Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Dodatečná výzva pro zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně (9. ročník)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka/žákyni ke studiu v 9. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.   

O přijetí se mohou ucházet žákyně a žáci 9. ročníku základní školy/ základní školy s rozšířenou výukou jazyků a žáci tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou velmi dobré znalosti německého a anglického jazyka.


Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 23. 1. 2019 na adresu:

Friedrich-Schiller-Gymnasium

Dr. Tomáš Křenek
Seminarstr. 3
D-01796 Pirna
Deutschland

 

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/ žákyně navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky.

 

Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní zkouška).

 

Předpokládaný nástup ke studiu:  4. 3. 2019.

 

Pro další informace o výběrovému řízení a o binacionálním vzdělávacím projektu kontaktujte českého studijního koordinátora:

Dr. Tomáš Křenek, tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75, e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info.

www.schillergymnasium-pirna.de


Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová