Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci a studenti

Sekce nabízí informace žákyním a žákům základních a středních škol, studentkám a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Příspěvky jsou zaměřené také na přípravu k závěrečným a přijímacím zkouškám, možnosti vzdělávání v zahraničí a první kroky na trhu práce

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

24. ročník Ocenění nejlepších absolventů64660<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přestože kritéria hodnocení jsou velmi přísná a závěrečných zkoušek se účastní i odborní zástupci Hospodářské komory, za celou existenci projektu bylo rozdáno téměř úctyhodných 9 tisíc osvědčení.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>24. ročník Ocenění nejlepších absolventů letos proběhne v krásném prostředí Lichtenštejnského paláce na Malé straně.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Má řemeslo ještě zlaté dno? Rozhodně má a v&#160;dnešní době to platí dvojnásob. Jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti. To si velmi dobře uvědomují žáci i jejich rodiče při volbě přípravy na budoucí uplatnění. Mladí lidé, kteří se nebojí pracovat rukama, se rozhodně nemusí o svou budoucnost obávat a pokud během svého studia prokáží píli a pečlivost, mohou se vypracovat mezi českou řemeslnou elitu a očekávat lukrativní pracovní nabídky.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p style="text-align&#58;justify;">I letos budeme absolventy oceňovat. V sobotu 19. října 2019 Hospodářská komora předá v Praze osvědčení pro nejlepší absolventy roku za obory kadeřník, opravář motorových vozidel, zedník, cukrář, obráběč kovů, výrobce potravin, truhlář, kovář, kuchař, číšník apod. Předána budou rovněž ocenění za nejlepší studentskou odbornou práci a Europasy, jednotné celoevropské soubory dokladů o vzdělání a odborných kompetencích držitele.</p><p style="text-align&#58;justify;">Během slavnostního aktu se oceněné absolventy chystají podpořit zajímavými pozornostmi i významní zaměstnavatelé, což bude zcela jistě ke studiu na odborných školách motivovat i jejich nástupce.</p><p style="text-align&#58;justify;">Od letošního roku absolventy, kteří uspějí u&#160;zkoušek a&#160;splní kritéria stanovená Hospodářskou komorou České republiky, nominuje na ocenění ŠKOLA. K nominaci použijte elektronický&#160;<a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH5R8SxQbzeLWwKzLd1tv0XM3DszRU0Unup2j7vH6sgOMcpQ/viewform?usp=sf_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FORMULÁŘ</a>.</p><div>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.komora.cz/vzdelavani/rocnik-2016/aktualni-rocnik/" target="_blank">Hospodářská komora</a><br></div><div><br></div>16. 7. 2019 7:04:56Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia. 2019-07-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/technicka.jpg16. 7. 2019 7:11:28http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Heroldová
Pozvánka na Evropskou školu talentů65764<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Akce s&#160;názvem Evropská škola talentů v trojzemí (ČR, Sasko a Polsko) se uskuteční ve dnech 8. - 11. srpna 2019 v&#160; Mezinárodním centru setkání St. Marienthal , Ostritz (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal , St. Marienthal 10, 02899 Ostritz-St. Marienthal, e-mail&#58; info@ibz-marienthal.de ), a je určena žákům středních škol z&#160;České republiky, Polska a Saska.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Akce je určena žákům/žákyním středních škol, kteří/které jeví velký zájem o přírodní vědy, matematiku, informatiku a techniku a zajímají se o to, jak probíhá výzkumná činnost u společnosti&#160;Fraunhofer. Při účasti na workshopech se očekává od účastníků/účastnic samostatný přístup k&#160;řešení problémů, chuť experimentovat a sestavit jednoduché vědecké přístroje, zájem o výměnu zkušeností &#160;s&#160;ostatními účastníky. Počítá se s&#160;diskuzí, během které budou moci účastnice/účastníci pokládat otázky vědeckým pracovníkům. Workshopy budou zaměřeny na&#160;matematiku, hry a strojové učení, hackerství, optické experimenty a ochranu životního prostředí. Komunikačním jazykem je němčina.</p><p style="text-align&#58;justify;">Od účastnic/účastníků se očekává velmi dobrá znalost německého jazyka. Účast na akci je zdarma. Akci organizuje Fraunhoferova společnost pro rozvoj aplikovaného výzkumu. Fraunhoferova společnost pro rozvoj aplikovaného výzkumu je německá výzkumná organizace, jedná se o největší organizaci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v Evropě.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací na webových stránkách&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Nachwuchsprogramme/european-talent-school-dreilaendereck.html" target="_blank">https&#58;//www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Nachwuchsprogramme/european-talent-school-dreilaendereck.html</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Předběžný program&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/jobs-karriere/Talent-School/European%20Talent%20School%202019%20v%20trojzem%C3%ADreck_CZ.pdf" target="_blank">https&#58;//www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/jobs-karriere/Talent-School/European%20Talent%20School%202019%20v%20trojzemíreck_CZ.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Podmínky účasti&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/jobs-karriere/Talent-School/Podm%C3%ADnky%20%C3%BA%C4%8Dasti%20na_EuropeanTalentSchool2019_CZ.pdf" target="_blank">https&#58;//www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/jobs-karriere/Talent-School/Podmínky%20účasti%20na_EuropeanTalentSchool2019_CZ.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlašovací formulář&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Nachwuchsprogramme/european-talent-school-dreilaendereck/anmelden.html" target="_blank">https&#58;//www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Nachwuchsprogramme/european-talent-school-dreilaendereck/anmelden.html</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Pozvánka&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/50647/" target="_blank">European Talent School 2019 v trojzemíreck_CZ.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>3. 7. 2019 6:31:25Akce s názvem Evropská škola talentů v trojzemí (ČR, Sasko a Polsko) se uskuteční ve dnech 8. - 11. srpna 2019 v Mezinárodním centru setkání St. Marienthal, Ostritz a je určena žákům středních škol z České republiky, Polska a Saska.2019-07-02T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/technicka.jpg3. 7. 2019 6:41:51http://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Testy CERMAT maturitní zkouška jaro 201969071<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Najdete zde testy CERMAT, použité při společné části státní maturitní zkoušky v dubnu 2019 (písemná práce z ČJ a jazyků) a květnu 2019. Stáhněte si didaktické testy, zadání písemných prací, záznamové archy a klíče řešení.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;<a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/statni-maturita-testy/" target="_blank">této sekci</a>&#160;najdete také zadání a vzorové testy z minulých let.</p><p><br></p><p>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/statni-maturita-testy/testy-cermat-maturitni-zkouska-jaro-2019?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter222&amp;utm_medium=email" target="_blank">www.kampomaturite.cz</a></p><p><br><br></p>6. 6. 2019 12:41:12Najdete zde testy CERMAT, použité při společné části státní maturitní zkoušky v dubnu 2019 (písemná práce z ČJ a jazyků) a květnu 2019.2019-06-05T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/99667539.jpg6. 6. 2019 12:44:25http://www.zkola.cz/studenti/zaverecne-maturitni-zkousky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových - možnost studia na nejlepších světových univerzitách41135<p class="abstract" style="text-align&#58;justify;"><strong>Deset mladých lidí získá možnost studovat magisterský obor na deseti nejlepších světových univerzitách. Roční stipendium, které uděluje Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových, pokryje školné na vybrané univerzitě. Přihlášky je možné posílat celý rok.</strong></p> <p class="abstract" style="text-align&#58;justify;"><br></p><p class="abstract" style="text-align&#58;justify;">Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových byl založen za účelem podpory <strong>studentek a studentů technických oborů, politologie, ekonomie, přírodních věd a historie</strong>. „Každý rok uhradíme školné deseti vybraným studentům magisterského studia na jedné z deseti nejlepších světových univerzit,“ říká Tomáš Krsek. </p> <div style="text-align&#58;justify;"><div> &#160;</div> <div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Podmínky pro získání stipendia</h4><p style="text-align&#58;justify;">Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových zaplatí každoročně školné 10 studentkám a studentům přijatým na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na některé z níže uvedených špičkových univerzitách.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Podmínkou udělení stipendia je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu na některé z níže uvedených škol.&#160; Maximální věk žadatelky/žadatele je 25 let.</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Součástí přihlášky je&#58;</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>životopis studentky/studenta a v českém jazyce s informacemi o její/jeho dosavadním studiu a praxi.</li><li>fotografie</li><li>Informace o škole, na kterou je uchazeč/ka přijat/a.</li><li>esej (3600 znaků) v českém jazyce popisující proč chce uchazeč/ka jít studovat danou školu, co od toho očekává a co chce dělat po jejím skončení</li><li>prokázání, že majetkové poměry uchazečky/uchazeče a jeho rodiny neumožňují financování studia (př. kopie daňového přiznání)</li><li>potvrzení o tom, že student/ka žádal/a o <strong>stipendium </strong>na vybrané škole, ale nebylo mu/jí uděleno (nebo bylo poskytnuto pouze částečně).</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových vybere uchazečky a uchazeče podle informací uvedených v přihlášce a pohovorů s finalisty (součástí pohovoru je psychologicko-inteligenční test).</p><p>Školné bude uhrazeno přímo na účet školy.</p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Uchazeč/ka se zaváže splnit následující podmínky&#58;</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>uskutečnit během následujících dvou let nejméně tři přednášky pro studenty českých středních a vysokých škol o svých zkušenostech, možnostech a výhodách studia v zahraničí (přednášky budou organizovány nadačním fondem).</li><li>po dobu pěti let každoročně vypracovat esej o rozsahu 5000 znaků na téma zadané nadačním fondem.</li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong>Úplný seznam všech univerzit&#58;</strong></p><p><a href="http&#58;//www.krsekfoundation.cz/seznam-vsech-univerzit/" target="_blank"><strong>Seznam všech univerzit</strong></a> naleznete na stránkách Nadačního fondu. <br></p><p>Stipendium je zásadně poskytováno na první rok magisterského studia.</p> &#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;"> V současnosti Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových přijímá přihlášky. Přihlášky je možné posílat celý rok.&#160;Žádosti o další informace směřujte na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Info@krsekfoundation.cz">Info@krsekfoundation.cz</a>.</div> <div> &#160;</div> <div style="text-align&#58;justify;"> &#160;</div> <p class="ms-rteElement-P">Více informací najdete na <a href="http&#58;//www.krsekfoundation.cz/" target="_blank">www.krsekfoundation.cz</a>&#160;a na <a href="http&#58;//www.facebook.com/stipendiakrskovych" target="_blank">www.facebook.com/stipendiakrskovych</a></p> &#160; </div><br>14. 8. 2013 17:37:21Deset mladých lidí získá každý rok možnost studovat magisterský obor na deseti nejlepších světových univerzitách. Stipendium, které uděluje Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových, pokryje školné na vybrané univerzitě. Přihlášky je možné posílat celý rok.2019-06-02T22:00:00Z/SiteCollectionImages/images/151597880.jpg3. 6. 2019 7:16:33http://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxOndřej ŠolarMartina Němcová
FestAD 2019 – jedenáctý ročník výukového festivalu65965<p style="text-align&#58;justify;"><strong>O prázdninách se </strong><strong>ve Valašském Meziříčí </strong><strong>/</strong><strong>4.&#160;– 9. 8. 2019/</strong><strong> uskuteční už </strong><strong>jedenáctý ročník Výukového festivalu Architektury a Designu – FestAD 2019.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Jedná se o <strong>intenzívní výuku umění, kresby, malby,</strong> základů designového a&#160;architektonického navrhování, určenou pro studenty jako příprava k&#160;talentovým zkouškám na <strong>školy výtvarného umění, architektury a designu.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Během <strong>kurzu se studenti připravují jak teoreticky, tak prakticky, </strong>jak zvládnout perspektivu zátiší, kresbu ulic a náměstí, figuru v&#160;proporcích a perspektivě, učí se základům architektonického navrhování, navrhují interiéry, exteriéry, zahrady a věnují se základům abstraktní malby s&#160;důrazem na kompozici a&#160;zadání. Pokročilí studenti, tedy ti, kteří už FestAD absolvovali, mají individuální výuku speciálně zaměřenou na zvolený obor, například na malbu, ilustraci, grafický design, oděvní design a další. <strong>Večery jsou věnovány přednáškám z dějin výtvarného umění, architektury a&#160;designu.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Na tento náročný pětidenní výukový blok navazují podzimní víkendovky a&#160;workshopy</strong>, tematicky zaměřené např. na kresbu a malbu hlavy a&#160;krajiny, tvorbu portfolia, semináře deskriptivní geometrie pro budoucí architekty, olejomalbu a&#160;akvarelovou malbu a mnohé další zajímavé výtvarně-výukové aktivity, o&#160;kterých se zájemci mohou&#160;<strong>dozvědět na našich webových stránkách</strong><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong> </strong></span><a href="http&#58;//www.festad.cz/" target="_blank">www.festad.cz</a> nebo <a href="http&#58;//www.vytvarnavyuka.cz/" target="_blank">www.vytvarnavyuka.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/studenti/studium/spolvedy/PublishingImages/festad_3.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/studenti/studium/spolvedy/PublishingImages/festad_1.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/studenti/studium/spolvedy/PublishingImages/festad_2.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/studenti/studium/spolvedy/PublishingImages/festad_4.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p>30. 5. 2019 12:48:39O prázdninách se ve Valašském Meziříčí /4. – 9. 8. 2019/ uskuteční už jedenáctý ročník Výukového festivalu Architektury a Designu – FestAD 2019. 2019-05-29T22:00:00Z/studenti/studium/spolvedy/PublishingImages/festad_5.jpg3. 7. 2019 7:26:12http://www.zkola.cz/studenti/studium/spolvedy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováOndřej Hozák