Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci a studenti

Sekce nabízí informace žákyním a žákům základních a středních škol, studentkám a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Příspěvky jsou zaměřené také na přípravu k závěrečným a přijímacím zkouškám, možnosti vzdělávání v zahraničí a první kroky na trhu práce.

 

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Ve Zlínském kraji se od roku 2015 zdvojnásobil počet žáků, kteří ihned po maturitě nebo vyučení chtějí jít pracovat65248<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Souběžně s dvoudenním Veletrhem práce a vzdělávání, který se ve dnech 4. a 5. října konal v&#160;Kongresovém centru ve Zlíně, zde proběhlo také fórum Škola pro firmu - firma pro školu. Zahájil je radní pro školství Petr Gazdík. Přítomen byl také statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">„Nespokojenost s&#160;tím, že se školství odtrhává od reality, začíná být čím dál tím větší a na politické scéně kulminuje diskuse, co s&#160;tím. Ve Zlínském kraji víme, že pro budoucnost už nebude stačit to, že se někdo něčím vyučí, nebo absolvuje školu a s&#160;tím vydrží celý život. Absolventi našich škol musí získat jednu zásadní dovednost, a sice umět se učit novým věcem. A zde už neobstojí tradiční vzdělávání, na které jsme zvyklí, ale potřebujeme mnohem větší spolupráci s&#160;firmami a návrat k&#160;baťovské tradici v&#160;duálním vzdělávání, protože tempu, které nyní nastupuje&#58; především průmysl 4.0 a další věci, nemohou naplno žádné tradiční školy stačit. Přes vysokou kvalitu krajského školství, za kterou chci poděkovat všem učitelům, teď potřebujeme co nejtěsnější spolupráci s&#160;firmami,&quot; řekl radní Petr Gazdík.</p><p style="text-align&#58;justify;">O tom, že svět škol a svět firem se rozchází, svědčí průzkum, který ve Zlínském kraji (i v&#160;dalších několika krajích České republiky) provádí společnost Trexima. Ta začala ve školním roce 2014/2015 ve spolupráci se zlínskou Univerzitou Tomáše Bati realizovat průzkum u žáků posledních ročníků maturitních nebo učebních oborů. Od té doby průzkum běží kontinuálně, je tedy vidět vývoj ve čtyřech po sobě jdoucích letech. Ve Zlínském kraji se do výzkumu zapojilo 9&#160;145 respondentů z&#160;66 středních škol, tudíž je pokryta drtivá většina možných respondentů. Výsledky výzkumu prezentoval David Dušánek ze společnosti Trexima&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">„Ptáme se žáků, jestli by chtěli rovnou nastoupit do práce, nebo studovat, případně kombinovat práci i studium. Došlo zde k&#160;posunu&#58; Zatímco ve&#160;školním roce 2014/15 pouze 15 procent všech žáků posledních ročníků říkalo, že chtějí rovnou nastoupit do práce, aniž by dále studovali, v&#160;posledním šetření bylo toto číslo více než dvojnásobné&#58; 33 procent uvedlo, že hned po ukončení studia chtějí nastoupit do práce. Roste tedy zájem o nástup přímo do práce, případně o kombinaci práce a studia. Nárůst je během let kontinuální a je to lehce patrné i u žáků gymnázií, kde 4 procenta už chtějí rovnou po maturitě nastoupit do práce. Ve&#160;Zlínském kraji pouze 24 procent žáků uvažuje o tom, že by začali s&#160;podnikáním, na rozdíl od ostatních 4 krajů včetně Prahy, kde je to 29 procent. Je zajímavé, že existuje určité procento lidí, kteří vůbec pracovat nechtějí. Tři procenta z&#160;dotázaných mladých lidí to v&#160;průzkumech přiznávají pravidelně. A tři procenta je také aktuální míra nezaměstnanosti. Už zde je tedy vidět potenciální nezaměstnané. Co se týče očekávaného výdělku, ten je ve Zlínském kraji nižší, než v&#160;sousedních krajích. Pravidelně vychází, že dívky mají očekávání o 20-25 procent nižší, než chlapci. Už tady se rodí určité disproporce ve mzdách. Ptali jsme se našich respondentů, co by je přesvědčilo, aby šli ke konkrétnímu zaměstnavateli&#58; pro gymnazisty je absolutně nejdůležitější sladění práce a osobního života, až na třetím místě uvádějí výdělek. U odborných maturitních oborů je velmi důležitý výdělek a kariérní růst. Vysoký výdělek je nejvíce akcentován žáky učebních oborů. Žáci také měli možnost hodnotit své školy a průměrná známka je 2,25. Většinou jim vadí přístup učitelů, nedostatečná příprava na praxi a zastaralé technické vybavení,&quot; shrnul výsledky průzkumu David Dušánek.</p><p style="text-align&#58;justify;">Fórum <strong>Škola pro firmu - firma pro školu</strong> nabídla kromě dalších přednášek dvě panelové diskuse na témata&#58; oborová struktura středoškolského vzdělávání ve Zlínském kraji a zavádění prvků duálního vzdělávání.</p><p style="text-align&#58;justify;">Zatímco v&#160;Malém sále zástupci Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory, Ministerstva školství, firem i jednotlivých škol diskutovali o problémech, silných stránkách i rezervách regionálního školství z&#160;hlediska potřeb zaměstnavatelů, ve Velkém sále i ve foyeru Kongresového centra se prezentovaly školy a zaměstnavatelé, čehož velkou měrou využili žáci 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodiče a učitelé, pro něž je otázka volby povolání v&#160;této době velmi aktuální. Mezi vystavovateli se také představilo nově vzniklé <strong>Centrum kariérového poradenství </strong>nabízející služby a poradenství školním kariérovým poradcům.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>Pozn.&#58;</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>Veletrh práce a vzdělávání a Centrum kariérového poradenství jsou realizovány v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020. Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu je realizováno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007, který je spolufinancován z EU prostřednictvím Operační-ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em><br></em></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/ve-zlinskem-kraji-se-od-roku-2015-zdvojnasobil-pocet-zaku-kteri-hned-po-maturite-nebo-vyuceni-chteji-jit-pracovat-aktuality-15158.html" target="_blank">www.kr-zlinsky.cz</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Foto&#58; Aleš Durďák<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>8. 10. 2018 6:43:08Souběžně s dvoudenním Veletrhem práce a vzdělávání, který se ve dnech 4. a 5. října konal v Kongresovém centru ve Zlíně, zde proběhlo také fórum Škola pro firmu - firma pro školu. Zahájil je radní pro školství Petr Gazdík. Přítomen byl také statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop. 2018-10-07T22:00:00Z/studenti/proabsolventy/PublishingImages/Gazdík_Veletrh_prace.jpg8. 10. 2018 6:51:49https://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Soutěž "Navrhni projekt" a "EU4U" pro studenty středních škol65138<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;letošním roce probíhá již 7. ročník soutěže&#160;Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Soutěž je určená&#160;studentům&#160;středních škol a jejich pedagogům a jejím cílem je&#160;zábavnou formou podnítit zájem studentů o řešení problémových oblastí života ve svém okolí s&#160;možností využití evropských fondů. Úkolem studentů bude vytvořit projekt, který by v&#160;reálném životě mohl být financován z&#160;prostředků EU.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Níže najdete další souhrn výhod pro studenty či školu&#58;</p><ul style="text-align&#58;justify;"><li><span style="background-color&#58;transparent;">Studenti si mohou vyzkoušet práci projektového manažera a převést své nápady na zlepšení svého okolí do praxe.</span><br></li><li>Účast v&#160;soutěži je skvělá příležitost pro osobní rozvoj studentů (týmová práce, prezentační schopnosti, základy evropských fondů).<br></li><li>Díky soutěži se zvyšuje zainteresovanost studentů o rozvoj regionu, ve kterém žijí.<br></li><li>Soutěž u studentů podporuje jejich kreativní myšlení a zároveň zajistí pro studenty nové znalosti a zkušenosti.<br></li><li>Nejúspěšnější týmy mají dokonce šanci svůj projekt realizovat.<br></li><li>Díky účasti v&#160;soutěži lze zviditelnit školu (setkání se zástupci MMR, informace v&#160;tisku).<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Až pětičlenné týmy v&#160;čele s&#160;jejich pedagogem můžou podávat projekty do 31. ledna 2019.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Novinkou letošního ročníku je také zařazení nové soutěže<strong> EU4U. </strong>Cílem soutěže, která je určena pro studenty středních škol, je najít projekt podpořený z&#160;fondů EU a představit ho široké veřejnosti. V&#160;rámci této soutěže mohou studenti soutěžit ve třech úrovních&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">1. <strong>NATOČ VIDEO</strong> – Vyber projekt podpořený z&#160;fondů EU a natoč o něm video.</p><p style="text-align&#58;justify;">2. <strong>VYTVOŘ PLAKÁT</strong> – Ukaž projekt podpoření fondy EU pomocí plakátu.</p><p style="text-align&#58;justify;">3. <strong>PŘIPRAV TEXT</strong> – Vytvoř balík textů, kterými zasáhneš co nejvíce lidí!</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací o soutěži naleznete na internetových stránkách</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//dotaceeu.cz/cs/Microsites/EU4U/Uvodni-stranka" target="_blank">http&#58;//dotaceeu.cz/cs/Microsites/EU4U/Uvodni-stranka</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Zástupce Eurocentra Zlín a zároveň MMR <strong>nabízí&#160;bezplatné přednášky o soutěži</strong> (namotivování studentů a poskytnutí podrobnějších informací o soutěži). Přednášku je možné uspořádat přímo v&#160;prostorách dané školy v&#160;rámci výuky nebo dle dohody. Dále může být&#160;<strong>studentům poskytnuta metodická&#160;pomoc během přípravy projektu.</strong> Jsou <strong>možné konzultace,</strong> a nebo pravidelné setkávání se studenty, které jim pomůže nasměrovat projekt správným směrem. </p><div><br></div><div><br></div>Kontakt&#58;<div><br><div><p>Ing. Nikola Sentlová,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech v&#160;Eurocentru Zlín,&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">Odbor publicity EU</span></p><p>Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Eurocentrum Zlín</p><p>J.&#160;A. Bati 5520, 760 01 Zlín,</p><p> budova č. 22, Areál Svit Zlín</p><p> kancelář č. 337<br></p><p>tel.&#58; +420&#160;734&#160;790 580<br></p><p style="text-align&#58;justify;">e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Nikola.Sentlova@mmr.cz">Nikola.Sentlova@mmr.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.dotaceeu.cz/">www.dotaceeu.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.eurocentra.cz/"><span style="text-decoration&#58;underline;">www.eurocentra.cz</span></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p></div></div>4. 10. 2018 12:08:24V letošním roce probíhá již 7. ročník soutěže Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Soutěž je určená studentům středních škol a jejich pedagogům a jejím cílem je zábavnou formou podnítit zájem studentů o řešení problémových oblastí života ve svém okolí s možností využití evropských fondů. Úkolem studentů bude vytvořit projekt, který by v reálném životě mohl být financován z prostředků EU. 2018-10-03T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147286274.jpg4. 10. 2018 12:23:31https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Startuje 12. ročník projektu Můj první milion19164<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Tento pomyslný podtitul si s&#160;sebou nesl projekt Můj první milion určený pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Aktuálně odstartovaný 12. ročník ale přichází s&#160;podstatnou změnou konceptu – ubere se na soutěžení, přidá na vzdělávání, mentoringu a&#160;předávání know-how. Cíl projektu, za nímž stojí Technologické inovační centrum Zlín, je ale stále stejný – podpořit nápady se zajímavým inovačním potenciálem.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Jedenáct ročníků, tisíce hodin prezentací, přednášek, workshopů, desítky úspěšně nastartovaných podnikatelských záměrů. To je řečí čísel bilance projektu Můj první milion. Důležitou součástí byl vždy akcelerační program. Ten bude počínaje dnes odstartovaným ročníkem povýšen na hlavní část programu. „Když se ptáme lidí, kteří si projektem prošli a následně rozjeli svůj byznys plán, co jim to dalo, slyšíme, že možnost konzultovat svůj záměr s odborníky, podnikateli a investory – tedy našimi partnery. Ceny, které na nejúspěšnější účastníky čekají, jsou pro ně v podstatě jen bonusem, něčím navíc. A my to vidíme podobně. Takže trochu potlačíme soutěžení, a ještě více přidáme na mentoringu a předávání zkušeností a know-how,&quot; říká za pořadatele <strong>Petr Konečný</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Možnost přihlásit se do aktuálního ročníku odstartovala 1. října. Můj první milion je rozdělen na dvě kategorie – hlavní je určena studentům vysokých škol a veřejnosti, druhá pak pamatuje na studenty středních škol. Projektu se může zúčastnit každý, kdo má myšlenku, nápad, přemýšlí o něm a&#160;s&#160;pomocí odborníků jej chce posunout dál. V&#160;březnu pak začíná to hlavní – intenzivní šestitýdenní akcelerační program plný workshopů a přednášek. „Nově zavádíme i konzultační hodiny s mentory, kteří se budou věnovat účastníkům a jejich konkrétním dotazům. Výsledkem bude desítka finalistů, z&#160;nich vzejdou tři nejlepší, na které čekají ceny. Ale vítězem budou v podstatě všichni, kteří tímto programem projdou a posunou svůj záměr blíže k&#160;realizaci,&quot; říká <strong>Petr Konečný</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěžícím se i v&#160;tomto ročníku budou věnovat odborníci na jednotlivé sféry podnikání, zkušení byznysmeni i investoři. Tradičními partnery jsou Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, společnost Synot ICT Services provozující datové centrum, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a další. „Nově jsme navázali spolupráci s Roklen24 či agenturou MIUZA. Všichni partneři fungují jako mentoři z různých business oblastí. Účastníkům projektu se tak budou věnovat třeba Václav Liška ze společnosti Aukro, investor a&#160;podnikatel David Grác, Roman Šalomoun z Jablotronu, Miroslav Valenta ze Synotu či Radek Musil stojící za projektem Fundlift,&quot; přibližuje <strong>Olesja Lancevská</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Jak to dopadlo minule</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Do&#160;11. ročníku, který vyvrcholil letos v&#160;květnu, se ve dvou kategoriích sešlo 55 přihlášených záměrů, za nimiž stálo 92 soutěžících. Všechny přihlášené záměry hodnotila odborná porota složená z&#160;úspěšných investorů, podnikatelů a odborníků na rozvoj podnikatelského prostředí. V&#160;hlavní kategorii si první místo připsal Fitness diář Arnold autora <strong>Davida Baila</strong>. Hlavním cílem diáře je, aby každý uživatel měl svůj fitness život pod kontrolou a snadněji tak dosahoval výsledků, po kterých touží. Na druhém místě skončili <strong>Denis Bilík</strong> a <strong>Josef Divoký</strong>, kteří představili projekt Laseruj.cz zaměřený na gravírování reklamních a dárkových předmětů a výrobu deskových her. Bronz si připsala <strong>Natálie Minaříková</strong> se záměrem Laab.cz. Jde o nabídku tisku fotografií nejen na běžný papír, ale také například na matné plátno či leporelo.</p><p style="text-align&#58;justify;">Mezi středoškoláky porotu nejvíce zaujal projekt Planetka B114 <strong>Lucie Mudrákové</strong>. Jde o ilustrace, které mohou být umístěny v knihách pro děti, na taškách a dalších předmětech. Stříbrnou pozici obsadil <strong>Martin Batonožek</strong>, jehož záměr byl prodej speciálních elektronických fólií aplikovaných na&#160;okna pod značkou Smart Glass. Na třetí místo pak porota viděla projekt Valašské potěšení od Františka. Jde o produkci a zpracování švestek – od slivovice přes povidla až po sušené plody. Se&#160;záměrem přišel <strong>František Macháček</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>O akcelerátoru Můj první milion </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem projektu je najít a podpořit nápady zajímavé svým inovačním potenciálem, ocenit nejlepší podnikatelské záměry, vzdělávat budoucí podnikatele, zvýšit zájem o problematiku podnikání a&#160;zakládání firem a v&#160;neposlední řadě zvýšit povědomí o nástrojích podpory začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji. Více na <a href="http&#58;//www.mujprvnimilion.cz/" target="_blank"><strong>www.mujprvnimilion.cz</strong></a><strong>&#160;</strong>nebo na <strong><a href="https&#58;//www.facebook.com/TICZlin/photos/a.189036251142319/1941287539250506/?type=3&amp;theater">Facebooku</a>.</strong>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">A jak vše vidí tým, jenž za projektem stojí? Jednoduše&#58; „Chceme tě nasměrovat na reálný byznys, poskytnout ti exkluzivní kontakty, podílet se na tvém růstu a podpořit tvoje zviditelnění. Nástroje máme prvotřídní&#58; zkušenosti, znalosti a know-how těch nejlepších. Na top tři projekty čekají ceny v&#160;hodnotě 300 000 korun. Registrace začíná 1. 10., akcelerační program odstartuje v březnu 2019. Ale už nyní poběží série workshopů a akcí. V prosinci chystáme legendární FuckUp Night Zlín a nově Show Tomáše Vítka.&quot; </p>2. 10. 2018 5:37:12Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Tento pomyslný podtitul si s sebou nesl projekt Můj první milion určený pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Aktuálně odstartovaný 12. ročník ale přichází s podstatnou změnou konceptu – ubere se na soutěžení, přidá na vzdělávání, mentoringu a předávání know-how. Cíl projektu, za nímž stojí Technologické inovační centrum Zlín, je ale stále stejný – podpořit nápady se zajímavým inovačním potenciálem.2018-10-01T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/141116545.jpg2. 10. 2018 5:49:08https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováOlesja Lancevská
Future Leaders Exchange - stipendium pro studium na střední škole v USA50787<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Stipendijní výměnný program Future Leaders Exchange (FLEX) umožní českým středoškolačkám a středoškolákům strávit školní rok v USA zdarma. Program financuje americké Ministerstvo zahraničí. Příjem přihlášek pro školní rok 2019/2020 do 31. 10. 2018.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Stipendijní&#160;výměnný program&#160;Future Leaders Exchange (FLEX), který českým středoškolačkám a&#160;středoškolákům umožní strávit školní rok v USA zdarma, je&#160;financován americkým Ministerstvem zahraničí a za čtvrt století existence jím prošlo 27 000 studentek a studentů&#160;ze 17 evropských a asijských zemí. FLEX se v posledních letech rozšiřuje, v tomto roce o další čtyři evropské země. Letos na podzim se do něj mohou poprvé hlásit i zájemkyně a zájemci&#160;z Česka. </p><p style="text-align&#58;justify;">Stipendistům program&#160;uhradí cestovní náklady, zajistí ubytování v prověřené hostitelské rodině a docházku na místní střední škole. Studentům také vyplácí měsíční stipendium na základní osobní potřeby a společenské aktivity. </p><p style="text-align&#58;justify;">Ve školním roce 2019-20 může s programem FLEX do USA vyjet deset středoškoláků z Česka. Jde tedy o výběrový program, zkusit to ale může opravdu každý. Stačí do <strong>31. října 2018</strong> vyplnit on-line přihlášku, která je dostupná na odkazu <strong><a href="https&#58;//ais.americancouncils.org/cgi-bin/WebObjects/AIR.woa/wa/login?brand=flex" target="_blank">ais.americancouncils.org/flex</a>.&#160;</strong></p><p>&#160; </p><p>Šanci mají všichni, kdo splňují následující kritéria&#58; </p><ol style="list-style-type&#58;decimal;"><li>mají české občanství </li><li>narodili se mezi 15. 7. 2001 a 15. 7. 2004 </li><li>v době přihlášky studují v 1. nebo 2. ročníku střední školy (nebo kvintě a sextě v případě víceletých gymnázií) </li><li>dobře se učí a dorozumí se anglicky </li><li>splňují podmínky pro udělení vstupního víza do USA pro účastníky výměnných studijních pobytů (nejsou tedy například držiteli zelené karty) a nestrávili v USA v posledních pěti letech více než 90 dnů </li></ol><p style="text-align&#58;justify;">V přílohách najdete další informace o programu FLEX pro žáky a jejich rodiče. <br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Documents/FLEX%20Infosheet%20Czech.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;FLEX Infosheet Czech.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Documents/FLEX%20Flyer%20Czech.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;FLEX Flyer Czech.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontaktní osoba</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Kateřina Šantúrová, koordinátorka programu FLEX v České Republice</p>Country Representative, Czech Republic<br>Future Leaders Exchange Program (FLEX)<br>American Councils for International Education<br>Tel.&#58; +420 605 187 451<br>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;czechia@americancouncils.eu" target="_blank">czechia@americancouncils.eu</a><br>Facebook&#58; FLEX Czech Republic<br>Web&#58; <a href="http&#58;//www.discoverflex.org/" target="_blank">discoverFLEX.org</a>&#160;<p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>2. 10. 2018 9:21:47Stipendijní výměnný program Future Leaders Exchange (FLEX) umožní českým středoškolačkám a středoškolákům strávit školní rok v USA zdarma. Program financuje americké Ministerstvo zahraničí. Příjem přihlášek pro školní rok 2019/2020 do 31. 10. 2018. 2018-10-01T22:00:00Z/SiteCollectionImages/images/135849799.jpg2. 10. 2018 9:49:23https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
V roce 2016 stál alkohol za každým 20. úmrtím63994<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V důsledku konzumace alkoholu zemřelo v&#160;roce 2016 po celém světě více než 3 miliony lidí. Alkohol tak stál za každým 20. úmrtím, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Více než 3/4 úmrtí způsobených alkoholem připadaly na muže.</strong></p><p></p><p style="text-align&#58;justify;">„Příliš mnoho lidí, jejich rodin a komunit trpí důsledky škodlivého užívání alkoholu v&#160;podob násilí, zranění, mentálních problémů a nemocí jako rakovina a mrtvice, uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.</p><p style="text-align&#58;justify;">Odhaduje se, že problémy v&#160;důsledku požívání alkoholu trpí po celém světě 237 milionů mužů a 46 milionů žen. Předpokládá se, že tento trend poroste. Navzdory tomu, že se v&#160;Evropě snížila spotřeba lihovin o 3 %, jsou lihoviny stále celosvětově se 45 % nejvíce konzumovány. Za nimi se umístilo se 34% pivo a po něm víno s&#160;12%.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celou zprávu WOH si můžete přečíst&#160;<a href="http&#58;//www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/" target="_blank">zde</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.nicm.cz/v-roce-2016-stal-alkohol-za-kazdym-20-umrtim" target="_blank">Národní informační centrum pro mládež</a><br></p>2. 10. 2018 10:52:51V důsledku konzumace alkoholu zemřelo v roce 2016 po celém světě více než 3 miliony lidí. Alkohol tak stál za každým 20. úmrtím, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Více než 3/4 úmrtí způsobených alkoholem připadaly na muže. 2018-10-01T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Alkohol_per.jpg2. 10. 2018 10:56:03https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Kalendář soutěží 2018/2019992<p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong> </p><p><br></p><p>Přehled je průběžně aktualizován. </p><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář soutěží 2018-2019.xlsx</a></div>12. 9. 2018 12:18:08Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2018-09-25T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg8. 10. 2018 5:26:57https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku 37798<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a&#160;Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol&#160;mj.&#160;z České republiky. Stipendium je určeno k&#160;financování navazujícího </strong><strong>magisterského nebo doktorského studia&#160;či delšího studijního pobytu&#160;na bavorské veřejné vysoké škole</strong><strong>.&#160;</strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Stipendium&#160;se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě&#160;žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na&#160;tři roky). Stipendium vyplácené ve 12 měsíčních splátkách je 8.820 eur (měsíčně 735 eur). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia&#160;dalších 160&#160;eur měsíčně.</p><p>Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou.</p><p><br><strong>Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20&#58; </strong><strong>1. 12. 2018&#160;</strong></p><p><br>Termíny podávání žádostí&#160;o prodloužení stipendia&#58; 28. 2. 2019</p><p><br>Detailní informace a&#160;pokyny k výběrovému řízení (odkazy vedou na stránky&#160;Česko-bavorské vysokoškolské agentury)&#58;</p><p><span class="wf_file_text" style="font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><a class="wf_file" href="https&#58;//www.btha.cz/images/inhalt/stipendien/studieren-in-bayern/Jahresstipendien-Bayern-2018-19.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><strong>Studium v Bavorsku 2018</strong><span style="color&#58;#545454;font-family&#58;arial, sans-serif;font-size&#58;small;"><strong>–</strong></span><strong>2019</strong></a></span></p><p><span class="wf_file_text" style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"><span class="wf_file_text"><a href="https&#58;//www.btha.cz/images/inhalt/stipendien/studieren-in-bayern/dokumente/ea_jahresstips_19_20.pdf" target="_blank"><strong>Důležité pokyny&#160;pro prvožadatele</strong></a></span>&#160;(v němčině)</span></p><p><span class="wf_file_text" style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"></span><span class="wf_file_text" style="font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"></span><a href="https&#58;//www.btha.cz/images/inhalt/stipendien/studieren-in-bayern/dokumente/vl_jahresstips_19_20.pdf" target="_blank"><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"><strong>Důležité pokyny&#160;pro žadatele o prodloužení pobytu</strong></span></a><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">&#160;(v němčině)</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"></span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">FAQs&#58; </span><span class="wf_file_text" style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"><a title="Odpovědi na nejčastěji kladené otázky" class="wf_file" href="https&#58;//www.btha.cz/images/inhalt/stipendien/studieren-in-bayern/dokumente/faq_jahresstips_19_20.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="wf_file_text"><strong>odpovědi na nejčastěji kladené otázky</strong></span></a>&#160;(v němčině)</span></p><p><span class="wf_file_text" style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"></span><span class="wf_file_text" style="font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.btha.cz/images/inhalt/stipendien/studieren-in-bayern/dokumente/bz_19_20.pdf" target="_blank"><strong>Pokyny k vyhotovení&#160;akceptačního listu</strong></a></span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">&#160;(pro prvožadatele, v němčině)</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"></span><span class="wf_file_text" style="font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"></span><a href="https&#58;//www.btha.cz/images/inhalt/stipendien/studieren-in-bayern/dokumente/gutachten_19_20.pdf" target="_blank"><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"><strong>Pokyny k vyhotovení&#160;doporučení</strong></span></a><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">&#160;(pro prodloužení stipendia, v němčině)</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"></span><a href="https&#58;//www.btha.cz/images/inhalt/vorlagen-foerderlogos/BTHA-Einverstndniserklrung-Bericht-Stipendium.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><strong>Souhlas se zveřejněním závěrečné zprávy (v němčině)</strong></a><br></p><p><a href="https&#58;//bayhost-stipendiensystem.uni-regensburg.de/jahresstipendium" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Online formulář</strong></a> k podání žádosti.<br></p><p><br></p><p><br></p><p>Pro informace o dalších možnostech navštivte web&#160;Česko-bavorské vysokoškolské agentury&#160;<a href="https&#58;//www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku" target="_blank">www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku&#160;</a><br></p><p><br></p>24. 9. 2018 7:19:44Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Termín pro podání přihlášky: 1. 12. 2018. 2018-09-23T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Cestovani_per.jpg24. 9. 2018 7:33:33https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
MŠMT vyhlašuje soutěž o drony, tématem je Svoboda64194<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>MŠMT vyhlašuje foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU“. Hlavní výhrou ve vyhlašovaných kategoriích jsou drony s kamerou a fotoaparátem. Soutěžní příspěvky mohou studenti posílat do 2. listopadu 2018.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Úkolem studentů je vyfotit či natočit soutěžní dílo, které bude zachycovat, co pro ně znamená svoboda. Studenti mohou soutěžit v kategoriích „Nejlepší fotografie“ a „Nejlepší video“. Porota pak v&#160;každé z&#160;těchto dvou kategorií vybere jednoho vítěze, který si odnese hlavní cenu - dron. Další úspěšní soutěžící získají volné vstupenky na zážitkovou hru GOLEM VR nebo možnost strávit den v mediální agentuře s účastí na photoshootingu reklamy.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">„Téma soutěže není výbráno náhodou. OP VVV jako jeden z&#160; programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů chce u studentů zvýšit povědomí o důležitosti svobody, která je základním stavebním kamenem českého ústavního pořádku a také jednou z primárních hodnot Evropské unie,“&#160;říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášku je nutno vyplnit online na webových stránkách soutěže&#160;<a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/soutez" target="_blank">https&#58;//opvvv.msmt.cz/soutez</a>, kde se budou také nahrávat soutěžní příspěvky. Soutěžící přihlášení do kategorie „Nejlepší video“ budou mít možnost získat ještě jedno prvenství, a to ve zvláštní kategorii „Nejlepší FB video“. O vítězi v&#160;této kategorii rozhodne hlasování uživatelů na facebookových stránkách OP VVV (https&#58;//www.facebook.com/opvvv/), které proběhne v&#160;termínu od 15. 11. do 22. 11. 2018.</p><p style="text-align&#58;justify;">Ceny do soutěže poskytly společnosti TELINK, Dentsu Aegis Network Czech Republic a DIVR LABS.</p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací a souhrnná pravidla soutěže jsou k&#160;dipsozici na&#160;<a href="https&#58;//opvvv.msmt.cz/soutez" target="_blank">https&#58;//opvvv.msmt.cz/soutez</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlasuje-soutez-o-drony-tematem-je-svoboda?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>19. 9. 2018 20:25:59MŠMT vyhlašuje foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU“. Hlavní výhrou ve vyhlašovaných kategoriích jsou drony s kamerou a fotoaparátem. Soutěžní příspěvky mohou studenti posílat do 2. listopadu 2018.2018-09-18T22:00:00Z/pedagogove/souteze/souteze-msmt/PublishingImages/Soutez_o_dron.PNG19. 9. 2018 20:30:59https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/souteze-msmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci - původní

 • Kam na školu ve Zlínském kraji

  12. 10. 2018, Radka Evjáková

  Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“ obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje v nadcházejícím školním roce.
  »Celý článek«

 • Ve Zlínském kraji se od roku 2015 zdvojnásobil počet žáků, kteří ihned po maturitě nebo vyučení chtějí jít pracovat

  8. 10. 2018, Jana Cenková

  Souběžně s dvoudenním Veletrhem práce a vzdělávání, který se ve dnech 4. a 5. října konal v Kongresovém centru ve Zlíně, zde proběhlo také fórum Škola pro firmu - firma pro školu. Zahájil je radní pro školství Petr Gazdík. Přítomen byl také statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop.
  »Celý článek«

 • Kalendář soutěží 2018/2019

  26. 9. 2018, Radim Sukop

  Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.
  »Celý článek«

 • Soutěž "Navrhni projekt" a "EU4U" pro studenty středních škol

  4. 10. 2018, Jana Cenková

  V letošním roce probíhá již 7. ročník soutěže Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Soutěž je určená studentům středních škol a jejich pedagogům a jejím cílem je zábavnou formou podnítit zájem studentů o řešení problémových oblastí života ve svém okolí s možností využití evropských fondů. Úkolem studentů bude vytvořit projekt, který by v reálném životě mohl být financován z prostředků EU.
  »Celý článek«

 • V roce 2016 stál alkohol za každým 20. úmrtím

  2. 10. 2018, Jana Cenková

  V důsledku konzumace alkoholu zemřelo v roce 2016 po celém světě více než 3 miliony lidí. Alkohol tak stál za každým 20. úmrtím, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Více než 3/4 úmrtí způsobených alkoholem připadaly na muže.
  »Celý článek«

 • Tisícovka škol už používá systém na odhalení šikany

  19. 9. 2018, Jana Cenková

  ”Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze je všem školám dostupná zdarma.
  »Celý článek«

 • Nejlepší handicapovaný sportovec roku 2017 je z našeho kraje

  3. 9. 2018, Jana Cenková

  Tenista Jaroslav Šmédek. Ještě v červnu žák Základní školy Otrokovice Trávníky, od září student Střední průmyslové školy polytechnické a Centra odborné přípravy Zlín. Vítěz ankety o nejlepšího handicapovaného sportovce roku 2017. Český nadějný tenista, který se na loňské letní deaflympiádě v Turecku postaral o senzaci, když ve dvouhře získal zlatou medaili, navíc bez ztráty jediného setu během celého turnaje. Jarda se narodil s oboustrannou hluchotou, díky implantátu je schopný alespoň na jedno ucho slyšet. Při tenisu ho tento handicap podle jeho slov nijak neomezuje, o čemž svědčí to, že se mu daří nejen mezi neslyšícími sportovci, ale i na turnajích slyšících. Více se dočtete v krátkém rozhovoru.
  »Celý článek«

 • Future Leaders Exchange - stipendium pro studium na střední škole v USA

  2. 10. 2018, Martina Němcová

  Stipendijní výměnný program Future Leaders Exchange (FLEX) umožní českým středoškolačkám a středoškolákům strávit školní rok v USA zdarma. Program financuje americké Ministerstvo zahraničí. Příjem přihlášek pro školní rok 2019/2020 do 31. 10. 2018.
  »Celý článek«

 • Startuje 12. ročník projektu Můj první milion

  2. 10. 2018, Jana Cenková

  Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Tento pomyslný podtitul si s sebou nesl projekt Můj první milion určený pro ty, kteří chtějí začít podnikat. Aktuálně odstartovaný 12. ročník ale přichází s podstatnou změnou konceptu – ubere se na soutěžení, přidá na vzdělávání, mentoringu a předávání know-how. Cíl projektu, za nímž stojí Technologické inovační centrum Zlín, je ale stále stejný – podpořit nápady se zajímavým inovačním potenciálem.
  »Celý článek«

 • Nadace OSF: Roční stipendium pro studium na SŠ ve Velké Británii a v USA

  24. 9. 2018, Ondřej Šolar

  Nadace OSF poskytuje žákyním a žákům středních škol stipendium pro roční studium na soukromých středních školách ve Velké Británii nebo v USA. Příjem žádostí v roce 2018 bude zahájen v podzimních měsících.
  »Celý článek«

 • Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

  24. 9. 2018, Martina Němcová

  Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Termín pro podání přihlášky: 1. 12. 2018.
  »Celý článek«

 • MŠMT vyhlašuje soutěž o drony, tématem je Svoboda

  19. 9. 2018, Jana Cenková

  MŠMT vyhlašuje foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU“. Hlavní výhrou ve vyhlašovaných kategoriích jsou drony s kamerou a fotoaparátem. Soutěžní příspěvky mohou studenti posílat do 2. listopadu 2018.
  »Celý článek«

 • Veletrh práce Profesia days

  3. 9. 2018, Jana Cenková

  Veletrh práce Profesia days je nejoblíbenější a nejnavštěvovanější kariérní veletrh v České republice, kde se každoročně sejdou tisíce zájemců o nové pracovní příležitosti. Osobní setkání kandidátů a zaměstnavatelů na jednom místě přináší oběma stranám atraktivní možnost se prezentovat, získat okamžitou zpětnou vazbu a dozvědět se více o firmě i o samotném uchazeči.
  »Celý článek«

 • Státní maturita 2018

  4. 4. 2018, Jana Cenková

  Jak bude vypadat státní maturita v roce 2018? Seznamte se s obsahem státní i profilové maturity, stáhněte si vzorové i ostré testy CERMAT, zjistěte informace o termínech, obsahu a kritériích hodnocení společné části státní maturity pro letošní rok.
  »Celý článek«

 • Jakou šanci budete mít u přijímaček na VŠ?

  4. 4. 2018, Jana Cenková

  V roce 2017 se na vysokou školu dostalo 82,4 % zájemců. U nejžádanějších oborů se šance na přijetí příliš nemění, stále se na ně dostane méně než třetina uchazečů. Jen necelá polovina uchazečů si věří natolik, aby podala jen jednu přihlášku, zbytek si úspěch pojišťuje dvěma, třemi nebo i více přihláškami.
  »Celý článek«

 • Přijímačky 2019? Připravte se od podzimu

  4. 4. 2018, Jana Cenková

  ​Chystáte se k přijímacím zkouškám v roce 2019? Připravte se od podzimu do jara pod dohledem zkušených lektorů. V přípravném kurzu - nultém ročníku - stačíte probrat všechna důležitá témata, lektoři vám doporučí učebnice, vyzkoušíte přijímací testy a získáte přehled o přijímacím řízení, doporučení k přípravě a tipy k přijímačkám.
  »Celý článek«

 • 10. ročník soutěže Spotřeba pro život

  12. 1. 2018, Radovan Výsmek

  Soutěž je určena pro studentky a studenty středních škol, vyšších odborných škol a žákyně a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Vzorová čísla časopisů zasílejte do 15. 5. 2018.
  »Celý článek«

 • Publikace pro zájemce o studium v zahraničí

  19. 1. 2018, Martina Němcová

  Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje mj. informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.
  »Celý článek«

 • Archimediáda prověřila schopnost žáků fyzikálně uvažovat, používat výpočty i provádět jednoduché experimenty

  25. 5. 2017, Radovan Výsmek

  Okresní kolo soutěže Archimediáda 2017 proběhlo 18. května na ZŠ Slovenská Zlín. Archimediáda probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. První tři místa letos obsadili žáci ze ZŠ Slovenská Zlín - Jiří Janšta, Barbora Fuchsová a Jakub Vyplel.
  »Celý článek«

 • Krajské kolo soutěže "Krátký film / video" k Hrám VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017

  13. 3. 2017, Radovan Výsmek

  Zlínský kraj vyhlašuje krajské kolo soutěže „Krátký film/video“, kterého se mohou zúčastnit žáci základních škol, žáci nižších stupňů víceletých gymnázií a žáci základních uměleckých škol. Vítězný tým se zúčastní Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 v Brně, která se bude konat ve dnech 24. – 29. 6. 2017.
  »Celý článek«

 • Animág 2017 - výzva pro animátorské nadšence

  10. 3. 2017, Radka Evjáková

  Už se blíží termín pro uzávěrku nové soutěže - zkrátka - konec března je za dveřmi. A porota potřebuje čas na určení, kdo uspěl, kdo získal hodnotné ceny a svým filmem může potěšit na konci května diváky v Kroměříži i na festivalu ve Zlíně.
  »Celý článek«

 • Výtvarná soutěž "Krásná jako kvítka je ta země..."

  6. 2. 2017, Radovan Výsmek

  Organizátoři Vás srdečně zvou k účasti na tradiční mezinárodní výtvarné soutěži „KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA…“ určené pro děti MŠ, ZŠ a nižších tříd gymnázií.
  »Celý článek«

 • Mezinárodní znalostní soutěž Mladí lidé v evropských lesích – YPEF 2017

  17. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Mladí lidé v evropských lesích – YPEF 2017 je znalostní soutěž tříčlenných týmů zaměřená na žáky 6.-9. tříd základních škol a žáky středních škol. Soutěž vrcholí mezinárodním kolem v zahraničí. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době.
  »Celý článek«

 • Soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež

  16. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA vyhlašuje 9. ročník Soutěže v tvorbě vzorového čílsa spotřebitelského časopisu pro mládež.
  »Celý článek«

 • Geologická olympiáda

  13. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín určená žákům základních a středních škol. Cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru.
  »Celý článek«

 • 53. ročník krajského kola Chemické olympiády – kategorie A a E

  19. 12. 2016, Radovan Výsmek

  V pátek 9. prosince 2016 se pod patronátem Ústavu chemie v prostorách Laboratorního centra Technologické fakulty UTB ve Zlíně uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii A a E, určené pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol.
  »Celý článek«

 • Školní cena fair play

  6. 12. 2016, Radovan Výsmek

  Škola je velmi důležitým faktorem ve formování osobnosti. Příkladné chování, čistá a poctivá hra, dodržování zásad fair play, to vše je pro děti velmi podstatnou složkou výchovy. Mít správné příklady v bezprostředním okolí, mezi spolužáky, případně učiteli, by jim mělo pomoci ukázat správnou cestu. Nominace do 21. 12. 2016.
  »Celý článek«

 • Výtvarná soutěž k výročí Marie Terezie

  6. 12. 2016, Radovan Výsmek

  U příležitosti 300. výročí narození české královny Marie Terezie je vyhlášena výtvarná soutěž nazvaná „Za časů české královny Marie Terezie“, která je určena pro děti a mládež od 6 do 19 let. Uzávěrka soutěže je dne 8. března 2017.
  »Celý článek«

 • Soutěž Mladý zahrádkář 2017

  22. 11. 2016, Radovan Výsmek

  Český zahrádkářský svaz pořádá každoročně celostátní soutěž Mladý zahrádkář. V této soutěži je zapojena a hodnocena i kategorie středních škol.
  »Celý článek«

 • Animág Kroměříž 2017

  27. 10. 2016, Radka Evjáková

  Soutěž Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž už přilákala desítky nadějných animátorů ze škol základních i středních, ZUŠ i kroužků. Nyní se můžete opět přidat, protože je odstartováno a do uzávěrky 31. března 2017 můžete vymýšlet, kreslit, vystřihovat, modelovat a políčko po políčku snímat - až vznikne krátký animovaný film.
  »Celý článek«

 • Školní cena fair play

  20. 9. 2016, Jana Vodáková

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve spolupráci s Českým olympijským výborem udělování „Školní ceny Fair-play“ pro žáky základních a středních škol.
  »Celý článek«

 • Nejlepší student 2016

  4. 4. 2016, Radka Evjáková

  Letošní ročník soutěže „Nejlepší student“ zahajuje, nominace jsou otevřeny od 1. 4. do 27. 5. 2016. Nejlepší student je vyhlašován od roku 2011.
  »Celý článek«

 • Josef Tomeček ze slavičínského gymnázia zvítězil v národním kole chemické olympiády

  8. 2. 2016, josef maryáš

  ​​Národní kolo 52. Chemické olympiády pro gymnazisty proběhlo ve dnech 25.–28. 1. 2016 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vítězem v kategorii A se stal Josef Tomeček z Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín se ziskem 91 bodů.
  »Celý článek«

 • Soutěž Mladí fotografují památky

  26. 1. 2016, Radovan Výsmek

  Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje další ročník soutěže Mladí fotografují památky 2016. Celá soutěž vyvrcholí předáváním cen ve Španělském sále na Pražském hradě 19. dubna 2016.
  »Celý článek«

 • Soutěž pro žáky francouzského jazyka

  4. 1. 2016, Radovan Výsmek

  V rámci Dnů Frankofonie se uskuteční jako každoročně soutěž pro žáky francouzského jazyka na základních a středních školách v České republice. Bude ji tvořit vědomostní kviz a výtvarná soutěž. Začíná 1. února 2016.
  »Celý článek«

 • Soutěž Spolecně v Evropě

  13. 10. 2015, Radovan Výsmek

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže organizuje mezinárodní soutěž žáků pod mottem „Společně v Evropě: Bádensko- Württembersko a Česko“.
  »Celý článek«