Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Obráběč kovů

23-56-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Žáci se naučí zvládnout strojní třískové obrábění kovových i nekovových součástí na základě znalosti vlastností obráběných materiálů, řezných podmínek, geometrie obráběcích nástrojů, technických a provozních parametrů obráběcích strojů.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

Žáci ovládají nejen ruční obrábění kovů, ale i strojní třískové obrábění kovových a nekovových součástí na klasických i CNC obráběcích strojích. Provádí nastavování, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů - soustruhů, frézek, brusek, vrtaček a vyvrtávaček.

Po ukončení přípravy a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů. Výuka je zaměřena na soustružení, frézování a broušení kovových a nekovových materiálů v kusové i sériové výrobě.

Uplatnění

 

Absolventi se uplatní ve strojírenství v povolání jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze řízených obráběcích strojů apod. Jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů ve výrobních a opravárenských provozech. Příprava v učebním oboru obráběč kovů vytváří předpoklad k tomu, aby byl absolvent po příslušné praxi schopen ovládat i programově řízené CNC obráběcí stroje. Důležitým cílem je také motivace žáků k dalšímu vzdělávání.