Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Sociologický časopis on-line
Sociologický ústav Akademie věd České republiky (AV ČR) zpřístupnil texty ze Sociologického časopisu elektronicky.

Sociologický časopis: Czech sociological review. Praha: Sociologický ústav AV ČR , 1965 -. ISSN 0038-0288


Sociologický ústav AV ČR od srpna 2007 zpřístupňuje elektronicky vědecké stati ze Sociologického časopisu již po měsíci od vydání. Plné texty ostatních (nerecenzovaných) rubrik budou zveřejňovány po dvou letech od vydání. Tato změna se týká čísel časopisu vydaných od roku 2004 včetně.

Texty v elektronické podobě si můžete číst na stránce http://sreview.soc.cas.cz.

„Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných sociálních věd, informace ze sociologických výzkumu, metodologické statě, eseje, materiály k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové sociologické produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy z konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem a summary. Časopis je jako jediné z českých sociálněvědních periodik citován v publikacích Institute of Scientific Information a v dalších prestižních vědeckých databázích.“ (citováno ze stránek sreview.soc.cas.cz)
Časopis vychází 6x ročně.
Zdroj:
www.soc.cas.cz Sociologický ústav AV ČR
www.avcr.cz Akademie věd České republiky
Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar