Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Lepší uplatnění na trhu práce slibuje univerzitní portál
Přihlásit se na pracovní stáž, získat zajímavé téma diplomové práce, najít zaměstnání. Nejen tyto možnosti nabízí posluchačům a absolventům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně webový portál kariera.utb.cz.
 
kariera.jpg.png 
Primárním cílem portálu je celkově zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. To znamená, že nejde jen o přehled pracovních nabídek, ale o komplexní projekt, který studentům umožní získávat pro praxi potřebné dovednosti již v době studia. „Systematicky budujeme následující model: Studenti prvního ročníku by se měli na portálu seznámit s portfoliem zaměstnavatelů v daném odvětví. K tomu na portálu slouží různé nástroje známé ze sociálních sítí, jako jsou diskusní fóra, chaty, přátelé, zdi a další. Studentům druhého ročníku doporučujeme přihlášení na odbornou praxi a stáž se zaměřením na získávání praktických a jazykových dovedností. Pro třetí ročníky je připravena možnost zpracování bakalářské práce s konkrétním přínosem pro zaměstnavatele,“ představuje portál prorektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro sociální záležitosti doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
 
Posluchači prvního ročníku navazujícího magisterského studia mají opět absolvovat odbornou praxi a stáž, přičemž na tomto stupni studia už by se mělo jednat o vysoce odbornou činnost. Příprava na vstup do praxe má vrcholit zpracováním diplomové práce dle zadání zaměstnavatele s konkrétním odborným přínosem v rámci řešené problematiky. Práce pak má být podkladem pro přijímací řízení absolventa.
 

„Zaměstnavatelé na základě svých dlouhodobých zkušeností oceňují možnost pracovat s budoucími zaměstnanci již v době jejich studia, kdy mohou jejich odborné zaměření orientovat konkrétním směrem,“ uzavírá doc. Tuček.

Na portále najdete přehled kurzů celoživotního vzdělávání, opory systému vzdělávání v prostředí LMS Moodle. Více informace na kariera.utb.cz.

 


Mgr. Jan Malý, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 
Autor:  
Vložil/a: Ondřej Šolar