Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Na které fakulty se dostanete bez přijímaček
​V přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 obor můžete dostat bez přijímací zkoušky. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. 


Které fakulty veřejných vysokých škol přijímají alespoň na 1 obor bez přijímaček 

 Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz   
Fakulta lesnická a dřevařská31. 3. 2017
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz 
Fakulta dopravní*, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (pouze Děčín)FJFI 31. 3. 2017
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz   
Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Ekonomická fakulta*, Filozofická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakultaFF  a PŘF 15. 3., PDF 17. 3., ZF a FROV 31. 3. 2017,

EF zatím neuvedeno
Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz 
Agronomická fakulta, Zahradnická fakultaZF 20. 3., AF 31. 3. 2017
Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz 
Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta (VV), Přírodovědecká fakulta28. 2. 2017
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz 
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě28. 2. 2017
Technická univerzita v Liberci www.tul.cz 
Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Fakulta zdravotnických studií (dříve Ústav zdravotnických studií)FS, FT, FPHP 31. 3. 2017, FZS 26. 5. 2017
Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz 
Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakultaPDF 28. 2. 2017, PŘF 31. 3. 2017
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 
Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta31. 3. 2017
Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz 
Přírodovědecká fakulta (program Geologie)28. 2. 2017
Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  
Přírodovědecká fakulta (pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu vybraných oborů)28. 2. 2017
Univerzita Pardubice www.upce.cz 
Dopravní fakulta Jana Pernera*, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky*, Fakulta chemicko-technologickáFES 15. 3. 2017, FCHT 31. 3. 2017
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz   
Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií (UOP), Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologickáFAI 1. kolo do 31. 3., 2. kolo do 10. 9. 2017, FHS 31. 3. 2017, FLKŘ 30. 4. 2017, FT 1. kolo 28. 4., 2. kolo 18. 9. 2017
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta*FMMI 30. 4. 2017, 2. kolo 10. 8. 2017, FAST 1. kolo 31. 3., 2. kolo 15. 7., 3. kolo 11. 9. 2017, HGF zatím neuvedeno
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz 
všechny fakulty31. 3. 2017
Vysoká škola polytechnická Jihlava* www.vspj.czzatím neuvedeno
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz15. 3. 2017
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz 
Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní, Fakulta ekonomická, Fakulta filozofickáFEK, FF 31. 3. 2017, FEL 1. kolo do 15. 4., případné 2. kolo do 15. 8., FAV 31. 3., FST 1. kolo do 14. 4., případné 2. kolo do 11. 8. 2017
  
Pouze bakalářské nebo tzv. "dlouhé" magisterské obory, data pro rok 2017
* z údajů za předchozí rok, pro rok 2017 zatím nebyly informace na stránkách fakulty k dispozici
Zdroje: stránky jednotlivých fakult, převzato z www.VysokeSkoly.comZdroj: Kampomaturite.cz


Autor:  
Vložil/a: Jana Vodáková