Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Geografie České republiky
​Přehled webových stránek o České republice: přírodní poměry, obyvatelstvo, regiony, životní prostředí, geografie Zlínského kraje. Interaktivní mapy, texty a skripta ke stažení.Fyzická geografie                                 

http://www.gjs.cz/vedy-o-zemi/Ruda/Pojmy-cr.doc  místopisné pojmy z fyzické geografie ČR k orientaci na mapě (přehled)

 

http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/klima.html  klimatické poměry ČR  (povětrnostní situace, klimatické oblasti, …)

 

http://www.tornada-cz.cz/  tornáda a příbuzné jevy na území ČR

 

http://www.chmi.cz  Český hydrometeorologický ústav

 

http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/horopis/horopis.asp  horopisné členění ČR - hierarchie, mapa, přehledná tabulka ke stažení: http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/horopis/horopis.xls

 

http://www.tisicovky.cz/cs/  galerie hor České republiky s nadmořskou výškou přes 1000 m  (charakteristiky území)

 

http://www.caves.cz/  zpřístupněné jeskyně ČR – naučné stezky (mapy jeskyní, provozní doba)

 

http://www.mzp.cz/cz/voda Voda v České republice   (text, grafy, mapy)

 

http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/vodopis/vodopis.htm   vodopis ČR (povodí, hydrologické dělení, www stránky)

 

http://heis.vuv.cz/default.asp?typ=2  Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.  (mapy, data, evidence,…)

 

http://www.vodopady.info/cz/vdpCR.php  vodopády České republiky  (lokalizace, stručný popis)

 

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/  aktuální informace o stavech a průtocích na vodních tocích a na nádržích,

 

http://web.czu.cz/mksp/   morfogenetický klasifikační systém půd ČR - diagnostické horizonty, půdní kategorie, klíč k určování půdních jednotek,… (texty, mapy)

 

http://klasifikace.pedologie.cz/index.php?action=showPudniKategorie  taxonomický klasifikační systém půd ČR (texty, mapy)

 

http://www.jaroska.cz/elearning/geografie/pdf/pud_proc.pdf  Vybrané hlavní půdní procesy v Česku – prezentace pro ZŠ 

 

http://rostliny.nikde.cz/  lokalizace, rostlinné druhy, fotografie

 

 

Odkazy na stránky o geologických poměrech České republiky naleznete zde.


Socioekonomická geografie

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide   obyvatelstvo ČR (publikace o obyvatelstvu ke stažení, statistiky, demografické grafy, interaktivní grafy populačního vývoje a projekce obyvatelstva,…)

 

http://popin.natur.cuni.cz/html2/index.php  demografie ČR texty, tabulky  ke stažení (některé materiály jsou v angličtině)

 

http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-4  demografické statistiky o ČR ke stažení

 

http://www.euroekonom.cz/grafy-demografie.html  demografické údaje o ČR v grafech

 

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=311  populační vývoj ČR v roce 2005 (analýza – článek)

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/analyzy_komentare   obyvatelstvo ČR podle věku, náboženského vyznání, vzdělání (výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001)

 

http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/index  demografie jednotlivých obcí - obyvatelstvo dle pohlaví, věku, vyznání, národnosti, vzdělání, …  (výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001)

 

http://www.demografie.info/?cz_demoromu  demografie Romů  v ČR (přehled kapitol v levém okně)

 

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=277  reprodukční chování imigrantů v ČR (analýza – článek)

 

http://www.scac.cz/EVS/web_a/cirkev/cirkev.htm  církve v české společnosti – obyvatelstvo podle vyznání, … (statistiky do roku 1999)

 

http://gis.zcu.cz/studium/pok/Atlas/  elektronický atlas železniční sítě v ČR  - mapky, texty ke stažení (je nutno mít nainstalován program Adobe SVG Viewer)

 

http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/1409-05  ČR v číslech - statistiky z různých oblastí (HDP, životní prostředí, průmysl, energetika a stavebnictví, zemědělství, …)

 

http://www.hrad.cz/cz/stat_symboly/index.shtml  státní symboly ČR

 

http://slavomirhorak.euweb.cz/ceskarepublika.pdf   Slavomír Horák:  Geografie cestovního ruchu České republiky  (studijní materiál)

 


Regionální geografie 

http://www.gjs.cz/vedy-o-zemi/Ruda/GEO-CR.pdf  Regionální geografie ČR (studijní text pro gymnázia)

 

http://geography.upol.cz/soubory/lide/fnukal/clanek2005-4.pdf  Česká republika – portréty krajů  (přírodní poměry, ekonomika, demografie, cestovní ruch,…) – elektronická publikace: text, fotografie, mapy

 

http://www.webserver.cz/cewis/  Průvodce po České republice: Morava a Slezsko (regiony, jeskyně, řeky, chráněné krajinné oblasti,…) – texty, fotografie

 

http://www.isu.cz/uir/scripts/vfobce.asp  vyhledávací katalog krajů a obcí – výměra, počet obyvatel, interaktivní mapy okresů a obcí, www stránky  (Územně identifikační registr ČR)

 

http://www.mesta-obce.cz/   města a obce ČR (základní údaje o všech obcích)

 

http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/statsp/statsp.asp  státní správa a samospráva ČR (přehled, www odkazy)

 

http://www.mmr.cz/getmedia/0f3e991c-b5af-46b9-9339-a51c5c89d2aa/Sbornik-Konference-Podpora-domaciho-cestovniho-ruc.pdf  sborník Konference Podpora domácího cestovního ruchu 2006 (publikace Ministerstva pro místní rozvoj)

 

http://www.oblast.cz/mapa/mapa.phtml?id=27  encyklopedie turistických zajímavostí ČR (popis, lokalizace, fotografie)

 

http://www.mmr.cz/  Ministerstvo pro místní rozvoj (regionální politika, cestovní ruch, dokumenty,…)

 

 

Zlínský kraj

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj  Zlínský kraj  (otevřená encyklopedie Wikipedia)

 

http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/home  statistiky o obcích a regionech Zlínského kraje

 

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/krajp/13-7207-06-xz   mikroregiony Zlínského kraje (mapy mikroregionů ke stažení, podrobné statistiky)

 

http://www.luhacovskezalesi.cz/ops/  mikroregion Luhačovské Zálesí  (přírodní  poměry, chráněná území, historie obcí,…)

 

http://www.jiznivalassko.cz/  mikroregion Jižní Valašsko (mapy popisující geografickou a demografickou strukturu mikroregionu, životní prostředí, základní data o obcích, …)

 

http://www.Bojkovsko.infoMorava.cz  mikroregion Bojkovsko (přírodní zajímavosti, mapy, cyklotrasy)

 

http://www.slovacko.cz/trasa/?kategorie=NS   naučné stezky mikroregionu Slovácko

 

www.chriby.cz  Chřiby – geografické informace, místopis, obce, …

 

http://www.uh.cz/chriby/  Chřiby – průvodce a místopis (přírodní poměry, památky a zajímavosti)

 

http://www.bilekarpaty.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=148  chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty – podrobná charakteristika (geologie, klimatické poměry, půdní poměry, vodopis, flóra a fauna,…)

 

http://nature.hyperlink.cz/   chráněná území Zlínského kraje: Chráněná krajinná oblast Beskydy,  Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty   (lokalizace, motiv ochrany, rostlinné a živočišné druhy, fotografie,…)Životní prostředí

http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/zivotni_prostredi.html   životní prostředí ČR – studijní text, www odkazy

 

http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/krajina.html  krajina a ochrana přírody ČR – studijní text, odkazy

 

http://www.jaroska.cz/elearning/geografie/ppt/ub_ochr_prir_cr.ppt  Ochrana přírody v Česku – prezentace pro ZŠ


http://www.republic.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=461&id_mapy=40&lng=1&menu=  biosférické rezervace (mapka, popis)

 

http://www.republic.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=137,138,139,140,141,142&id_mapy=37&lng=1&menu=  chráněná území (mapka, popis)

 

http://k.brezova.sweb.cz/#_Toc505930666  evropsky významné lokality v ČR – chráněné druhy rostlin, živočichů, přírodní stanoviště, odborné texty

 

http://www.republic.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=171&lng=1&menu=  euroregiony ČR (stručný popis)

 

http://www.mzp.cz/  životní prostředí ČR – aktuality, odkazy

 

http://www.env.cz/osv/edice.nsf/e26dd68a7c931e61c1256fbe0033a4ee/c91bf4c5bdf30035c1256f50002af485?OpenDocument  Státní politika životního prostředí České republiky 2004-2010  (publikace ke stažení – na stránce dole)

 

http://www.mzp.cz/cz/pro_verejnost  životní prostředí ČRdokumenty (stav, ochrana půdy, ovzduší, …)  


http://kekule.science.upjs.sk/ekologia/material/ucebnetexty/s1.htm  Jozef Terek, Zdenko Vostal: Základy ekológie a vybrané kapitoly environmentalistiky  (skriptum – slovensky)

 

http://www.monet.cz/atlas/kap27.htm  chráněná území geologického významu na území Prahy

 

http://www.skolavpohode.cz/index.php/Text:Slovn%C3%ADk_ekologick%C3%BDch_pojm%C5%AF  ekologický slovník

 

http://www.nature.cz/   Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

Mapy ČR

http://www.shocart.cz/cs/mapa-online.php  interaktivní mapa

 

http://amapy.centrum.cz/ interaktivní mapa

 

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/  tematické mapy

 
 

Další zdroje

http://www.stezka.cz/text/oblasti.htm  naučné stezky v ČR

 

http://www.ceskaturistika.cz/  abecední rejstřík přírodních a historických památek, obcí, zajímavostí  - stručný popis a lokalizace

 

www.hrady.cz  hrady, zámky a další místa ČR (vyhledávání, popis, historie, mapy, informace o přístupnosti pro veřejnost)

 

http://geography.upol.cz/soubory/lide/fnukal/clanek2005-2.pdf  Návštěvnost památkových objektů v ČR – vývojové tendence po roce 1989. In: Fňukal, Miloš – Ptáček, Pavel eds. (2005): Geografie, cestovní ruch a rekreace  - článek ze sborníku

 

http://www.mze.cz/  Ministerstvo zemědělství  (lesní a vodní hospodářství, zemědělská a potravinářská výroba)

 

http://www.mpo.cz/   Ministerstvo průmyslu a obchodu (energetika v ČR, průmysl a stavebnictví, zahraniční obchod, EU a vnitřní trh)

 

http://www.mdcr.cz/cs/   Ministerstvo dopravy  (informace o  silniční, drážní, letecké a vodní dopravě v ČR, statistiky)

 

http://www.worldlive.cz/mapy-17-ceska-republika  webkamery v České republice

 

http://www.webcams.cz/   webkamery v České republice

 

http://www.maplandia.cz/ceska-republika/  satelitní snímky ČR

 


Přiložené soubory

Geografie České republiky (.doc, 86 kB)
 
 

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar