Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Stránky o českém jazyce a literatuře
Elektronická skripta a studijní texty, plná znění literárních děl,...
 

Obecné poučení o jazyce

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina český jazyk (otevřená encyklopedie Wikipedia)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Staroslov%C4%9Bn%C5%A1tina staroslověnština (otevřená encyklopedie Wikipedia)​

http://www.phil.muni.cz/cest/materialy.html :

  • Jaromír Bělič et al.: Malý staročeský slovník (1978) – úplné znění publikace
  • Jana Pleskalová: Počátky výukové češtiny v habsburské monarchii (text)
  • Jana Pleskalová: Vývoj toponomastiky (texty)
  • Jana Pleskalová: Česká pomístní jména v diachronním pohledu(text)

a další texty

http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/fonetika/materialy/index.html Krčmová, Marie: Fonetika (elektronická skripta)

http://ucnk.ff.cuni.cz/ český národní korpus – analýzy česky psaných textů pro jazykovědné účely: frekvence výskytu jednotlivých slov, slovních tvarů…

http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm Slovník osobností jazykovědné bohemistiky (soubor statí)

http://www.ujc.cas.cz/ Ústav pro jazyk český AV ČR

www.jazykovaporadna.cz Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR

http://www.ujc.cas.cz/js/ Jazykovědné sdružení České republiky

Vývoj literatury

http://www.ucl.cas.cz/DCL45-48.pdf Pavel Janoušek et al.: Dějiny české literatury 1945-1989 (publikace vydaná Ústavem pro českou literaturu AV ČR zachycuje období 1945-1948)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C4%8Cesk%C3%A1_literatura česká literatura (otevřená encyklopedie Wikipedia)

http://www.flu.cas.cz/Com/stcl/ díla starší české literatury – dramata, hagiografie, lyrika a další (plná znění)

http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/ Bible Kralická (podle prvního vydání – plné znění, Nová Bible Kralická - neúplná)

http://www.rukopisy-rkz.cz/rkz/ Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský (plná znění děl, digitální snímky, historie rukopisného sporu,…)

http://www.memoria.cz/freedocs.asp digitální kopie vybraných historických děl (plná znění nebo jejich části): Kronika tak řečeného Dalimila, Jenský kodex, Liber viaticus, Krumlovský sborník, Antifonář latinský, … (po otevření klikněte na zobrazený snímek dokumentu a poté listujte pomocí modrých šipek na horní liště)

http://dig.vkol.cz digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci

http://www.clavmon.cz/clavis/sttisky/repertorium/index.html databáze prvotisků v českém jazyce

http://www.clavmon.cz/chyyba/ slovník českých a slovenských knihtiskařů

http://www.clavmon.cz/clavis/index.htm legendy, letopisy, kroniky,…

http://www.clavmon.cz/clavis/musica/ písně, kancionály,…

http://www.moraviamagna.cz/ Velká Morava – historické studie; dokumenty; legendy, kroniky, mýty, pověsti,…; jazyk a písmo; rodokmeny,… (úryvky z děl)

http://www.olympos.cz Antika a česká kultura – online databáze inscenací antického dramatu

http://rim.me.cz/osobnosti/osobnosti_literatura.php literatura z období římského císařství (osobnosti, díla – interaktivní texty)

http://literatura.kvalitne.cz/ bibliografie českých a světových spisovatelů

http://cte.cuni.cz/ katalog českých textů v elektronické podobě – po zadání jména autora nebo klíčového slova z názvu se zobrazí přehled textů – po prokliknutí odkazu naleznete přímý link na www stránku s uloženým dílem

http://www.ceskaliteratura.cz/texty.htm elektronické verze významných děl českých a světových autorů i anonymní texty

http://texty.citanka.cz/ vybraná česká a světová díla v českém jazyce v elektronické podobě – např. Alexandreis, Karel IV.- Vita Caroli, díla J. Á. Komenského, …

http://www.gutenberg.org/catalog/ databáze elektronicky zpracovaných děl z celého světa v různých jazycích (vyhledávání podle autorů, názvů, jazyků děl) – díla ke stažení ve zvolených formátech (web v angličtině)

http://www.ceskaliteratura.cz/dok.htm manifesty a petice – dokumenty v elektronické podobě

http://alarmo.nostalghia.cz/alarmo.htm dílo Adama Michny z Otradovic (texty sbírek Mariánské muzika, Svatoroční muzika, Loutna česká)

http://www.czechlit.cz/ portál české literatury (aktuality, profily autorů, informace o literárním dění v ČR,…)

http://www.iliteratura.cz zpravodajství o literatuře z celého světa (novinky, profily autorů, recenze, seznam nakladatelů a překladatelů, …)

http://www.bohemistika.cz/ literárněvědný informační servis Bohemistika (aktuality, pozvánky na konference, kontakty na bohemistická pracoviště v ČR i ve světě)
www.spisovatele.cz životopisy českých a světových spisovatelů

http://www.ucl.cas.cz/ Ústav pro českou literaturu AV ČR

Literární časopisy

http://archiv.ucl.cas.cz/ archiv elektronických verzí vybraných literárních časopisů (Almanach českých divadel – roč. 1906-1914, Humoristické listy – roč. 1858-1889, Lumír- roč. 1851-1940 a řada dalších)

http://www.ucl.cas.cz/ceslit/ časopis Česká literatura

http://www.divokevino.cz/2206/index.php obnovený literární časopis Divoké víno

http://www.inext.cz/texty/ Texty - literární čtvrtletník

http://www.souvislosti.cz/ Souvislosti – revue pro literaturu a kulturu

http://www.aluze.cz/ Aluze – revue pro literaturu, filozofii a jiné

Další odkazy

http://athena.zcu.cz/kurzy/cest/000/HTML/DCJ.html Vejvodová, Jana: Multimediální prvky v jazykovém vyučování (elektronická skripta)

http://www.sweb.cz/corpus etymologický slovník (projekt studentů Akademického gymnázia v Praze)

http://www.libri.cz/databaze/jmena/index.php Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen (statě)

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/ virtuální evropská knihovna (databáze odkazů na katalogy národních knihoven evropských zemí)

http://www.divadlo.cz/ vše o divadlu (aktuality, články, časopis Divadelní revue – plná znění příspěvků, kontakty pro divadla, soubory, festivaly, …)

virtuální prohlídka Národního divadla

virtuální prohlídka Stavovského divadla

virtuální prohlídka divadla Kolowrat 

stručná historie Národního divadla, Stavovského divadla a Divadla Kolowrat (text)

http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti Slovník osobností východní Moravy

http://home.tiscali.cz/portrety/ fotogalerie českých a slovenských osobností

http://www.mkcr.cz/ Ministerstvo kultury ČR

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar