Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
České sekce ve Francii - středoškolské studium ukončené maturitní zkouškou

Sdružení bývalých studentů českých sekcí ve Francii založilo Lycejní stipendijní fond, který podporuje současné i budoucí studentky a studenty českých sekcí ve Francii. 


Základní informace

Studium trvá tři roky a probíhá na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Během školního roku (září-červen) jsou žáci/žákyně ubytováni/y v internátě lycea a stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Francouzská strana hradí většinu pobytových nákladů a poskytuje většinu učebních pomůcek. Rodiče českých žákyň v Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes přispívají na pobytové náklady, které zahrnují i kompletní pojištění nákladů na zdravotní a úrazovou péči, částkou 1.000,- EUR /školní rok. Rodiče žáků a žákyň v Carnotově lyceu v Dijonu přispívají na pobytové náklady částkou 500,- EUR /školní rok a kromě toho uzavírají pro své dítě u některé z českých pojišťoven pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace a škody způsobené jiné osobě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR hradí cestu autobusem z Prahy do Dijonu resp. do Nîmes na začátku a na konci každého školního roku. Další příp. dopravu mezi ČR a Francií v průběhu školního roku (školní prázdniny) hradí rodiče žáků.

Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky; do Nîmes pouze dívky.


Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením.

Výběrové řízení pro školní rok 2019/2020 bylo uzavřeno. Aktualizované informace k podání žádosti o finanční podporu na další rok, včetně aktualizované verze formuláře zveřejníme na přelomu dubna a května 2020.


Uchazeči jsou vybírání na základě celostátního výběrového řízení konaného v České republice. 

Výběr je dvoukolový
  • cca pol. března: písemný test z francouzštiny
  • cca pol. dubna: pohovor před komisí (pouze nejlépe umístění uchazeči po 1. kole)
Uchazeči o studium musejí
  • mít českou státní příslušnost
  • být žákyní/žákem školy zapsané v rejstříku škol MŠMT
  • být žákyní/žákem 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích)
  • mít dobrou znalost francouzského jazyka (úroveň B1 podle SERRJ)
  • studovat další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)
Výběrové řízení k přijetí ke studiu vyhlašuje Ministerstvo školství (MŠMT) každý rok během listopadu/prosince školního roku na další školní rok. Pro získání dalších informací sledujte webové stránky servisní organizace MŠMT Dům zahraniční spolupráce (Akademická informační agentura).


Francouzská lycea

Dijon

Lycée Carnot
16, Boulevard Thiers
21000 Dijon
webové stránky školy

Na české sekci Carnotova lycea studují dívky i chlapci. Ubytování je zajištěno na internátě školy ve dvou nebo třílůžkových pokojích. K úspěšnému průběhu studia českých studentů na této sekci přispívá také česká lektorka kmenově působící na Burgundské univerzitě.

Po úspěšném složení maturity mají nejlepší studenti možnost pokračovat dál ve studiu bakalářského oboru na Ústavu politických studií v Dijonu (Institut d'études politiques de Dijon). K tomu ovšem musejí nejprve úspěšně projít přijímacím řízením (pro studenty ze střední a východní Evropy organizuje Ústav politických studií v Dijonu speciální přijímací řízení). Z celkového počtu přijatých studentů mohou někteří vybraní studenti také získat stipendium.


Nîmes

Lycée Alphonse Daudet
3, Boulevard Victor-Hugo
30039 Nîmes
webové stránky školy

Na české sekci lycea Alphonse Daudeta v Nîmes studují pouze dívky. Ubytování je zajištěno v internátě školy v jednolůžkových pokojích. Na lyceu působí také česká asistentka, která vyučuje předmět Český jazyk a literatura. Díky přítomnosti české asistentky na této škole je lyceum v Nîmes jedinou školou ve Francii, která už několik desítek let nabízí češtinu jako nepovinný předmět i francouzským studentům. Existence české sekce mj. napomohla rozvoji pravidelných školních výměn se dvěma pražskými gymnázii z městské části Praha 1.


Zajímavé odkazy a inspirace

Praktické informace o studiu na českých sekciích na webu Francouzského institutu
Studium očima studentů a studentek aneb Malý průvodce po českých sekcích  Brožura.pdf
Krátký film o českých sekcích na YouTube

 

Kontakty

Organizaci studia na česko-francouzských bilingvních sekcích koordinuje na celostátní úrovni Francouzský institut v České republice ve spolupráci v Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Francouzský institut v Praze

Mgr. Jiří Votava
odborný referent - excelentní obory vzdělání a školní mobility
tel.: 221 401 057
e-mail: jiri.votava@ifp.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Mgr. Jaroslava Tláskalová
odborná referentka
Odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha
tel.: 234 811 464
e-mail: jaroslava.tlaskalova@msmt.cz

 

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz, Francouzský institut v Praze, www.ifp.cz

 
Autor:  
Vložil/a: Martina Němcová