Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zápis z druhého zasedání 2017-2018

Program zasedání:

1. Úvod
2. Důležité informace
3. Představení akce – Brusel
4. Představení akce – cena SALVATOR
5. Diskuse
6. Práce ve výborech
7. Závěr

ÚVOD

Předseda parlamentu představil pozvané hosty, jmenovitě:
Ing. Radovan Výsmek – koordinátor, Mgr. Marie Gajzlerová – koordinátorka, Mgr. Alena Štachová – ředitelka GJŠ Zlín, Eva Zezulková – účetní, Jana Tkadlecová – vedoucí kanceláře poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové. 


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Předseda parlamentu informoval přítomné členy o plánech Národního parlamentu dětí a mládeže České republiky (dále jen NPDM) s Usnesením NPMD a probíhajících jednání vyjednávacího týmu NPMD se členy vlády ČR a na půdě Poslanecké sněmovny PČR.

Text Usnesení NPMD je přiložen v příloze dokumentu.


PŘEDSTAVENÍ AKCE – BRUSEL 


Členové parlamentu byli obeznámení s vjezdem do zahraničí – Brusel a jménem paní europoslankyně Dlabajové členy na již zmíněnou akci pozvala vedoucí kanceláře paní europoslankyně Jana Tkadlecová. 

Podrobné informace a podmínky pro účast byli všem členům odeslány z emailu předsedy. 

V příloze naleznete propozice zahraniční cesty. 


PŘEDSTAVENÍ AKCE – CENA SALVATOR 


Členům KPDM byl představen jediný kandidát na cenu SALVATOR – cenu hejtmana Zlínského kraje, kategorie Dítě, a to v podobě žáků Základní školy Prakšice. 


DŮLEŽITÉ INFROMACE


Členům parlamentu bude před zahájením následující řádné chůze zaslán seznám témat, nad kterými budou členové debatovat v rámci výborů. Následné bude vytvořeno usnesení z projednávaných témat, které bude přiloženo k zápisu. 

Členové parlamentů si rozdělili plán akcí. Jejich znění a postup organizace vám bude sdělen na příští schůzi nebo zaslán před jednáním parlamentu. Pokud existuje věc, kterou byste chtěli konzultovat (př.: pořádání akce KPDM, aktuální témata v kraji, situace ve školství, otázky mládeže, atd…) prosím kontaktujte nás. KPDM je tu pro vás. Jsme poradci vedení kraje a společně dokážeme mnohé. 


Autor:  
Vložil/a: Matěj Šuráň