Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Karosář

23-55-H/02

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  v autoservisech, ve výrobních a opravárenských podnicích, v podnicích se strojírenským zaměřením jako klempíř a karosář
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Obor poskytuje střední odborné vzdělání ukončené po 3 letech závěrečnou zkouškou. Po jejím úspěšném vykonání obdrží absolvent výuční list. Absolventi se uplatňují v průmyslové a živnostenské sféře při výkonu povolání karosář.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

Absolvent umí číst technické výkresy i jiné výrobní podklady, umí je využít k určení tvarů a rozměrů výrobků, při výrobě a montáži jednoduchých součástí a dílů. Absolventi tohoto učebního oboru si mohou doplnit úplné střední odborné vzdělání formou nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

Absolvent umí vyrábět a montovat jednoduché části a díly z plechů a profilů. Rozlišuje základní druhy materiálů, zná jejich mechanické a technologické vlastnosti. Umí zvolit potřebné nářadí, nástroje a pomůcky. Stanovuje rozsah potřebné opravy a způsob provedení. Umí demontovat a montovat díly karoserie a realizovat jejich opravu nebo výměnu. V rámci přípravy má možnost získat svářečské oprávnění v rozsahu kurzů pro svařování plamenem a svařování v ochranné atmosféře. Po úspěšném absolvování autoškoly má možnost získat řidičské oprávnění skupiny B.

 

Profesní uplatnění

 

Absolventi naleznou uplatnění v povolání karosář především při opravách karoserií a skříní vozidel a jejich mechanismů, montáži jejich příslušenství a vybavení, seřizování polohy jejich  pohyblivých částí, zasklívání oken, drobných opravách laků karoserií a provádění ochranných nátěrů.