Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  v autoopravárenství a strojírenských provozech, jako řidič nebo obsluha jiných motorových vozidel
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Výuka je zaměřena na činnosti související s opravováním silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků, dále na provádění demontáží, kontrol a oprav jednotlivých částí a jejich opětovné montáže.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

Absolvent získá v průběhu studia odborné dovednosti související s opravováním, montáží a demontáží silničních motorových vozidel. Žáci provádějí funkční kontroly po provedených opravách a učí se používat a obsluhovat diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu motorových vozidel a jejich částí. Absolvent ovládá základní úkony při ručním zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů, a základní technologické postupy z oblasti strojního obrábění, včetně používání ručního mechanizovaného nářadí. Dokáže se orientovat v technické a servisní dokumentaci různých druhů a typů silničních vozidel. Součástí vzdělání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Uplatnění

Absolvent je připraven pracovat v automobilovém průmyslu, popř. může ve své profesi podnikat. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, v autoservisech a při údržbě a ve větších podnicích, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME), jako řidič mezinárodní a vnitrostátní přepravy, při obsluze diagnostických zařízení, v autosalonech apod.