Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Autoelektrikář

26-57-H/01

Základní údaje
Délka přípravy:  3 roky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zdravotní způsobilost doložená lékařem
Ukončení přípravy:  závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Uplatnění:  v servisní činnosti, v odvětví výroby a elektropříslušenství automobilů, v dopravě, ve stanicích technické kontroly a měření emisí
Možnosti dalšího studia:  nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
Charakteristika oboru
Výuka je zaměřena na teoretickou i praktickou přípravu pro údržbu, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel. Součástí je možnost získání řidičského oprávnění skupiny B.
Informace o oboru

Klíčové dovednosti

Absolvent ovládá ruční zpracování technických materiálů, včetně volby pracovního postupu a pracovních prostředků. Ovládá používání diagnostických přístrojů elektronického i mechanického charakteru. Umí vykonávat údržbu, seřizování a opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřící techniku.

Znalosti

Podle technické dokumentace umí hledat závady vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich odstraňování. Po určité praxi je schopen s pomocí technické dokumentace nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel při zachování původních technických parametrů.