Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Zedník

36-67-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  ve stavebnictví při vykonávání odborných zednických prací, také jako specialista obkladač, sádrokartonář
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Vlastní příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby byl absolvent po příslušné praxi schopen uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci při samostatné činnosti ve stavebnictví. Pro uchazeče je rozhodující dobrý zdravotní stav.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

Organizace vzdělávání je rozdělena na praktickou výuku - odborný výcvik, který tvoří plnou polovinu z celkové učební doby a na teoretickou výuku, ve které žáci získávají odborné a všeobecné znalosti. Výuka prvního ročníku se z větší části realizuje na cvičných pracích v dílenském prostředí, výuka druhého a třetího ročníku se provádí na pracovištích mimo školu pod vedením zkušených mistrů. Celková učební doba trvá v denním studiu 3 roky, je zakončena závěrečnou zkouškou a absolvent získá střední vzdělání s výučním listem.

Během výuky se žáci seznamují s praktickými a odbornými znalostmi při provádění různých stavebních prací předepsaných učebními osnovami. Žáci se učí zdít, provádět omítky, betonářské práce, jednoduchá bednění, povrchové úpravy včetně provádění keramických obkladů a dlažeb, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat truhlářské, zámečnické a kanalizační prvky, montáže kozového a trubkového lešení a další stavební práce.

Uplatnění

Absolvent se uplatní ve stavebních a rekonstrukčních firmách při výstavbě nových objektů, rekonstrukcích, opravách a údržbě stavebních objektů i při provádění bouracích prací a ve výrobnách stavebních prvků. Uplatnit se může také jako specialista obkladač, sádrokartonář. Po získání potřebné praxe si absolvent může založit vlastní živnost v oboru a začít samostatně podnikat.