Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945
​​Encyklopedický slovník českých dějin v období druhé světové války. Slovník sestavují pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

Jedním z cílů předkládané elektronická publikace je zpřístupnit dosavadní výsledky bádání o českých dějinách za druhé světové války. Elektronická podoba první verze slovníkové příručky k českým dějinám za druhé světové války je zkušebním výstupem projektu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Spolupráce s poměrně širokým okruhem autorů přinesla vypracování rozsáhlých výkladových hesel, která nejen bilancují a upřesňují dosud známé poznatky o významných událostech, fenoménech, institucích či organizacích ve sledovaném období, ale v řadě případů předkládají původní, dosud nepublikovaná zjištění.

(z úvodu)

Slovník si můžete stáhnout na stránkách Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Slovnik38_45.pdf (4,31 MB)

 

Seznam hesel


A

AB-Aktion

Aerial

Aktion Sokol

Aktivističtí novináři

Akce národní obnovy

Arijská pracovní fronta

 
B

Bitva o Británii

 
Č

Česká liga proti bolševismu

Česká národní rada

Česká obec sokolská

Českomoravská zemědělská společnost

Česko-slovenské vztahy

Československé pozemní jednotky ve Francii

Československé rozhlasové vysílání

Československo-britské vztahy

Československo-francouzské vztahy

Československo-jugoslávské vztahy

Československý červený kříž

Československé letectvo ve Francii

Československé letectvo ve Velké Británii

Českoslovenští letci v Polsku

Českoslovenští stíhači – výsledky I

Českoslovenští stíhači – výsledky II

Český kurýr

Český svaz pro spolupráci s Němci

Český svaz válečníků

 
D

Deutsche Ansiedlungsgesselschaft

Deutsche Volksliste

Dopravní oddíl československého letectva

 
E

Eutanázie


F

Fuller


I

Ilegální KSČ

Inspektorát československého letectva


J

Jubilee


K

Katyň

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě


M

Market Garden

Millenium


N

Nacionálně socialistická garda státních aktivistů Velkoněmecké říše

Národní árijská kulturní jednota

Národní hnutí pracující mládeže

Národní očista

Národní odborová ústředna zaměstnanecká

Národní souručenství

Nucené nasazení


O

Obec sokolská v odboji

Okupace českých zemí

Okupační politika

Organizace Todt

Overlord


P

Petiční výbor Věrni zůstaneme

Polská armáda při osvobození Československa

Pozemkový úřad

Protektorátní vlády


R

REFA

Reicharbeitsdienst

Revoluční národní výbory


S

SA-Standarte

Slezský odboj

Smudkova aféra

Sudetendeutsche Partei

Svatováclavská rota


Š

Štáb pro vybudování branné moci


Ú

Úřad říšského protektora

Úřady práce

Ústředí veřejných zaměstnanců


V

Varsity

Veřejná osvětová služba

Výměna a vysídlení Maďarů

Vysídlení Němců


Z

Zemský národní výbor

Zpravodajská brigáda


Ž

ŽivoticeZdroj: http://www.usd.cas.cz Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar