Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Davidová, Eva: Řešení planimetrických úloh
Studijní opory distančního vzdělávání určené především studentům gymnázia byly vytvořeny v rámci projektů SIPVZ Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě v letech 2005 a 2006. Tématem studijních materiálů jsou konstrukční a planimetrické úlohy.
 

Davidová, Eva. Řešení planimetrických konstrukčních úloh. Ostrava: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 2005. ISBN 80-903647-1-3 (projekt č. 0063P2005)

Kontakt na autorku: davidova@gym669ova.cz


Studijní oporu si můžete stáhnout na stránkách Wichterlova gymnázia ZDE (pdf, 842 kB).


Obsah opory

1 Množiny bodů roviny splňujících dané vlastnosti

1.1 Osa úsečky

1.2 Osa pásu rovnoběžek

1.3 Osy úhlů dvojice různoběžek

1.4 Kružnice

1.5 Thaletova kružnice

1.6 Obvodové úhly

 

2 Konstrukce trojúhelníků

2.1 Trojúhelník – základní pojmy

2.2 Volné a vázané zadání

2.3 Fáze řešení konstrukční úlohy

2.4 Konstrukční využití těžnice trojúhelníka

2.5 Konstrukční využití výšky trojúhelníka

2.6 Další konstrukce trojúhelníka

2.7 Řešení úloh

2.8 Rady na závěr

 

3 Konstrukce čtyřúhelníků

3.1 Čtyřúhelník – základní pojmy

3.2 Konstrukce čtyřúhelníků

3.3 Řešení úloh

3.4 Rady na závěr

 

4 Konstrukce kružnic

4.1 Kružnice – základní pojmy

4.2 Množiny středů kružnic daných vlastností

4.3 Konstrukce kružnic

4.4 Řešení úloh

4.5 Rady na závěr

Literatura

Poznámky

 
Davidová, Eva. Řešení planimetrických úloh - Konstrukční a početní úlohy. Ostrava: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 2006. ISBN 80-87058-00-3 (projekt č. 0236P2006)


Celou studijní oporu najdete na stránkách gymnázia ZDE.Obsah materiálu

1 Shodnost a podobnost rovinných útvarů

1.1 Shodné rovinné útvary

1.2 Shodnost trojúhelníků

1.3 Podobné rovinné útvary

1.4 Podobnost trojúhelníků

1.5 Pravoúhlý trojúhelník – Pythagorova věta, Euklidovy věty

 

2 Shodná zobrazení v rovině

2.1 Shodné zobrazení

2.2 Osová souměrnost

2.3 Středová souměrnost

2.4 Posunutí

2.5 Otáčení

2.6 Souhrnné úlohy řešené užitím shodných zobrazení

2.7 Nápověda k řešení úloh

2.8 Řešení souhrnných úloh na užití shodných zobrazení

 

3 Podobná zobrazení v rovině

3.1 Podobné zobrazení, stejnolehlost

3.2 Užití stejnolehlosti k řešení konstrukčních úloh

3.3 Úlohy na užití stejnolehlosti – cvičení

4 Konstruktivní úlohy řešené na základě výpočtu

4.1 Konstrukce úseček délky dané racionálním číslem nebo odmocninou

4.2 Konstrukce úseček délky dané algebraickým výrazem

5 Závěr

Literatura

Poznámky

 
Zdroj: http://www.gym669ova.cz Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Uveřejněno se souhlasem školy.

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar