Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Instalatér

36-52-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  ve stavebních a opravárenských firmách jako montéři vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Výuka je zaměřena na montážní práce v oblasti zdravotechniky, ústředního vytápění, plynárenství a v poslední době se zaměřením na ekologii, jako zavádění solárních panelů, tepelných čerpadel, zařízení na zpracování biomasy apod.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

​Žáci se naučí používat moderní technologie při montáži domovních odpadů, vodovodních rozvodů. V oblasti ústředního vytápění se naučí montáži a osazování otopných těles, poskládání topných smyček podlahového vytápění, dopojování kotlů a ohřívačů teplé užitkové vody apod. V části plynárenství se žáci seznámí se zákonitostmi při montáži vnitřních plynovodů a dopojování plynových spotřebičů. V oblasti ekologie se seznámí s montáží solárních panelů, tepelných čerpadel, zařízení na zpracování biomasy apod. Absolventi mají možnost získat svářečský průkaz pro svařování kovů plamenem polyfúzní svařování plastů a měkké a tvrdé pájení.

Uplatnění

Absolventi se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení, vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů, a také při montážích rozvodů vzduchotechniky. Uplatnění najdou v různých podnicích či soukromých firmách, v oboru mohou také provozovat samostatnou podnikatelskou činnost.