Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Interaktivní výukové texty z matematiky
​Lineární algebra, analytická geometrie, diferenciální a integrální počet funkcí jedné a dvou proměnných včetně jejich aplikací. Řešené příklady s komentářem, interaktivní testy. Výukové materiály určené především pro studenty vysokých škol zpracovali Mgr. Robert Mařík, Ph.D. z Mendelovy zemědělské a lesnické uni​verzity v Brně a RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. z Masarykovy univerzity.
 

Mařík, Robert a Přibylová, Lenka. Matematika I., II. Brno: Masarykova univerzita, 2007

Celý materiál je k dispozici ke stažení na stránkách Masarykovy univerzity ZDE (PDF; 1,8MB).


Obsah

 • Základy matematické logiky
 • Základní množinové pojmy
 • Množina reálných čísel a její podmnožiny
 • Funkce
 • Složená funkce
 • Vlastnosti funkcí
 • Inverzní funkce
 • Komplexní čísla
 • Polynomy
 • Celočíselné kořeny
 • Racionální lomená funkce
 • Číselné vektory
 • Lineární kombinace vektorů
 • Lineární závislost a nezávislost vektorů
 • Matice
 • Operace s maticemi
 • Hodnost matice
 • Inverzní matice
 • Determinant matice
 • Soustavy lineárních rovnic
 • Gaussova eliminační metoda
 • Cramerovo pravidlo
 • Analytická geometrie v rovině
 • Kuželosečky
 • Analytická geometrie v prostoru
 • Významné plochy v prostoru
 • Diferenciální počet funkcí jedné proměnné
 • Limita funkce
 • Jednostranná limita
 • Nevlastní body
 • Nevlastní limita
 • Limita v nevlastním bodě
 • Spojitost funkce
 • Pravidla pro počítání s limitami
 • Vypočet limity funkce
 • Derivace funkce
 • Vzorce a pravidla pro derivování
 • Diferenciál funkce
 • Derivace vyšších řádů
 • Užití derivací k výpočtu limit
 • Monotónnost funkce. Lokální extrémy
 • Konvexnost a konkávnost. Inflexní body
 • Asymptoty funkce
 • Průběh funkce
 • Taylorův polynom
 • Integrální počet funkcí jedné proměnné
 • Základní vzorce a pravidla
 • Metoda per partes
 • Substituční metoda
 • Integrace racionálních lomených funkcí
 • Integrace goniometrických funkcí
 • Integrace iracionálních funkcí
 • Integrace složené exponenciální funkce
 • Určitý integrál
 • Newton–Leibnitzova formule
 • Vlastnosti určitého integrálu
 • Vypočet určitého integrálu
 • Geometrické aplikace určitého integrálu
 • Nevlastní integrál
 • Diferenciální počet funkcí dvou proměnných
 • Parciální derivace
 • Diferenciál a tečna rovina plochy
 • Lokální extrémy funkcí dvou proměnných
 • Absolutní extrémy
 • Integrální počet funkcí dvou proměnných

Zdroj: http://is.muni.cz/elportal e-learningový portál Masarykovy univerzity v Brně
 
Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar