Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dodatečný výběr žáků do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2018/19 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka / žákyni  ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.


O přijetí se mohou ucházet žákyně a žáci, kteří ve školním roce 2017/18 ukončili  9. ročník základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou výborné znalosti německého jazyka.


Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 15. 8. 2018 na adresu:


Friedrich-Schiller-Gymnasium

Dr. Tomáš Křenek

Seminarstr. 3

D-01796 Pirna

Deutschland


V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/žákyně navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky.

Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní zkouška).

Nástup ke studiu:  1. 9. 2018.


Pro další informace o výběrovému řízení a o dvojnárodnostního vzdělávacím projektu kontaktujte českého studijního koordinátora:

Dr. Tomáš Křenek, tel: (+49) 0350 1781 575, e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info

www.schillergymnasium-pirna.de


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová