Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Kariérové poradenství jako téma spolupráce škol se zaměstnavateli

​Spolupráce středních škol s trhem práce se stala velkým tématem. Ředitelé škol jsou vybízeni ke spolupráci s podniky ze všech stran, v posledních letech dokonce i novými paragrafy školského zákona. Zaměstnavatelé trpící akutním nedostatkem kvalifikované pracovní síly si u ředitelů podávají dveře a lákají absolventy k sobě. Zatímco o zapojení podniků do odborné přípravy žáků SŠ se hovoří často, o spolupráci v kariérovém poradenství se téměř nemluví. V unikátním dotazníkovém šetření bylo zjišťováno, jak střední školy ze Zlínského kraje postupují při spolupráci s podniky v kariérovém poradenství.

V minulém roce se uskutečnilo unikátní dotazníkové šetření středních škol ve Zlínském kraji, zaměřené na kariérové poradenství jako téma spolupráce škol s firmami.  Pomocí šetření se podařilo zajistit množství konkrétních informací o formách a rozsahu kariérových aktivit školy a zapojených podniků.

Autoři se inspirovali inovativním dotazníkem původem z Velké Británie, který přizpůsobili podmínkám českého školství.  Dotazník byl koncipován nejen jako nástroj sběru dat, ale i jako zdroj inspirace školám, jak plánovat a uskutečňovat strategii spolupráce školy s trhem práce. Cílem bylo prostřednictvím benchmarků pomoci školám identifikovat příležitosti ke zlepšování a přebírání osvědčených zkušeností. 

Dotazník byl členěn do devíti sekcí, které odpovídají různým benchmarkům spolupráce škol se zaměstnavateli.

Například v první sekci věnované školnímu programu spolupráce se zaměstnavateli v oblasti kariérovém poradenství se školy vyjadřovaly k otázkám, zda takový program vůbec mají vytvořený, kdo jej schvaluje, na koho je zaměřen nebo jak vyhodnocují jeho plnění.

Další části dotazníku byly věnovány tématům jako práce s informacemi o profesích a pracovním trhu, způsob řešení individuálních potřeb žáků, jak školy propojují výuku s kariérními tématy, jak je organizováno setkávání žáků se zaměstnavateli a další zapojování podniků do aktivit kariérového poradenství. Školy se vyjadřovaly k tomu, jaké typy zkušeností z podnikových pracovišť nad rámec praktického vyučování žáci získávají nebo jak škola informuje žáky o možnostech dalšího studia.

Nejzajímavějším zjištěním se bude www.monitorzk.cz věnovat v dalších článcích.


Zdroj: Monitorzk.cz

Autor: www.monitorzk.cz
Vložil/a: Jana Cenková