Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Publikace o Evropské unii
Elektronické publikace o Evropské unii: Evropa ve 12 lekcích, 101 otázek o Evropské unii, Průvodce občana institucemi EU, Evropská budoucnost je i budoucnost česká.

 

→ Fontaine, Pascal: Evropa ve 12 lekcích

Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2003. ISBN 92-894-6790-8

Vznik, účel a fungování Evropské unie, její úloha úlohu na mezinárodní scéně. Příručka nahrazuje populární brožuru téhož autora Evropa v 10 bodech.
 

Obsah:

 • Proč Evropská unie?
 • Historické etapy
 • Rozšíření
 • Jak Evropská unie funguje?
 • Co Evropská unie dělá?
 • Jednotný trh
 • Hospodářská a měnová unie a euro
 • Směřování ke společnosti založené na znalostech
 • Evropa občanů
 • Svoboda, bezpečnost a spravedlnost
 • Evropská unie na světové scéně
 • Jaká bude budoucnost Evropy?
 • Významná data v historii evropské integrace

 

→ 101 otázek o Evropské unii

Publikaci informační kanceláře Evropského parlamentu si můžete stáhnout ze serveru Europedirect zde (pdf; 1,28 MB). Zabývá se problematikou vývoje a fungování evropské ekonomické integrace, zejména Evropské unie. Publikace představuje průvodce základními otázkami o Evropské unii.
 

 

→ Jak funguje Evropská unie. Průvodce občana institucemi EU

Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004. ISBN 92-894-6364-3

Brožura přináší ucelený přehled o činnosti a organizaci jednotlivých institucí a agentur Evropské unie.
Průvodce si můžete stáhnout ze serveru Europedirect na této stránce (pdf; 2,79 MB).

 
Obsah:

 • Seznámení s Evropskou unií
 • Smlouvy a rozhodovací proces
 • Evropský parlament: hlas lidu
 • Rada Evropské unie: hlas členských států
 • Evropská komise: prosazování společného zájmu
 • Soudní dvůr: prosazování práva
 • Evropský účetní dvůr: zhodnocení vašich peněz
 • Evropská centrální banka: dohled nad eurem
 • Evropský hospodářský a sociální výbor: hlas občanské společnosti
 • Výbor regionů: hlas místních samospráv
 • Evropská investiční banka: financování projektů EU
 • Evropský ombudsman: prošetření vašich stížností
 • Agentury
 • Pohled do budoucnosti
   

 

→ Chválová, Olga: Evropská budoucnost je i budoucnost česká

Sborník ze závěrečné konference projektu realizovaného v rámci naplňování Koncepce informování o evropských záležitostech v roce 2005. Praha, 2005

Sborník je umístěn na stránkách Euroskop zde (pdf, 4MB).Obsah:


Část I: Uspořádání nadnárodního společenství


I. 1. Vystoupení z úvodu konference

I. 1. 1. Dopis králi Jiřímu z Poděbrad

I. 1. 2. Evropská budoucnost je i budoucnost česká, úvodní referát konference

I. 1. 3. Zapomeňte na ješitnosti, páni politici


I. 2. Výsledky části projektu pro střední školy

I. 2. 1. Uspořádání nadnárodního společenství v obrazech

I. 2. 2. Jak si nadnárodní společenství představují středoškolští studenti

I. 2. 2. 1. Organizace části projektu pro střední školy

I. 2. 2. 2. Výsledky anketního šetření

I. 2. 3. Jak si budoucnost v Evropské unii představují středoškolští studenti

I. 2. 4. Evropská unie v perspektivě výsledků projektu

I. 2. 5. Anketní otázky v perspektivě Smlouvy o Ústavě pro Evropu

I. 2. 6. Závěry studentské části projektuČást II: Závažné problémy budoucnosti


II. 1. Příspěvky k tématu globalizace

II. 1. 1. Evropská unie a globální odpovědnost

II. 1. 2. Globalizace a globální problémy EU

II. 1. 3. Externí působení EU - Politika životního prostředí

II. 1. 4. Aktuální problémy Evropské unie - malá schopnost rozhodovat


II. 2. Výsledky části projektu pro politickou reprezentaci

II. 2. 1. Socio-ekonomicko-ekologická rovnováha v globálním světě v obrazech

II. 2. 2. Kořeny evropské společnosti v obrazechČást III: Evropská unie očima studentů


III. 1. ... máme svůj rozum

III. 1. 1. K čemu mi je Evropská unie

III. 1. 2. Co se stalo s vedoucí úlohou


III. 2. …máme ale i dobrou vůli

III. 2. 1. Čekání na zelenou

III. 2. 2. Jak by měla vypadat EU

III. 2. 3. Jak vidím naši budoucnost

III. 2. 4. Evropan jako jsem já

III. 2. 5. Tláskaniny mladého nezkušeného děvčete


III. 3. …budoucnost očima studentů

III. 3. 1. Jistota, že Evropská unie …

III. 3. 2. Možná se z EU stane jeden stát, to nikdo neví

III. 3. 3 Co když se také rozpadneme?

 

Zdroj:
www.euroskop.cz oficiální zdroj informací o Evropské unii a našem členství, který spravuje Odbor pro informování o evropských záležitostech Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

www.europedirect.cz evropská síť informačních míst Evropské unie v ČR - další publikace můžete stahovat na stránce http://www.europedirect.cz/portal/publikace.php

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar