme! mají opět pod taktovkou výhradně studenti, a to od produkce, přes grafiku, hudbu, dramaturgii, až po propagaci. Debatu pořádá studentská vzdělávací platforma Based (Jetobased, z.s. www.jetobased.cz), ve spolupráci s iniciativou Díky, že můžem (v rámci platformy Díky, že můžem volit) a Smíchovskou střední průmyslovou školou a gymnáziem. Zavolíme! je také hlavním projektem, který v letošním roce podpoří Univerzita Karlova v souvislosti s oslavami vstupu České republiky do Evropské unie.

O projektu

Zavolíme! je unikátní koncept předvolebních debat od studentů pro studenty, jehož hlavním cílem je snaha o zvýšení volební účasti mladých lidí, rozvoj jejich zájmu o veřejné dění a společenskou odpovědnost a v neposlední řadě propojování formálního a neformálního vzdělávání. Projekt se soustředí na témata mladé generace. Pořadatelem Zavolíme! je vzdělávací platforma Based.

Podrobnější informace o projektu, kandidátech a programu debaty naleznete na webu a sociálních sítích.

Web: https://zavolime.cz 
Facebook: https://www.facebook.com/zavolime.cz 
Instagram: https://www.instagram.com/zavolime.cz/
https://www.instagram.com/jetobased/