Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Reflex 2013: Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu a hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání

Projekt Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze umožňuje srovnání uplatnění absolventů veřejných vysokých škol v ČR s využitím dřívějších projektů i některá další mezinárodní srovnání. Do šetření uplatnění absolventů na podztim 2013 se aktivně zapojilo 20 veřejných vysokých škol, jedna státní vysoká škola a 15 soukromých vysokých škol.

Projekt má pomoci odpovědět některé základní otázky:

• Máme nedostatek nebo nadbytek vysokoškoláků?
• Odpovídá jejich oborová struktura požadavkům pracovního trhu?
• Jaké kompetence absolventi mají (a k čemu jim jsou) a jaké jim naopak chybí?
• Jsou absolventi připraveni a hodnotí dosažené vzdělání tak, jak to předpokládají vysoké školy?
• Je to z hlediska vysokých škol v souladu se strategiemi jejich rozvoje?
• Jaké dlouhodobé důsledky pro trh práce bude mít současný vývoj vysokého školství v ČR?
• V čem je situace našich absolventů podobná a v čem se liší od jiných evropských zemí?
• Jaká doporučení lze adresovat vládě, vysokým školám, zaměstnavatelům a absolventům?
 
Cílem projektu je přispět k dlouhodobě rozvíjeným znalostem o zaměstnatelnosti a uplatnění absolventů vysokých škol, o jejich přechodu ze vzdělávání na pracovní trh a hodnocení získaného vysokoškolského vzdělání, k vytváření takto zaměřené databáze poznatků a informací a k jejich následným analýzám.
 

Reflex 2013 navazuje na významné mezinárodní projekty, které byly v oblasti výzkumu uplatnění absolventů vysokých škol v ČR již realizovány (Cheers, 12 evropských zemích včetně ČR v letech 1997-2000; Reflex, 15 evropských zemích včetně ČR, Japonsko, v letech 2004-2007). V různých částech světa se realizují postupně další projekty, mezinárodní i národní, a znalosti o přechodu a uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce se dále rozvíjí. U nás k tomu přispěl i národní projekt (navazující na mezinárodní projekt Reflex a koordinovaný s Německem a s Rakouskem) realizovaný v roce 2010 pod názvem Reflex 2010. Hlavním řešitelem a koordinátorem je Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 
 
Zdroj: Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, www.strediskovzdelavacipolitiky.info
 
 
Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková