Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Strojní mechanik

23-51-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  v oblasti výroby a montáže, pracovník údržby, jako pracovník údržby, opravář přípravků, seřizovač
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Ve tříletém učebním oboru získají žáci všechny potřebné vědomosti a dovednosti pro výkon tradičního a v praxi velmi žádaného zámečnického řemesla.
Informace o oboru

​Klíčové dovednosti

Výuka je zaměřena na zvládnutí náročných rukodělných prací, osvojení si potřebných dovedností spojených s montáží, navrhováním, sestavováním a údržbou hydraulických a pneumatických obvodů, zařazeny jsou zde i potřebné základy práce s dřevem a plasty.

Absolvent učebního oboru ovládá veškeré řemeslné práce spojené s řezáním a stříháním materiálů, ohýbáním, tvarováním, kalením, pájením plamenem, ale i práce na vrtačkách, bruskách a obráběcích strojích. Součástí výuky je i osvojení si progresivních způsobů kontroly a měření, včetně práce s tříosým měřícím zařízením. Důležitou součástí oboru je možnost získání oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2.

Uplatnění

Absolvent učebního oboru zámečník je plně připraven uplatnit své vědomosti a dovednosti ve všech typech podniků a soukromých firem. Je schopen pracovat v údržbářských, montážních a zámečnických dílnách a má rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou absolventi pokračovat v nástavbovém maturitním studiu  a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.