Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Výzva pro zájemkyně/zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín do 28. února 2019.   


Podmínky studia

  • studium na gymnáziu s přírodovědným zaměřením;
  • internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;
  • pobyt v internátě od neděle navečer do pátku odpoledne;
  • učebnice jsou k dispozici bezplatně;
  • kapesné ve výši 25 EUR měsíčně.


Koncepce vzdělávání

Studium  je šestileté počínaje 7. ročníkem. Je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu. Český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky; část předmětů do 10. ročníku je vyučována v češtině českými učiteli. Učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, latiny. 

Maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v ČR i v SRN. 


Přijímací řízení

  • ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií;
  • zájemci/zájemkyně musí doručit své přihlášky na adresu Gymnázia Děčín, Komenského nám. 4, 405 02 Děčín, do 28. února 2019; 
  • přijímací zkoušky se konají na gymnáziu v Děčíně ve dnech 20. – 21. března 2019.

 

Podrobné informace jsou k dispozici na: www.gymnaziumdc.cz a www.schillergymnasium-pirna.de.

 


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová