Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Evropská unie tak akorát: praktický průvodce evropskou integrací
​Publikaci vydal Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005.


Dočkal, Vít a Kaniok, Petr. Evropská unie tak akorát: praktický průvodce evropskou integrací. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN ISBN 80-210-3846-2


První části publikace se zaměřuje na historické pozadí evropské integrace a její vývoj. Druhou kapitolu autoři věnují institucím EU, vzniku, fungování a pravomocem. Třetí část se zabývá vnitřním trhem EU, hospodářskou a měnovou unií a politikami EU, např. v oblasti justice a vnitra, regionální, zemědělské a sociální. Poslední dvě části publikace jsou věnovány Lisabonské strategii a možnostem studentů a pedagogů ve vztahu k Evropské unii. (z předmluvy)

Publikaci si můžete stáhnout na stránkách Euroskop zde (pdf; 1,50 MB).

Obsah:

1. DĚJINY EVROPSKÉ INTEGRACE

 
1.1 Myšlenkové kořeny evropského sjednocení

1.2 Evropa mezi válkami

1.3 Evropa po druhé světové válce

1.4 Integrační iniciativy nevládních organizací

1.4.1 Evropská unie federalistů (EUF)

1.4.2 Evropská parlamentní unie (EPU)

1.4.3 Hnutí za sjednocenou Evropu

1.5 Vznik ESUO – vítězství sektorové integrace

1.6 Konec padesátých let 20. století a nové výzvy

1.7 Euroskleróza – Evropská společenství v šedesátých letech 20. století

1.8 Sedmdesátá léta a reakce na „eurosklerózu“

1.9 Jednotný evropský akt a budování Evropské unie

1.10 Vznik EU a její vývoj v devadesátých letech 20. století

1.11 Evropská integrace po roce 2000

1.12 Cesta států střední a východní Evropy do EU

1.13 Cesty evropské integrace

 

2. INSTITUCE EU

2.1 Historický vývoj: kontinuita od padesátých let

2.2 Na cestě k institucím EU

2.3 Evropská rada

2.4 Předsednictví EU

2.5 Rada EU (Rada ministrů)

2.6 Evropská komise

2.7 Evropský parlament

2.8 Rozhodovací proces v EU: součinnost institucí

2.9 Kontrolní orgány

2.9.1 Evropský soudní dvůr, Soud první instance

2.9.2 Finanční kontrola: Účetní dvůr

2.10 Poradní orgány EU

2.11 Finanční tělesa

2.12 Česká republika a evropské instituce

 

3. POLITIKY V EVROPSKÉ UNII

3.1 Úvod

3.2 Vnitřní trh a ochrana spotřebitele

3.3 Hospodářská a měnová unie (HMU), projekt společné měny

3.4 Zemědělská politika

3.5 Regionální politika

3.6 Sociální politika

3.7 Justice a vnitro

3.8 Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP)

3.9 Financování politik a rozpočet

 

4. EVROPSKÁ UNIE A PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACÍ A VÝZKUMU

4.1 Lisabonská strategie

4.1.1 Ekonomický pilíř

4.1.2 Sociální pilíř

4.1.3 Environmentální pilíř

4.1.4 Metoda řízení Lisabonské strategie

4.1.5 Současný stav realizace cílů Lisabonské strategie

 

5. MULTIKULTURNÍ EVROPA: PŘÍLEŽITOSTI, ŠANCE A MOŽNOSTI PRO STUDENTY A PEDAGOGY

5.1 Vzdělávací politika Evropské unie

5.1.1 Socrates

5.1.2 Leonardo da Vinci

5.1.3 Youth for Europe (Mládež pro Evropu)


Zdroj: http://www.euroskop.cz stránky o Evropské unii a členství ČR v EU, které spravuje Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR
Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar