Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Zápis z 1. zasedání XI. KPDMZK 17. 10. 2016

Program:

1. Úvod a přivítání delegátů - Předsedkyně Klára Filgasová započala jednání a přivítala nové členy parlamentu


2. Slovo hostů - Po předsedkyni se ujal slova koordinátor KPDM ZK Radovan Výsmek a stručně nové členy informoval o práci v KPDM ZK


3. Představení KPDM ZK- organizační výbor pronesl pár slov o činnosti parlamentu (rozdělení do výborů a jejich jednotlivé činnosti, vedoucí funkce aj.)


4. Ukončení X. volebního období

- proběhlo hlasování

- jednohlasně přijato, volební období ukončeno


5. Zahájení XI. volebního období


6. Volba předsednictva

Skrutátoři: Jirka Mikoška, Martin Koňařík, Jakub Mikel, Karolina Pandadisová

Volba předsedy:

Kandidát:

 • Magdaléna Tichavská

 • Pro: 69

 • Proti: 0

 • Zdrželi se: 9

Závěr: Magdalena Tichavská se stala novou předsedkyní KPDM ZK

Volba 1. Místopředsedy

Kandidáti

 • Viktor Bublík

Pro - 0


 • Barbora Miklová

Pro - 54


 • Martin Koňařík

Pro - 16

Zdrželo se - 8

Závěr: Barbora Miklová se stala 1. Místopředsedkyní

Volba 2. Místopředsedy

Kandidáti


 • Martin Koňařík

Pro - 37


 • Anna Holčíková

Pro - 12


 • Anna Heliová

Pro - 13


Zdrželo se -16

Závěr: Martin Koňařík se stal 2. Místopředsedou


Volba předsednictva

Kandidáti


 • Karolina Pandadisová -1

 • Karel Illek - 4

 • Anna Holčíková- 6

 • Klára Filgasová- 18

 • Jakub Mikel - 15

 • Kateřina Kolajíková- 12

 • Jiří Mikoška - 8

 • Michal Křenek- 2

 • Kateřina Šenová - 2

 • Viktor Bublík - 5

 • Marek Hartmann -1

Zdrželo se - 4

Závěr:

Volba tajemníka

Kandidát

 • Anežka Tinková

 • pro - 63

 • proti - 0

 • zdrželo se - 15

Závěr: Anežka Tinková se stala tajemnicí KPDM ZK

Volba předsednictva do rady NPDM

Kandidáti

 • Magdalena Tichavská - 15 hlasů

 • Roman Liška- 30 hlasů

 • Viktor Bublík - 6 hlasů

 • Martin Koňařík - 11 hlasů

Zdrželo se - 16

Závěr: Roman Liška a Magdalena Tichavská jsou zvolenými členy pro předsednictvo a radu NPDM

7. Rozdělení do výborů

8. Práce ve výborech

9. Různé

10. Závěr

Zapsala: Anežka Tinková- tajemnice KPDM ZK

Autor:  
Vložil/a: Martina Zralá