Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Rozcestník stránek pro biology
​Vybrané webové stránky o botanice, zoologii, biologii člověka,... Informace mohou využít učitelé biologie a studenti se zájmem o tento obor.


Biologie jako věda. Obecná biologie

http://www.sci.muni.cz/botany/rotreklova/pokusy/Pokusy.htm praktická cvičení z biologie na gymnáziích – návody pro učitele (odkaz Pracovní listy)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-587-0/pages-img/ Základy biologie - elektronická verze skripta pro studenty VŠ chemicko-technologické v Praze

http://www.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/biobooktoc.html interaktivní učebnice biologie (anglicky)

http://www.sci.muni.cz/botany/bures/dejbiol/dejbiol.htm dějiny biologie od pravěku do 19. století

http://www.gvp.cz/projekt/index.php?id=8 Buněčný cyklus - metodický materiál pro učitele SŠ (prezentace)

http://www.cellsalive.com/ biologie buňky , mikrobiologie, … - interaktivní obrázky, fotogalerie (anglicky)

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/pripravy/ikt_membr_strukt_bunky.php membránové struktury buňky (metodika pro SŠ – slovensky)

http://www.sinicearasy.cz/ studium sinic a řas pro začátečníky i profesionály – podrobný popis, fotografie, elektronické publikace ke stažení

http://www.medmicro.info/index_cs.htm elektronický atlas – bakteriologie, virologie, parazitologie, mykologie, sérologie; laboratoř on-line, video

Botanika

http://www.sci.muni.cz/botany/elzdroje/cviceni/rostliny/ systém a fylogeneze rostlin pracovní listy pro učitele (návody k laboratorním cvičením z botaniky)

http://www.sci.muni.cz/botany/bures/vysrost/vysrost.htm systém a evoluce vyšších rostlin - prezentace

http://www.botanika.kvalitne.cz/ výukový program Vyšší rostliny – Léčivky pro 2. stupeň ZŠ volně ke stažení

http://botanika.bf.jcu.cz/systematikaweb/ systematika vyšších rostlin

http://www.sci.muni.cz/botany/grulich/krytosem/krytosem.htm systém krytosemenných rostlin - prezentace

http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/ Jan Kučera (ed.): Mechorosty České republiky (databáze jmen mechorostů, popis, klíč - interaktivní texty)

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/pripravy/fyz_r_01.php anareobní dýchání rostlin (metodika pro SŠ - slovensky)

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/pripravy/fyz_r_02.php areobní dýchání rostlin (metodika pro SŠ - slovensky)

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/pripravy/fyz_r_06.php minerální výživa rostlin (metodika pro SŠ - slovensky)

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/pripravy/fyz_r_03.php růst a vývoj rostlin (metodika pro SŠ – slovensky)

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/pripravy/morf_r_01.php rostlinná pletiva (metodika pro SŠ – slovensky)

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/pripravy/fyz_r_05.php vodní režim rostlin (metodika pro SŠ – slovensky)

http://botanika.bf.jcu.cz/morfologie/morfologiezacatek.html morfologie převážně krytosemenných rostlin

http://www.sci.muni.cz/botany/mycology/mykolog.htm obecná mykologie

http://www.ucmp.berkeley.edu/fungi/fungi.html houby : fosilie, ekologie, systém, morfologie (anglicky)

http://botany.upol.cz/atlasy/system/index.html M. Sedlářová a M. Vašutová: Atlas houbových organismů (interaktivní texty, fotografie)

http://www.sci.muni.cz/~anatomy/ praktická cvičení z cytologie a anatomie rostlin (elektronické záznamy s fotografiemi)

http://www.gvp.cz/projekt/index.php?oblast=Botanika Kořen , List , Stonek , Pletiva - metodické materiály pro učitele SŠ (prezentace, texty, otázky a úkoly)

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/diplomky/vychadzky/dokumenty/Metodicka_prirucka.pdf Návrhy terénnych vychádzok z prírodopisu pre 5. ročník ZŠ (metodická příručka – slovensky)

http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/galerie.php?lang=cz galerie flóry a vegetace v ČR – vyhledávací katalog

http://www.ucmp.berkeley.edu/IB181/VPL/Dir.html virtuální učebnice paleobotaniky (anglicky)

http://www.kvetena.cz/ encyklopedie rostlin – podrobné vyhledávání, rostlinná společenstva, herbář, rejstřík

http://www.kvetenacr.cz/ rostliny ČR , vyhledávání, klíč k poznávání druhů, biotopy, slovníček pojmů

zde naleznete mapu terestrických ekoregionů světa (anglicky)

http://www.botany.net/IDB/botany.html obří rozcestník pro botaniky (anglicky)

Zoologie

http://www.sci.muni.cz/ptacek/zoologie.htm kurz obecné zoologie (chemické složení organismu, histologie, cytologie, organologie,…)

http://www.gjs.cz/vedy-o-zemi/Ruda/obecna-zoologie.pdf embryogeneze a tkáně – studijní text pro SŠ

http://rocek.gli.cas.cz/Courses/courses.htm obecná morfologie živočichů (elektronická skripta)

http://www.sci.muni.cz/ptacek/REPRODUKCE2.htm embryologie a reprodukce živočichů

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/diplomky/vackovce/index.php Dana Tomanóczyová: Vačkovce a vajcorodce (diplomová práce – slovensky)

http://www.savci.upol.cz/_uvod.htm encypedie savců obecné informace, systém, fotogalerie, …

http://www.ceu.cz/edu/archiv/Animals_1.pdf Zvířata v naší mysli – průvodce učitelskou přípravou k ochraně zvířat (metodický materiál pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ)

Hmyz

http://www.hmyz.net/ anatomie, popis jednotlivých skupin hmyzu, fotogalerie

http://www1.osu.cz/orthoptera/ encyklopedie rovnokřídlého hmyzu v ČR , interaktivní obrázkový klíč, záznamy stridulace, …

http://www.macrophotography.cz/ makrofotografie hmyzu

http://www.meloidae.com/ fotogalerie hmyzu (brouci, motýli, dvoukřídlí) a netopýrů

http://www.odonata.cz/ vážky – systém, morfologie, anatomie, etologie, ekologie, fotografie, literatura, další odkazy

http://insected.arizona.edu/www.htm rozcestník z entomologie (anglicky)

Biologie člověka

http://www.gvp.cz/projekt/index.php?oblast=Patofyziologie+%E8lov%ECka Patofyziologie člověka - metodické materiály pro učitele SŠ (Anatomie ledvin, Regulace krevního tlaku, Sekundární vylučovací orgány,…)

http://www.innerbody.com/ anatomie člověka virtuální encyklopedie; schémata, animace, … (anglicky)

http://www.anatonomina.org/ interaktivní výuka anatomie na stránkách Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty UK

http://ctl.augie.edu/perry/ear/ear.htm virtuální ucho – podrobný popis (anglicky)

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/pripravy/traviaca_sustava.pdf trávící soustava (metodika pro SŠ – slovensky)

http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html nervová soustava -pro ZŠ (anglicky)

http://www.dyksoft.cz/kbev/Download/vancata/ucebnice_paleoantropologie_a_evolucni_antropologie.doc Václav Vančata: Paleoantropologie a evoluční antropologie (skriptum – 7 MB)

http://www.dyksoft.cz/kbev/Download/vancata/kapitola_evoluce_primatu_ziegler.pdf Václav Vančata: Evoluce primátů (skriptum)

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/skripta/evolucia/index.php Milan Thurzo: Evolúcia človeka (skriptum – slovensky)

http://anthrop.sci.muni.cz/mp.do?id=244&sKey1=AAAAADAAB učební texty z tematického cyklu Václava Vančaty: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie

(celé skriptum ke stažení na stránce http://www.dyksoft.cz/kbev/Download/vancata/ucebnice_paleoantropologie.pdf, 10,5 MB)

http://www.fhs.cuni.cz/ucebnice/ Marina Vančatová: Základy etologie člověka a primátů (interaktivní učebnice)

Genetika

www.genetika-biologie.cz komplexní informace o genetice na stránkách studenta lékařské fakulty

http://genetika.upol.cz/ Dana Šafářová et al.: Praktická cvičení z obecné genetiky (skriptum – viz příslušný odkaz)

http://www.dnaftb.org DNA, geny, dědičnost – multimediální průvodce pro ZŠ - nutno mít nainstalován program Macromedia Flash Player (anglicky)

http://www.lf2.cuni.cz/Projekty/prusa-dna/ Richard Průša et al.: DNA diagnostika – multimediální učebnice pro mediky

http://www.infovek.sk/predmety/biologia/pripravy/Meioza.pdf meióza (metodika pro SŠ – slovensky)

Vícetematické biologické weby a encyklopedie

http://www.biology-online.org/ interaktivní studium biologie (anglicky)

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id84 biologický web s možností jeho spoluvytváření pro zaregistrované – taxonomický systém živých organismů, galerie obrázků, slovníček pojmů, …

http://www.dyksoft.cz/kbev/Student/document.php Ryby, obojživelníci a plazi, Fyziologie rostlin, Paleontologie, Akvarijní živočichové, Zoologie bezobratlých – výukové prezentace pro VŠ

http://www.arkive.org/species/GES/ virtuální encyklopedie savců, ptáků, plazů, obojživelníků, ryb, bezobratlých, rostlin, řas a hub – přehledné informace, fotografie, filmové záznamy (anglicky)

http://biodidac.bio.uottawa.caschémata, obrázkypro podporu výuky biologie (anglicky) 

Životní prostředí

http://botanika.bf.jcu.cz/suspa/ekologie/index.html kurz ekologie

http://www.fi.muni.cz/~tomp/envi/ výukový text o životním prostředí (kapitoly z environmentalistiky)

http://nature.hyperlink.cz/ chráněná území Zlínského kraje (lokalizace, motiv ochrany, rostlinné a živočišné druhy, fotografie,…), Chráněná krajinná oblast Beskydy, Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

http://www.nature.cz/ stránky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

http://www.czp.cuni.cz/stuz/ Společnost pro trvale udržitelný život

Další zdroje

http://www.discoverlife.org/ odkazovník biologických pojmů (angl

icky)

http://www.biology-online.org/dictionary.asp biologický výkladový slovník (anglicky)

http://www.brainmuseum.org/ komparace mozků savců (anglicky)

http://www.lf3.cuni.cz/studium/materialy/ studijní materiály pro mediky (Anatomie, Histologie, Imunologie, Mikrobiologie, …)

http://camelot.lf2.cuni.cz/pavelkoz/fyziologie/uceni/zdroje_uceni.htm studijní materiály pro mediky (Fyziologie)

http://wiki.medik.cz/wiki/Kategorie:Studijn%C3%AD_materi%C3%A1ly studijní materiály pro mediky

http://botanika.bf.jcu.cz/ekolesa/ekolesa.html kurz ekologie lesa (listování přes odkaz Kurz)

http://www.labo.cz/sl/slovnik.htm laboratorní encyklopedie (stručné vysvětlení pojmů používaných v laboratorní praxi)

http://www.vesmir.cz/ přírodovědecký časopis

 
Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar