Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Chybí Vám praxe a zajímáte se o možnosti jak ji získat? Zde se dočtete o programu odborných praxí zajišťovaném úřady práce a také o možnostech stáží v institucích Evropské unie či v Radě Evropy.

Odborná praxe zajišťovaná úřady práce v České republice

Co je cílem odborné praxe zajišťované úřady práce v České republice?
Cílem je získat potřebnou praxi nutnou pro výkon povolání, ke kterému je uchazeč kvalifikován.

Pro koho je program odborných praxí určen?
Pro mladé lidi do 30 let věku, zejména pro absolventy škol (středních, vyšších odborných i vysokých škol), kteří dosud nemají žádnou nebo jen krátkou praxi v oboru svého vzdělání či kvalifikace a jsou  vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.

Jaké jsou možnosti odborných praxí?
Možnosti jsou dvě. Praxi můžete získat prostřednictvím takzvaně společensky účelného pracovního místa a nebo přes nespecifický rekvalifikační kurz s praxí.

1. společensky účelné pracovní místo
Uchazeč o zaměstnání uzavírá pracovní poměr s agenturou práce, která má dohodu s úřadem práce. Tato agentura pak uchazeče vysílá k výkonu práce (odborné praxe) na pracoviště (organizační složky státu a příspěvkové organizace - více informací níže). Agentura také vypracuje plán odborné praxe uchazeče a po skončení praxe informuje úřad práce o jejím průběhu. Takto sjednaná odborná praxe trvá maximálně 6 měsíců (u osob zdravotně postižených pak maximálně 12 měsíců). Po dobu výkonu odborné praxe náleží uchazeči mzda nebo plat ve výši sjednané s agenturou. Po uzavření pracovní smlouvy se veškeré vztahy mezi uchazečem a agenturou řídí pracovně-právními předpisy.

2. nespecifický rekvalifikační kurz s praxí
Uchazeč na rozdíl od první možnosti neuzavírá pracovní poměr, ale dohodu s úřadem práce o rekvalifikaci. Více informací o zákonitostech rekvalifikací najdete na tomto portálu v článku věnovaném rekvalifikacím. Součástí nespecifického rekvalifikačního kurzu může být různě dlouhá doba teoretické přípravy a teprve po ní nastupuje uchazeč na pracoviště k výkonu praxe. Během rekvalifikačního kurzu má uchazeč nárok na podporu při rekvalifikaci.

Nespecifické kurzy s praxí se liší délkou i obsahem a podmínky pro zařazení do tohoto kurzu mohou být na každém úřadu práce trochu jiné.

O obou možnostech získání odborné praxe se informujte na vašem úřadu práce. Kontakty naleznete na tomto portálu v přehledu kontaktů na jednotlivé úřady práce.

Co je organizační složka státu a příspěvková organizace?
Organizační složka státu: ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis; obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.

Příspěvkové organizace:  příspěvkové organizace jsou zřizovány organizačními složkami státu a územními samosprávnými celky, a to pro takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové. Jde zejména o školy a školská zařízení, dále muzea nebo nemocnice