Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Opravář zemědělských strojů

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  při opravě, údržbě a seřizování zemědělských strojů a zařízení, také v lesním hospodářství, v dopravě, ve stavebnictví, jako řidič traktoru, nákladních a užitkových automobilů, obsluha moderních zemědělských strojů a zařízení
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Učební obor Opravář zemědělských strojů připravuje kvalifikované pracovníky, kteří umí provádět technickou údržbu, seřizování a opravy zemědělských strojů a zařízení či technologických linek a jsou schopni i následné funkční kontroly.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

Absolventi umí provádět jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny jednoduchých podskupin a  částí strojů a zařízení. Znají obsluhu diagnostických přístrojů a zařízení a umí využít výsledků diagnostických prohlídek ke zvyšování provozní spolehlivosti a hospodárnosti zemědělské techniky.

 

Mimo dovednosti montážních prací žáci získají také základy ručního i strojního zpracování kovů, obrábění a základy kovářských a klempířských prací. V průběhu studia možnost získat řidičské oprávnění skupiny C + T, tj. traktoru, osobního a nákladního automobilu. Dále mají možnost získat oprávnění pro svařování elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře CO2.

Uplatnění

Kromě práce v zemědělství se tento obor velmi dobře uplatní i ve strojírenství, stavebnictví a jiných průmyslových odvětvích (údržbáři, svářeči, seřizovači, opraváři potravinářských strojů) nebo v silniční dopravě (řidiči, pracovníci servisů).