Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Nástrojař

23-52-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  v oblasti výroby a montáže nástrojařských produktů, pracovník údržby, jako opravář nástrojů, forem a přípravků, seřizovač
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
V průběhu studia tohoto učebního oboru se žáci připravují pro výkon řemesla spojeného s navrhováním a výrobou nástrojů, pomůcek, přípravků a speciálních měřidel.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

Žáci si osvojují potřebné vědomosti a praktické dovednosti spojené s ručním zpracováním kovů, základy strojního obrábění těchto materiálů a rovněž práce nástrojařského charakteru.

Uplatnění

Po ukončení studia je absolvent oboru připraven vykonávat vysoce odborné nástrojařské práce ve všech typech podniků, popř. ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost. Dále mohou absolventi oboru najít uplatnění v příbuzných profesích jako například zámečník (strojní mechanik) nebo seřizovač.