Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Jak správně citovat zdroj

​Informace o bibliografických citacích zdrojů použitých v díle.


"Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,

b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,

c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen", (§ 31 odstavec 1 autorského zákona ).


Zde je několik webových stránek, které nabízejí podrobné informace o bibliografických citacích včetně příkladů správných citací:

http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html výukové stránky Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/eleobsah.html on-line kurz Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava: Jak zpracovávat bibliografické citace podle ČSN ISO 690-2

http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js06/kpi11/modul-02.html interaktivní přednáška v rámci Kurzu práce s informacemi (Masarykova univerzita)
 
http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js06/kpi11/autotest-02.html Jak správně citovat – autotest v rámci Kurzu práce s informacemi (Masarykova univerzita)
 
www.citace.com generátor bibliografických citací a informace o citacích


Zdroje:
http://www.sagit.cz nakladatelství Sagit

http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

http://knihovna.vsb.cz Ústřední knihovna VŠB – Technická univerzita Ostrava

www.citace.com projekt studentů Masarykovy univerzity v Brně, Blanky Farkašové a Martina Krčála

http://is.muni.cz/elportal e-learningový portál Masarykovy univerzity 

Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar