Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Malíř a lakýrník

39-41-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  ve stavebnictví jako malíř, tapetář, lakýrník a natěrač, ve strojírenství, příp. v autolakýrnictví, také v oblasti výrobní kontroly jakosti povrchové úpravy výrobků, při výrobě, prodeji a skladování nátěrových hmot
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
V učebním oboru Malíř a lakýrník se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím a technologiemi výroby získávají potřebné teoretické vědomosti i praktickou dovednost pro malířské a natěračské práce.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

Žáci se naučí klasické výmalby interiérů, včetně všech základních technik - nátěry, míchání tónů, práce s různými materiály, plastická malba, tapetování, nátěry oken a dveří včetně odstraňování starých nátěrů, dále válečkování, šablonování, linkování a malování písma. Provádí přípravy povrchů pod malby a nátěry, zhotovují a opravují malby a nátěry něžnými technikami na různých podkladech. Umí napodobit dřevo a plastické nátěry.

 

Žáci si osvojí dovednosti a návyky potřebné k malířské a natěračské práci v interiérech, k nátěrům fasád a stavebních konstrukcí, zhotovení nápisů jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, tapetování, k aplikacím novodobých nátěrových hmot nátěrem i stříkáním. Naučí se řešit barevnost interiérů a získávají cit pro estetičnost.

 

Uplatnění

 

Absolventi naleznou uplatnění jako zaměstnanci v malířských a lakýrnických firmách, provádí malířské a natěračské práce v interiérech, tapetování, nátěry fasád a stavebních konstrukcí. Po získání potřebné praxe mají předpoklady založit vlastní živnost v oboru a mohou začít samostatně podnikat. Podnikání v tomto oboru je nenáročné na vstupní investice. Nespornou výhodou absolvování oboru Malíř a lakýrník je vysoká uplatnitelnost na trhu práce. I pro tento obor platí možnost zvyšování si kvalifikace formou nástavbového studia.