Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Co když neudělám maturitu

Neudělali jste některý z předmětů státní maturity? Nezvládli jste profilovou část zkoušky? Případně vás skolila chřipka a místo na potítku jste skončili v posteli? Co teď musíte udělat, jaké termíny si ohlídat, a do kdy jste považováni za studenta, čtěte více v článku.

Co když onemocním?

Jestliže se ke zkoušce nedostavíte, měli byste svou neúčast řádně omluvit do 3 pracovních dnů od data konání zkoušky řediteli školy. Pak máte právo konat náhradní zkoušku, kterou skládáte pouze z předmětů, kterou jste nekonali. Nedodržení lhůty může v závažných případech ředitel prominout, doporučujeme to nezkoušet :-) Pokud nedodáte řádnou omluvu, omluva není uznána nebo vás od zkoušky vyloučili, bere se to tak, jako byste zkoušku neudělali.

Pokud ze závažných důvodů neodevzdáte maturitní práci profilové části v termínu, musíte se písemně omluvit řediteli školy nejpozději v den odevzdání. Pokud ředitel omluvu uzná, stanoví náhradní termín. Jestliže práci neodevzdáte a nedodáte omluvu, případně pokud omluva není uznána, zkoušku jste nesložili.

 

Co dělat, když mě vyhodili nebo vyloučili?

Pokud jste byli vyloučeni ze zkoušky nebo jste u některé ze zkoušek neprospěli, máte následující možnosti:

Žádost o přezkoumání rozhodnutí

Pokud se domníváte, že jste byli nesprávně hodnoceni nebo neprávem vyloučeni, můžete požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení.

Profilová část maturitní zkoušky + písemné práce společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání musíte písemně požádat krajský úřad/magistrát o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení).

Do 30 dnů od doručení žádosti musí být rozhodnuto o změně výsledku, opakování zkoušky nebo potvrzení výsledku zkoušky.

Případné opakování zkoušky se koná do 15 dnů od vydání rozhodnutí, výjimkou je písemná práce společné části, kde by termín měl být stanoven prováděcím předpisem – ve vyhlášce se ale uvádí pouze to, že se i opravné a náhradní zkoušky mají konat v rámci jarního nebo podzimního termínu.

Didaktický test společné části maturitní zkoušky

Do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku MZ nebo rozhodnutí o vyloučení

Od tohoto roku je nutné je podat na tiskopisech dle přílohy 7 a 8 vyhlášky (odkaz na vyhlášku zde, interaktivní formulář ke stažení zde, nejčastější dotazy k přezkoumání zde)

Adresa pro zaslání na MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete zde.

Opakování maturity

Opravnou zkoušku můžete konat dvakrát a musíte to stihnout nejpozději do 5 let od ukončení posledního ročníku střední školy.

K opravnému termínu se musíte přihlásit, platí zde stejná data jako pro řádný termín – tedy do 1. 12. resp. 25. 6. daného roku.

Skládáte ji pouze z předmětů, ve kterých jste neuspěli. Jestliže jste nevykonali dílčí zkoušku, opakujete pouze ji, totéž platí pro profilovou část maturity. Pokud jste nesložili nepovinnou zkoušku, opravná zkouška se nekoná.

Pokud se vám zkouška nepodaří ani na dva opravné pokusy, máte ještě šanci podat opět přihlášku na školu a domluvit s ředitelem zařazení do 4. ročníku.

Pokud jste již maturitu vykonali při předchozím studiu, společná část maturity se vás netýká, profilovou část maturity vám může ředitel uznat.

ČJL

Didaktický test 60 minut, písemná práce 90 minut (výběr ze 6 zadání do 20 minut), pro cizince při splnění podmínek je lhůta prodloužena o 15, resp. 30 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava 20 minut. Písemné práce jsou hodnoceny přes informační systém CERMATu.

Seznam min. 60 literárních děl zpřístupní ředitel do 30. září - platí pro jarní i podzimní období daného roku. Ze seznamu studenti vybere 20 děl a odevzdá do 31. 3. (30. 6. pro podzimní období), jinak díla losuje u zkoušky.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Online přípravné videokurzy pro maturanty

Rychlokurz k maturitě - vyzkoušejte testy online

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ


Cizí jazyk

Na výběr AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.

Didaktický test 100 minut, z toho 40 minut poslechová část, 60 minut test ověřující čtení a jazykové dovednosti. Písemná práce 60 minut, ústní zkouška 15 minut, příprava 20 minut.

Písemné práce jsou hodnoceny přes informační systém CERMATu.

U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.

Online přípravné videokurzy pro maturanty

Rychlokurz k maturitě - vyzkoušejte testy online

Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků


Matematika

Didaktický test trvá celkem 105 minut.

Přípravné kurzy k maturitě z matematiky

Online přípravné videokurzy pro maturanty

Rychlokurz k maturitě - vyzkoušejte testy online

Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky 

 

Důležité termíny

25. 6.

Do 25. 6. musíte podat přihlášku pro podzimní termín maturity

1. - 20. 9.

Podzimní zkušební období trvá od 1. do 20. 9., přesné termíny stanoví MŠMT v srpnu. Do 10. září probíhají písemné práce a didaktické testy písemné části, od 11. do 20. 9. ústní zkoušky. U profilové části stanovuje termíny škola, zkoušky se mohou konat po celé podzimní zkušební období.

Pokud některý z termínů připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je nejzazší den lhůty první následující pracovní den.

 

Hranice úspěšnosti

Máte právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku vaší zkoušky. U nepovinné zkoušky se hodnotí pouze prospěl/neprospěl. Konkrétní informace k hodnocení a aktuální termíny uvádíme v našem článku.

 

Do kdy jste považováni za studenta

Podle školského zákona (§ 81 odst. 10) přestáváte být studentem školy den po vykonání maturity, v případě, že nevykonáte maturitu v řádném termínu, jste studentem do 30. 6.

Podle Zákona o státní sociální podpoře (§ 13) se ovšem do soustavné přípravy na SŠ zahrnuje doba školních prázdnin po skončení studia.

Zdravotní pojišťovny se řídí podle zákona o státní sociální podpoře.

 

Stáhněte si maturitní testy

V sekci Maturita najdete vzorové i ostré testy ze všech předchozích dostupných termínů (převzato z http://www.novamaturita.cz).

Zdroje informací:

www.cermat.cz

http://www.msmt.cz/file/10264_1_1/

561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění, Vyhláška 394/2008 Sb., Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č.273/2011 Sb., vyhlášky č.371/2012 Sb. a vyhlášky č. 173/2014 Sb. www.msmt.cz

 

Kam dál?

Přečtěte si článek, které učebnice a knižní novinky vám doporučujeme pro přípravu na maturitu

Připravte se k maturitě online v rychlokurzu

Projděte si podrobného průvodce maturitou

Týká se vás zářijový termín maturity? Vybavte se učebnicemi k maturitní zkoušce z 

češtinyangličtinyněmčinymatematiky a dalších předmětů. Stáhněte si maturitní otázky a čtenářské deníky.

Doporučujeme také rychlokurz přípravy na maturitu a online videokurzy pro přípravu na maturitu. Stáhněte si testy CERMAT z minulých let. 

Zdroj: Kam po maturitě


Autor: Zuzana Večerková
Vložil/a: Jana Cenková