Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Truhlář

33-56-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  praktická činnost při výrobě nábytku a stavebně-truhlářských výrobků v dřevozpracujících firmách
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Obor Truhlář je zaměřen na výrobu nábytku včetně stavebně-truhlářské výroby oken, dveří a schodišť. Zaměření oboru vychází z požadavků a potřeb firem a při výuce je zohledněn také charakter jejich zakázek.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

Všeobecné předměty doplňují a rozvíjejí znalosti ze základní školy a zároveň jsou zaměřeny na rozšíření okruhu vědomostí z oblasti komunikačních a na osvojení si základů grafických programů. V teoretických odborných předmětech se žáci učí rozvíjet ekonomické myšlení, pracovat s návrhy a technickou dokumentací, orientovat se v příslušných technických normách a dodržovat je. Zároveň si osvojují poznatky o technologických postupech zpracování materiálů, jeho vlastnostech a možnostech použití a také nástrojích potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání.

Žáci oboru Truhlář získávají během studia všeobecné i teoretické odborné vzdělání a především praktické dovednosti. Ovládají základní odborné práce v oblasti výroby dřevěných konstrukcí, nábytku a bytového zařízení, stavebně-truhlářských výrobků, a to nejen ze dřeva, ale i z ostatních materiálů používaných v dřevařské výrobě. Žáci pod vedením kvalifikovaných a zkušených vyučujících zhotovují základní výrobky truhlářské praxe, provádí jejich opravy a renovace, expedici, montáž, osazování v objektech, naučí se všem ručním i strojním technologiím zpracování masivního dřeva i materiálů na bázi dřeva včetně povrchových úprav. Provádí práci na dřevoobráběcích strojích, které se naučí obsluhovat a seřizovat. Žáci zhotovují různé druhy typologicky rozdílného nábytku, dveří a schodišť, vycházejících z požadavků zákazníka.

Uplatnění

V průběhu studia si žáci prohlubují teoretické znalosti a učí se rozvíjet svou řemeslnou zručnost. Jsou připraveni pro individuální i sériovou výrobu nábytku a jeho komponentů, mohou pracovat ve velkých, středních i malých v živnostenském podnikání na pozici zaměstnance a po rozšíření okruhu svých vědomostí i zaměstnavatele. Převážná část absolventů odchází do firem zabývajících se výrobou nábytku a stavebně truhlářskou výrobou, kde působí jako kvalifikovaní pracovníci často i při obsluze CNC strojů nebo po určité praxi i na pozicích mistrů. Po získání výučního listu mohou dosáhnout středoškolského vzdělání ve dvouletém nástavbovém studiu, ukončeném maturitní zkouškou.