Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Tesař

36-64-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  ve stavebnictví a dřevařském průmyslu při vykonávání odborných tesařských prací
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Absolvent získá základní teoretické a praktické znalosti o používaných materiálech, pracovních postupech a základních tesařských prací.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

Absolvent umí číst stavební výkresy, rozměřuje a zakládá jednoduché tesařské konstrukce podle výkresové dokumentace, správně používá nářadí a ovládá malou mechanizaci. Provádí ruční a strojní opracování dřeva a jeho spojování pomocí konstrukčních spojů a prvků. Provádí montáž a demontáž lešení a pomocných konstrukcí. Připravuje přířezy pro obedňování, pomocné tesařské konstrukce a bednění betonových a železobetonových konstrukcí. Zhotovuje a osazuje vnitřní zařízení budov, tesařské podlahy a příčky.

Uplatnění

Absolvent oboru Tesař  se uplatní ve stavebních firmách jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele. Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, odskružení, lešení).