Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Elektrikář

26-51-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  při výrobě a servisu elektronických výrobků, také jako provozní elektrikář v energetice, v dolech, v hutích, v dopravních zařízeních, elektrikář železniční dopravy a jejich trakčních zařízení
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Hlavním obsahem tříleté výuky je teoretické i praktické zvládnutí široké oblasti elektrotechniky a její uplatnění v praxi. Nedílnou součástí oboru je získání základní znalosti práce na počítači.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

 

Výuka je všeobecně zaměřena na základy elektrotechniky, žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, zapojování různých typů spotřebičů, navrhovat a zhotovovat elektrotechnické obvody, diagnostikovat a odstraňovat závady na elektrických a elektrotechnických obvodech a zařízeních. Po vykonání závěrečné zkoušky a získání výučního listu jsou žáci připraveni na vykonání zkoušky podle § 5 vyhlášky 50/78 Sb., nutný pro výkon elektrotechnických profesí.

 

 

U oboru elektrikář se zaměřením na silnoproud si žáci osvojí základy elektrických rozvodů a instalací objektů, tyto pak umí sami navrhnout, volit správný a bezpečný postup při montáži nebo opravovat stávající. Naučí se provádět opravy, zkoušky a měření elektrických zařízení, dále zvládnou opravy elektromotorů, zapojování nejrůznějších elektrospotřebičů, včetně jejich údržby. Součástí výuky je i osvojení si základů slaboproudé elektrotechniky.

 

 

U oboru elektrikář se zaměřením na slaboproud si žáci osvojí čtení technické dokumentace a schémat elektronických obvodů. Naučí se pracovat s potřebnými měřícími přístroji, zvládnout metody měření elektronických obvodů a osvojené znalosti uplatňovat prakticky při diagnostice a odstraňování závad na nejrůznějších typech spotřební a průmyslové elektroniky.

 

Uplatnění

 

 

Absolventi se uplatní při instalacích, opravách a kontrolách elektrických rozvodů a zařízení, při měření a testování různých typů elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se v povoláních provozní elektrikář, opravář elektrospotřebičů a přístrojů, elektromechanik, montér rozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář.