Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci a studenti

Sekce nabízí informace žákyním a žákům základních a středních škol, studentkám a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Příspěvky jsou zaměřené také na přípravu k závěrečným a přijímacím zkouškám, možnosti vzdělávání v zahraničí a první kroky na trhu práce

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Dodatečný výběr žákyň a žáků do 1. ročníku Gymnázia F. Schillera v Pirně63833<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje,&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;center;">že proběhne dodatečný výběr žáků/žákyň&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;center;">do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia,&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;center;">které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v&#160;Pirně (SRN).</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;center;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;center;"></strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;center;">Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;center;">přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy </span><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;center;">do 7. června 2019.</strong></p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Informace o studiu</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>studium na gymnáziu s&#160;přírodovědným zaměřením;</li><li>internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;</li><li>pobyt v&#160;internátě od neděle navečer do pátku odpoledne;</li><li>učebnice jsou k&#160;dispozici bezplatně;</li><li>kapesné ve výši 25 EUR měsíčně.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Koncepce vzdělávání</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu;</li><li>český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky;</li><li>vybrané předměty jsou od 7. do 10. ročníku vyučovány v&#160;češtině českými učiteli;</li><li>učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, latiny;</li><li>maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v&#160;ČR i v&#160;SRN;</li><li>studium je šestileté počínaje 7. ročníkem.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Přijímací řízení</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií. P<span style="background-color&#58;transparent;">ředpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole, dobrá znalost německého nebo anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení ke studiu </span><span style="background-color&#58;transparent;">v zahraničí. <strong>P</strong></span><span style="font-size&#58;14px;text-align&#58;left;"><strong>řihlášky</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;"><strong> je nutné zaslat&#160;</strong></span><span style="font-size&#58;14px;text-align&#58;left;"><strong>poštou do 7. června 2019 (rozhoduje otisk poštovního razítka) na adresu&#58;</strong></span></p><p></p><div><strong><em>Mgr. Daniel Kubát</em></strong></div><div><strong><em>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy </em></strong></div><div><strong><em>odbor mezinárodních vztahů </em></strong></div><div><strong><em>Karmelitská 529/5</em></strong></div><div><strong><em></em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>Praha 1</em></strong></div><div><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;"><em></em></strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">Písemn</span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">é materiály je též možné doručit osobně do podatelny MŠMT. J</span><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;">e nezbytně nutné, aby uchazečky/uchazeči o studium zároveň odeslaly/i naskenovanou kopii přihlášky do 7. 6. 2019 na adresu&#58;</strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"> </span><a href="mailto&#58;daniel.kubat@msmt.cz" target="_blank" style="font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;">daniel.kubat@msmt.cz</a>.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="http&#58;//sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem" target="_blank"><strong>Základní informace o zpracování osobních údajů</strong></a> Ministerstvem školství, mlá</span><span style="background-color&#58;transparent;">deže a tělovýchovy jsou k&#160;dispozici na webových stránkách MŠMT (viz </span><span style="background-color&#58;transparent;">).</span></div><p></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Přihlášky ke studiu</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k&#160;přijímacímu řízení do středních škol (v kolonce <em>Název a adresa střední školy</em> bude uvedeno&#58; <em>Gymnázium Friedricha Schillera Pirna, dvojjazyčné studium</em>);</li><li>přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje;</li><li>potvrzení lékaře se nevyžaduje;</li><li>do poznámek je nutné uvést, z&#160;jakého jazyka bude uchazeč/uchazečka vykonávat při výběrovém řízení zkoušku (anglický jazyk nebo německý jazyk);</li><li>znalost německého jazyka tedy není zásadní podmínkou pro přijetí do dvojjazyčného Gymnázia Friedricha Schillera v&#160;Pirně.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Dodatečné výběrové řízení</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li><strong>dodatečné výběrové řízení proběhne dne 19. června 2019 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1);</strong></li><li><strong>přijímací zkouška bude dvoukolová&#58;</strong></li><li>1. kolo se skládá z testu kognitivních schopností v délce 120 minut a testu osobnostní zralosti;</li><li>2. kolo je určeno pouze žákyním/žákům, kteří úspěšně absolvují 1. kolo; tato část výběrového řízení se skládá z&#160;pohovoru s&#160;psychologem a ústní zkoušky z&#160;cizího jazyka (německého nebo anglického, dle volby uchazeče/uchazečky);</li><li>všichni přihlášení žáci budou pozváni prostřednictvím e-mailu.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Podrobné informace jsou k&#160;dispozici na&#58; <a href="http&#58;//www.schillergymnasium-pirna.de/" target="_blank">www.schillergymnasium-pirna.de</a> nebo <a href="http&#58;//www.msmt.cz/" target="_blank">www.msmt.cz</a>. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Případné další informace poskytne zájemcům o studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v&#160;Pirně &#160;Mgr. Daniel Kubát (e-mail&#58; <a href="mailto&#58;daniel.kubat@msmt.cz" target="_blank">daniel.kubat@msmt.cz</a>).</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p><br></p>11. 12. 2018 10:53:30Dodatečný výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (SRN). Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 7. června 2019.2019-05-08T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg9. 5. 2019 12:41:05https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Soutěž středoškolák roku 201963985<p style="text-align&#58;justify;"><strong><span aria-hidden="true">Již popáté ocení organizace ProStředoškoláky.cz studentky a studenty, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech. Registrace probíhá do 18. května 2019.<br></span></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span aria-hidden="true"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Minulé ročníky přinesly již více než 1000 příběhů středoškoláků, kteří na sobě usilovně pracují a současně se snaží změnit i své okolí. </p><p style="text-align&#58;justify;">Při registraci na <a href="https&#58;//www.prostredoskolaky.cz/" target="_blank">stránkách soutěže</a>&#160;studentky a studenti&#160;uvedou aktivity, kterých se zúčastnili a úspěchy, kterých v nich dosáhli. Po ukončení hlasování porotci z řad organizátorů soutěže pečlivě vyberou TOP 25 nejaktivnějších středoškoláků. Tyto studentky a studenti&#160;na přelomu května a června zamíří na seznamovací víkendové setkání. Cílem celé akce je vytvořit jedinečnou komunitu těch nejaktivnějších studentek a studentů&#160;z celé České republiky.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vrcholem soutěže bude v termínu 24. - 25. 6. 2019 vzdělávací akademie pro 65 nejúspěšnějších účastníků a slavnostní vyhlášení soutěže. Těm nejlepším budou předány ceny v hodnotě více než 100 000 Kč, těšit se mohou na Xbox, další elektroniku či zážitkové a vzdělávací kurzy.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací na webových stránkách <a href="https&#58;//www.prostredoskolaky.cz/" target="_blank"><font color="#0066cc">https&#58;//www.prostredoskolaky.cz/</font></a>&#160;a v tiskové zprávě soutěže.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Tiskova%20zprava_Stredoskolak%20roku%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Tiskova zprava_Stredoskolak roku 2019.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Plakat_Stredoskolak%20roku%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Plakat_Stredoskolak roku 2019.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p>9. 5. 2019 5:44:02Již popáté ocení organizace ProStředoškoláky.cz studentky a studenty, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech. Registrace probíhá do 18. května 2019.2019-05-08T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/147286274.jpg9. 5. 2019 12:31:24https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRobin Ibl
Umím češtinu? 64210<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Český jazyk umí potrápit. Znáte to – písemnosti školáků často připomínají spíše souboj kdo s koho (nebo kdo z koho??) s pravidly českého pravopisu. Jenže většinu žáků je třeba&#160;připravit na přijímačky na střední školy&#160;– a pak taky trochu na život. Jak jim pomoci obstát bez ztráty kytičky?</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br>Projekt&#160;UMÍM&#160;ČEŠTINU?&#160;vytvořil&#160;zkušený&#160;tým&#160;pedagogického&#160;nakladatelství&#160;Prodos. S<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;tímto praktickým nástrojem dovedou učitelé své žáky&#160;k&#160;přijetí na vysněnou střední školu. A&#160;nezešediví při tom (nebo </span><span style="background-color&#58;transparent;">nesešediví??).</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><strong>Co na vás čeká?</strong><ul><li><span style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">7 témat&#58; pravopis, slovotvorba a&#160;slovní zásoba, tvarosloví, větná stavba, sloh, porozumění textu a literární výchova ✔</span></span></li><li><span style="text-align&#58;justify;">3 obtížnosti&#58; pro 5., 7. a 9. třídu&#160;</span><span style="text-align&#58;justify;">✔</span><br></li><li><span style="text-align&#58;justify;">3 200&#160;úloh ve 160 testech&#160;</span><span style="text-align&#58;justify;">✔</span><br></li><li>automatické&#160;vyhodnocení,&#160;zaslání výsledků na mail&#160;✔<br></li></ul><strong>To vše&#160;ZDARMA.&#160;</strong><br><br><div><strong>V čem je to jiné?</strong><div><ul><li>procvičujete pouze to, co potřebujete&#160;✔<br></li><li>volíte si obtížnost&#160;✔<br></li><li>můžete se podílet na vylepšování testů&#160;✔<br></li><li>získáte SLEVU na tištěnou verzi testů (jakmile vyjdou)&#160;✔<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Další informace a samotné testy naleznete na webu <a href="https&#58;//umimcestinu.wordpress.com/" target="_blank"><strong>www.umimcestinu.cz</strong></a>.</span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="background-color&#58;transparent;"><img src="/studenti/studium/jazyky/PublishingImages/umim-cestinu2.png" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;278px;" /><br></span></p></div></div>9. 11. 2018 8:32:23Testy z českého jazyka pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ.2019-04-24T22:00:00Z/studenti/studium/jazyky/PublishingImages/umim_cestinu-pravopis.png25. 4. 2019 8:56:53https://www.zkola.cz/studenti/studium/jazyky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováDaniel Ševčík
Pozvánka na krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu65931<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Zveme žáky 4. až 9. tříd ZŠ (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií), studenty SŠ a jejich učitele z celého Zlínského kraje na krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu. Závod v podobě městského sprintu se uskuteční 15. 5. 2019 v Malenovicích ve Zlíně.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><font face="Thread-000010a8-Id-00000019"></font></strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></div><p style="text-align&#58;justify;">Účast v soutěžním kole vyžaduje základní znalost orientačního běhu.</p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Účast v závodě&#160;není nijak zpoplatněná, poplatek nevybíráme ani za půjčení SI čipu pro závodníky, kteří nemají svůj vlastní. </p><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;text-align&#58;justify;"><span style="font-family&#58;arial, sans-serif;"><font color="#000000" face="Thread-000010a8-Id-0000001c"></font></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Podrobnější informace naleznete v přiloženém <a href="https&#58;//www.dropbox.com/s/f4zncxkgok4alpu/preborskol-kk2019-rozpis.pdf?dl=0" target="_blank">rozpise</a>. V případě dalších otázek je možné obrátit se přímo na ředitelku závodu.</p><div style="text-align&#58;justify;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></div><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><div style="text-align&#58;justify;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></div><p style="text-align&#58;justify;">Alžběta Vintrová<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></div><p style="text-align&#58;justify;">ředitelka závodu<br></p><p style="text-align&#58;justify;"> <a href="mailto&#58;alzbeta.vintrova@gmail.com" target="_blank">alzbeta.vintrova@gmail.com</a> </p><p style="text-align&#58;justify;">+420 732 499&#160;200</p><div style="text-align&#58;justify;"><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></div>18. 4. 2019 6:43:05Zveme žáky 4. až 9. tříd ZŠ (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií), studenty SŠ a jejich učitele z celého Zlínského kraje na krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu. Závod v podobě městského sprintu se uskuteční 15. 5. 2019 v Malenovicích ve Zlíně. 2019-04-17T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/hands.jpg2. 5. 2019 8:23:38https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopAlžběta Vintrová
Kalendář soutěží 2018/2019992<p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong> </p><p><br></p><p>Přehledy jsou průběžně aktualizovány. </p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20předmětových%20a%20uměleckých%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář předmětových a uměleckých soutěží 2018-2019.xlsx</a><br></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20sportovních%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář sportovních soutěží 2018-2019.xlsx</a></p><p><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>12. 9. 2018 12:18:08Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2019-03-18T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg25. 3. 2019 9:01:38https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop