Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Přehled technických oborů

Na této stránce naleznete přehled všech položek katalogu technických oborů.

  
Charakteristika oboru
Auto
Výuka je zaměřena na teoretickou i praktickou přípravu pro údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel. Součástí je možnost získání řidičského oprávnění skupiny B.
Elektrikář
Hlavním obsahem tříleté výuky je teoretické i praktické zvládnutí široké oblasti elektrotechniky a její uplatnění v praxi. Nedílnou součástí oboru je získání základní znalosti práce na počítači.
Instalatér
Výuka je zaměřena na montážní práce v oblasti zdravotechniky, ústředního vytápění, plynárenství a v poslední době se zaměřením na ekologii, jako zavádění solárních panelů, tepelných čerpadel, zařízení na zpracování biomasy apod.
Karosář
Obor poskytuje střední odborné vzdělání ukončené po 3 letech závěrečnou zkouškou. Po jejím úspěšném vykonání obdrží absolvent výuční list. Absolventi se uplatňují v průmyslové a živnostenské sféře při výkonu povolání karosář.
Malíř-a-lakýrník
V učebním oboru Malíř a lakýrník se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím a technologiemi výroby získávají potřebné teoretické vědomosti i praktickou dovednost pro malířské a natěračské práce.
Mechanik-opravář-motorových-vozidel
Výuka je zaměřena na činnosti související s opravováním silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků, dále na provádění demontáží, kontrol a oprav jednotlivých částí a jejich opětovné montáže.
Nástrojař
V průběhu studia tohoto učebního oboru se žáci připravují pro výkon řemesla spojeného s navrhováním a výrobou nástrojů, pomůcek, přípravků a speciálních měřidel.
Obráběč-kovů
Žáci se naučí zvládnout strojní třískové obrábění kovových i nekovových součástí na základě znalosti vlastností  obráběných materiálů, řezných podmínek, geometrie obráběcích nástrojů, technických a provozních parametrů obráběcích strojů.
Opravář-zemědělských-strojů
Učební obor Opravář zemědělských strojů připravuje kvalifikované pracovníky, kteří umí provádět technickou údržbu, seřizování a opravy zemědělských strojů a zařízení či technologických linek a jsou schopni i následné funkční kontroly.
Strojní-mechanik
Ve tříletém učebním oboru získají žáci všechny potřebné vědomosti a dovednosti pro výkon tradičního a v praxi velmi žádaného zámečnického řemesla.
Tesař
Absolvent získá základní teoretické a praktické znalosti o používaných materiálech, pracovních postupech a základních tesařských prací.
Truhlář
Obor Truhlář je zaměřen na výrobu nábytku včetně stavebně-truhlářské výroby oken, dveří a schodišť. Zaměření oboru vychází z požadavků a potřeb firem a při výuce je zohledněn také charakter jejich zakázek.
Zedník
Vlastní příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby byl absolvent po příslušné praxi schopen uplatňovat získanou odbornou kvalifikaci při samostatné činnosti ve stavebnictví. Pro uchazeče je rozhodující dobrý zdravotní stav.