Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci a studenti

Sekce nabízí informace žákyním a žákům základních a středních škol, studentkám a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Příspěvky jsou zaměřené také na přípravu k závěrečným a přijímacím zkouškám, možnosti vzdělávání v zahraničí a první kroky na trhu práce

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Nové portály Zkola od 20. prosince 201960909<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážení návštěvníci portálů Zkola,&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">před rokem jsme Vás informovali o </strong><a href="/management/informaceosms/Stranky/Kraj-bude-modernizovat-informacni-a-vzdelavaci-portal-zkola-cz.aspx" target="_blank" style="font-size&#58;14px;"><strong>plánované modernizaci Zlínského kraje našich informačních a vzdělávacích portálů</strong></a><strong style="font-size&#58;14px;">.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Rok se s&#160;rokem sešel a my jsme u konce naší celoroční práce na moderním designu a zavedení nového redakčního systému.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Od 20. 12. 2019&#160;budete již moci spustit nové&#160;portály Zlínského kraje Zkola.cz</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">K&#160;tomuto termínu zaniknou Vaše současné přístupové údaje. Budete-li chtít na portál vložit inzerát, událost, vzdělávací instituci, vzdělávací akci či odebírat nadále náš newsletter a novinky, prosíme Vás o vytvoření nové registrace.</p><p style="text-align&#58;justify;">V případě potíží či nejasností se neváhejte obrátit na pracovníky naší redakce a koordinátorky jednotlivých portálů. </p><p style="text-align&#58;justify;">Věříme, že provedené změny týkající se především designu, funkcionalit a struktury&#160;uvítáte a celková obsluha našich portálů pro Vás bude jednodušší a uživatelsky přívětivější.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Přejeme Vám radostné prožití Vánoc a těšíme se na Vaši přízeň a&#160;spolupráci s&#160;Vámi v&#160;roce 2020.<br></p><p><br></p>9. 12. 2019 11:52:29Vážení návštěvníci portálů Zkola, před rokem jsme Vás informovali o plánované modernizaci Zlínského kraje našich informačních a vzdělávacích portálů.2019-12-18T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/Zkola_Homepage_shutterstock_686836261malá.jpg9. 12. 2019 12:10:38http://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Kalendář soutěží 2019/202067484<p><strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2019/20 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong></p><p>Přehled je průběžně aktualizován.</p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20soutěží%202019-2020.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář soutěží 2019-2020.xlsx</a></p><p></p><p></p>21. 10. 2019 5:16:23Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2019/20 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2019-12-04T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg9. 12. 2019 8:35:52http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii67280 <p style="text-align&#58;justify;"><strong>Sdružení bývalých studentů českých sekcí ve Francii založilo Lycejní stipendijní fond, který podporuje současné i budoucí studentky a studenty českých sekcí ve Francii.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Základní informace</h4><p style="text-align&#58;justify;">Studium trvá tři roky a probíhá na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.</p><p style="text-align&#58;justify;">Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.</p><p style="text-align&#58;justify;">Během školního roku (září-červen) jsou žáci/žákyně ubytováni/y v internátě lycea a stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Francouzská strana hradí většinu pobytových nákladů a poskytuje většinu učebních pomůcek. Rodiče českých žákyň v Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes přispívají na pobytové náklady, které zahrnují i kompletní pojištění nákladů na zdravotní a úrazovou péči, částkou 1.000,- EUR /školní rok. Rodiče žáků a žákyň v Carnotově lyceu v Dijonu přispívají na pobytové náklady částkou 500,- EUR /školní rok a kromě toho uzavírají pro své dítě u některé z českých pojišťoven pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace a škody způsobené jiné osobě.</p><p style="text-align&#58;justify;">Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR hradí cestu autobusem z Prahy do Dijonu resp. do Nîmes na začátku a na konci každého školního roku. Další příp. dopravu mezi ČR a Francií v průběhu školního roku (školní prázdniny) hradí rodiče žáků.</p><p style="text-align&#58;justify;">Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky; do Nîmes pouze dívky.</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><br></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Výběrové řízení</h4><p>Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením.</p><p>Pro školní rok 2020/2021 proběhne toto řízení v následujících termínech&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">1. kolo proběhne 11. března 2020 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění&#160; textu a písemný úkol, 90 minut na vypracování), držitelé diplomu DELF B1 budou zproštěni&#160; povinnosti podstoupit tuto zkoušku.&#160; Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium bude prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. </p><p>Pozn.&#58; Na webových stránkách Francouzského institutu jsou k dispozici rovněž <a href="https&#58;//studium.ifp.cz/cz/skoly/ceske-sekce-v-francii/prijimaci-rizeni-8/" target="_blank"><strong>vzorové testy</strong></a> z minulých let.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">2. kolo proběhne na konci dubna nebo na začátku května 2020 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které získají v písemné části výběrového řízení dostatečný počet bodů (odpovídající úrovni B1). Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky. Posuzována bude také motivace, studijní projekt a celková zralost studenta/studentky. </p><p style="text-align&#58;justify;">Ústní části výběrového řízení se zúčastní zástupci obou francouzských lyceí, francouzské územní samosprávy, Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.<br></p><div><strong style="font-size&#58;14px;background-color&#58;white;text-align&#58;justify;"><br></strong></div><div><strong>Uchazeči o studium musejí</strong><br></div><div><ul><li>mít českou státní příslušnost<br></li><li>být žákyní/žákem školy zapsané v rejstříku škol MŠMT<br></li><li>být žákyní/žákem&#160;9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích)</li><li>mít dobrou znalost francouzského jazyka (úroveň B1&#160;podle SERRJ)</li><li>studovat další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)</li></ul><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Přihlášky<br></h4><div><br></div><div><p style="text-align&#58;justify;">Vyplněnou&#160;<a href="/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Documents/přihlášku.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;přihlášku.pdf</a>&#160;k výběrovému řízení&#160;ke studiu (včetně písemného doporučení ředitelky/ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje a požadovaných příloh&#58; kopie výpisu vysvědčení, rukou psaný motivační dopis, případně kopie diplomu zkoušky B1),&#160;<span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;">zašlou&#160;</span><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;left;">rodiče uchazečů nebo jejich zákonní</strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;"> </span><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;left;">zástupci</strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;"> </span><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;left;">nejpozději</strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;"> </span><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;left;">do 14. února 2020</strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;">&#160;na adresu&#58;</span></p><p>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy </p><p>odbor mezinárodních vztahů </p><p>Karmelitská 529/5 </p><p>118 12 Praha 1 </p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Monika OULEVEY </p><p>odbor mezinárodních vztahů </p><p>Tel.&#58; +420 234 811 464 </p><p>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;monika.oulevey@msmt.czt">monika.oulevey@msmt.czt</a> </p><p>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. </p><p style="text-align&#58;justify;">Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k&#160;pohovoru v&#160;případě postupu do 2. kola výběrového řízení obdrží uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce, na jejíž internetové adrese&#160;je toto <a href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/" target="_blank"><strong>oznámení včetně písemné přihlášky</strong></a> zveřejněno. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Poznámka&#58;</strong>&#160;Francouzský institut v&#160;Praze organizuje společně s&#160;Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy&#160;<strong>2 informační schůzky</strong>&#160;k&#160;možnosti studia ve francouzských lyceích, termíny informačních schůzek&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>16. prosince 2019 od 16&#58;00 a 10. ledna 2020 od 17&#58;30,</strong> v obou případech se schůzky budou konat na adrese&#58; <strong>Francouzský institut v&#160;Praze, Štěpánská 35, Praha 1.</strong></p><p><br></p></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Francouzská lycea</h4><p><strong>Dijon</strong></p><p>Lycée Carnot<br> 16, Boulevard Thiers<br> 21000 Dijon<br> <a href="http&#58;//lyc21-carnot.ac-dijon.fr/" target="_blank"><strong>webové stránky školy</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;">Na české sekci Carnotova lycea studují <strong>dívky </strong>i <strong>chlapci</strong>. Ubytování je zajištěno na internátě školy ve dvou nebo třílůžkových pokojích. K úspěšnému průběhu studia českých studentů na této sekci přispívá také česká lektorka kmenově působící na Burgundské univerzitě.</p><p style="text-align&#58;justify;">Po úspěšném složení maturity mají nejlepší studenti možnost pokračovat dál ve studiu bakalářského oboru na Ústavu politických studií v Dijonu (Institut d'études politiques de Dijon). K tomu ovšem musejí nejprve úspěšně projít přijímacím řízením (pro studenty ze střední a východní Evropy organizuje Ústav politických studií v Dijonu speciální přijímací řízení). Z celkového počtu přijatých studentů mohou někteří vybraní studenti také získat stipendium.</p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Nîmes</strong></p><p>Lycée Alphonse Daudet<br> 3, Boulevard Victor-Hugo<br> 30039 Nîmes<br> <a href="http&#58;//www.lyceedaudet.fr/" target="_blank"><strong>webové stránky školy</strong></a><strong></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Na české sekci lycea Alphonse Daudeta v Nîmes studují pouze <strong>dívky</strong>. Ubytování je zajištěno v internátě školy v jednolůžkových pokojích. Na lyceu působí také česká asistentka, která vyučuje předmět Český jazyk a literatura. Díky přítomnosti české asistentky na této škole je lyceum v Nîmes jedinou školou ve Francii, která už několik desítek let nabízí češtinu jako nepovinný předmět i francouzským studentům. Existence české sekce mj. napomohla rozvoji pravidelných školních výměn se dvěma pražskými gymnázii z městské části Praha 1.</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><br></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Zajímavé odkazy a inspirace<br></h4>Praktické informace o studiu na českých sekciích na <a href="https&#58;//studium.ifp.cz/cz/skoly/ceske-sekce-v-francii/" target="_blank"><strong>webu&#160;Francouzského institutu</strong></a><br>Studium očima studentů a studentek aneb&#160;Malý průvodce po českých sekcích&#160;<a href="/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Documents/Brožura.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Brožura.pdf</a><br><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=E-YWa_cwk64&amp;feature=youtu.be" target="_blank"><strong>Krátký film o českých sekcích</strong></a> na YouTube<h4 class="ms-rteElement-H4B">&#160;<br></h4><div><p>&#160;</p><p>Zdroj&#58; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, <a href="http&#58;//www.msmt.cz/" target="_blank">www.msmt.cz</a>, Francouzský institut v Praze, <a href="http&#58;//www.ifp.cz/" target="_blank"><span>www.ifp.cz</span></a><span> </span><br></p>&#160; </div>27. 1. 2015 7:54:57 Informace o výběrovém řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2020/2021; termín pro přihlášení: 14. 2. 2020. 2019-11-25T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/91409193.jpg26. 11. 2019 7:22:32http://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Nadace Open Society Fund: roční stipendium pro studium na SŠ ve Velké Británii a v USA67283<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Nadace OSF poskytuje žákyním a žákům středních škol stipendium pro roční studium na soukromých středních školách ve Velké Británii nebo v USA. Příjem žádostí na akademický rok 2020/2021 do 10. 12. 2019.</strong></p><p>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Stipendium již získalo více než 290&#160;českých studentů. Mnozí z nich byli následně přijati na prestižní zahraniční univerzity, jako je London School of Economics, Oxford, Cambridge,&#160;Princeton&#160;či Harvard University. Již 14 absolventů studovalo či studuje na Univerzitě v Oxfordu.</p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Roční stipendium na soukromých středních školách v&#160;USA</h4><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Podmínky pro uchazeče</strong></p><ul><li>jsou občany České republiky</li><li>v&#160;době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v&#160;případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)</li><li>dosahují velmi dobrých studijních výsledků</li><li>jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v&#160;ní studovat</li><li>jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí</li><li>nenavštěvovali v&#160;zahraničí základní nebo střední školu s&#160;vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců.</li></ul><p>Kdo je partnerem programu&#58;&#160;ASSIST&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">American Secondary Schools for International Students and Teachers sdružuje v&#160;současné době 86 soukromých amerických škol, které nabízejí studijní pobyty zahraničním studentům ze čtrnácti zemí.</p><p><strong style="color&#58;#682a7a;font-size&#58;14px;">Kdo hradí náklady spojené se studijním pobytem&#58;</strong><br></p><p>Zahraniční školy, které jsou členy asociace ASSIST, poskytují&#160;stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 53 000 USD.</p><p>Rodina studenta&#58;&#160;poplatek partnerské organizaci,&#160;vízum,&#160;osobní náklady&#160;(letenka, pojištění, kapesné).</p><p>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B">Roční stipendium na soukromých středních školách ve Velké Británii</h4><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Podmínky pro uchazeče</strong><br></p><ul><li><span style="background-color&#58;transparent;">jsou občany České republiky</span></li><li>v&#160;době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v&#160;případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)</li><li>dosahují velmi dobrých studijních výsledků</li><li>jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v&#160;ní studovat</li><li>jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí</li><li>nenavštěvovali v&#160;zahraničí základní nebo střední školu s&#160;vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců.</li></ul> <p></p><p>Kdo je partnerem programu&#58;&#160;HMC<br> The Headmasters´ and Headmistresses´ Conference (HMC) je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v&#160;roce 1869 a sdružuje 243 škol.<br> <br><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Kdo hradí náklady spojené se studijním pobytem&#58;</strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"></strong><span style="background-color&#58;transparent;">Zahraniční školy, které jsou členy HMC,&#160;poskytují&#160;stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 35 000 GBP.</span><br></p><p>Rodina studenta&#58;&#160;poplatek partnerské organizaci HMC,&#160;cestovní náklady<br> </p><p style="text-align&#58;justify;">REDUKOVANÉ ŠKOLNÉ&#58;&#160;O redukované školné se mohou ucházet studenti, kteří nesplňují z&#160;výše uvedených kritérií kritérium hrubého ročního příjmu rodičů (resp. rodiny, ve které student žije). Studenti, kteří na základě pohovorů získají doporučení HMC, se budou moci ucházet o snížení školného na některé ze škol, které jsou členy HMC. Výše školného je zcela v&#160;kompetenci jednotlivých škol.</p><p> </p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><br></h4><h4 class="ms-rteElement-H4B">Výběrové řízení<br></h4><p style="text-align&#58;justify;">Každý podzim je vyhlášeno&#160;výběrové řízení, do kterého se mohou hlásit žákyně a žáci 1. a 2. ročníků středních škol v České republice. Zasílají životopis, motivační dopis, doporučení učitelů a další dokumenty a musejí projít písemným testem angličtiny. Ti, kteří ho úspěšně absolvují, jsou pozváni na osobní pohovor, kde je důležitá především motivace žáků. Desítka nejlepších pak získá stipendium pro studium na střední škole ve Velké Británii a USA. Při výběru škol spolupracuje Nadace Open Society Fund Praha s britskou asociací The Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC) a sítí American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST). Obě sdružují na 400 prestižních soukromých středních škol.</p><p> </p><p style="text-align&#58;justify;">Zahraniční školy poskytují roční stipendium, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování, a které dosahuje částky kolem milionu korun na studenta. Ostatní náklady v průběhu studia, jako je kapesné, pojištění, cestovné či účast na orientačním setkání, hradí částečně Nadace Open Society Fund Praha a rodiče studenta. Pokud rodiče nemohou pokrýt zbylé náklady studenta, mohou obdržet podporu skupiny Pioneer Investments, která na stipendia přispívá každoročně již od roku 2005.</p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Detailní informace k výběrovému řízení naleznete na&#160;stránkách Open Society Fund v sekci&#160;<a href="https&#58;//osf.cz/grant/stredoskolska-stipendia-na-studium-v-zahranici/" target="_blank"><strong>S</strong></a><strong><a href="https&#58;//osf.cz/grant/stredoskolska-stipendia-na-studium-v-zahranici/" target="_blank">tředoškolská stipendia na studium v zahraničí</a>.&#160;</strong></p><p><br></p><p><br></p>7. 8. 2019 6:56:59Nadace OSF poskytuje žákyním a žákům středních škol stipendium pro roční studium na soukromých středních školách ve Velké Británii nebo v USA. Příjem žádostí na akademický rok 2020/2021 do 10. 12. 2019.2019-11-21T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/149116886.jpg22. 11. 2019 12:13:04http://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Výzva pro zájemkyně a zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně67383<div class="article-perex" style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v&#160;Pirně.&#160;</strong></div><div class="article-perex" style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div class="article-content"><p>Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín <strong>do 28. února 2020.</strong> </p><p><strong>Podmínky studia&#58;</strong> </p><ul><li>studium na gymnáziu s&#160;přírodovědným zaměřením; </li><li>internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států; </li><li>pobyt v&#160;internátě od neděle navečer do pátku odpoledne; </li><li>učebnice jsou k&#160;dispozici bezplatně; </li><li>kapesné ve výši 25 EUR měsíčně. </li></ul><p><strong>Koncepce vzdělávání&#58;</strong> </p><ul><li>studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu; </li><li>český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky; </li><li>část předmětů do 10. ročníku je vyučována v&#160;češtině českými učiteli; </li><li>učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, ruštiny, latiny; </li><li>maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v&#160;ČR i v&#160;SRN; </li><li>studium je šestileté počínaje 7. ročníkem. </li></ul><p><strong>Přijímací řízení&#58;</strong> </p><ul><li>ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií; </li><li>zájemci/zájemkyně musí doručit své přihlášky na adresu Gymnázia Děčín, Komenského&#160;nám. 4, 405 02 Děčín, do 28. února 2020; </li><li>přijímací zkoušky se konají na gymnáziu v&#160;Děčíně ve dnech 11. – 12. března 2020. </li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong>Podrobné informace jsou k&#160;dispozici na&#58; <a href="http&#58;//www.gymnaziumdc.cz/">www.gymnaziumdc.cz</a> a <a href="http&#58;//www.schillergymnasium-pirna.de/">www.schillergymnasium-pirna.de</a>.</strong></p></div><p><br></p>22. 11. 2019 12:14:40Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky do 28. února 2020. 2019-11-21T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/girl.jpg22. 11. 2019 12:21:57http://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováMŠMT
První online veletrh vysokých škol68770<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Potřebuješ si ujasnit, kam na vysokou a nechce se ti jezdit na veletrhy? Právě proto byl vytvořen vůbec první virtuální veletrh vysokých škol.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Můžeš tak sledovat zdarma prezentace škol z&#160;pohodlí svého domova živě. Stačí se zaregistrovat na&#160;<a href="https&#58;//l.facebook.com/l.php?u=https&#58;//www.studuj.to/?fbclid%3DIwAR0eR0S-89eBnhDjO9Mb5JEeL1vBtDHfPfN5s_PL-LNTccM8JRgz--195Hk&amp;h=AT0W8Obxpg2UvMCrvK71eoRTVCOyHF4uFdc3Fm2sM0ON_JNl-V55cTBM2TxKBLLjufphb3QTvXfYhpI9z1egCBMNd2YVXnKu10iS762f6RtwSomYQ0vopnoM95ZefxCqwA" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" data-lynx-mode="hover">www.studuj.to</a>, aby ti neunikla žádná novinka.&#160;Prezentace proběhnou v&#160;pondělí 25.&#160;listopadu 2019 ve 13&#58;00 až 20&#58;00.<br><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>21. 11. 2019 18:09:55Potřebuješ si ujasnit, kam na vysokou a nechce se ti jezdit na veletrhy? Právě proto byl vytvořen vůbec první virtuální veletrh vysokých škol.2019-11-20T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/computer-1185626_1920.jpg21. 11. 2019 18:15:29http://www.zkola.cz/studenti/zaverecne-maturitni-zkousky/moznostistudia/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenkováwww.studuj.to
Truhlář roku 2019 je ze SŠNO Bystřice pod Hostýnem68779<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ve dnech 7 – 9. 11. 2019 proběhl na českobudějovickém výstavišti 25. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo, který je největší přehlídkou středního odborného a učňovského školství v&#160;ČR.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Tato unikátní výstava je určena zejména žákům, jejich rodičům a školám, které prezentují&#160;své studijní a učební obory. Výstava má pomoci při výběru dalšího studia nebo odborného zaměření a je prezentací školství na všech úrovních pro rodiče, aby se dozvěděli o formách studia na jednotlivých školách a učebních programech studia. </p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci výstavy <strong>Vzdělání a řemeslo byla pro naši školu velmi důležitá především celostátní soutěž </strong>Truhlář roku 2019 a rovněž i soutěže o Nejlepší prezentaci školy, soutěž o Propojení školské a podnikatelské sféry a soutěž o Nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce.</p><p style="text-align&#58;justify;">V soutěži <strong>Truhlář roku 2019</strong>, která se skládala z&#160;praktické a teoretické části, se soutěžilo jak v&#160;jednotlivcích, tak i v&#160;družstvech. Soutěže se účastnilo celkem 10 odborných škol z&#160;celé ČR. V&#160;soutěžních disciplínách oboru truhlář jsme získali <strong>1. místo </strong>v&#160;jednotlivcích, a to zásluhou<strong> Tomáše Hory, </strong>žáka 3. ročníku&#160; a také<strong> 2. místo </strong>v&#160;družstvech, které získal <strong>Tomáš Hora</strong> s&#160;<strong>Janem</strong> <strong>Tašnerem,</strong> žákem 2. ročníku, kteří prokázali svoji technickou a řemeslnou kvalitu při výrobě zadaného výrobku. Tento výrobek byl zadán výkresovou dokumentací, podle které žáci &#160;dokázali výrobek zhotovit. Žáci se během soutěže museli také vypořádat s&#160;testem odborných znalostí oboru truhlář. Motivací pro naše žáky byla možnost pracovat s materiály a ozřejmit si technologické a pracovní postupy, předat si navzájem zkušenosti a porovnat dovednosti v oboru truhlář mezi školami i žáky. </p><p style="text-align&#58;justify;">Součástí výstavy byla soutěž o spolupráci škol a firem. Ve spolupráci s&#160;firmou Trachea a.s. Holešov s&#160;názvem „Výjimečný nábytek jako jste vy sami - design jako hra&quot; jsme získali u odborné poroty1.místo.&#160; V soutěži o nejlepší prezentaci školy ze všech zúčastněných škol a ostatních vystavovatelů jsme získali u hodnotící komise 1. místo za výjimečnost expozice s&#160;důrazem na provedení expozice, nápaditost a řemeslné zpracování výrobků. V soutěži o nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce s&#160;názvem „Dřevo hrou&quot; nám bylo předáno čestné uznání za společné projekty a aktivity, na nichž se škola podílí.</p><p style="text-align&#58;justify;">Poděkování patří také žákům <strong>Petru Pavelcovi</strong> a <strong>Viktoru Novotnému</strong>, kteří reprezentovali školu na výstavním stánku. Celkově lze akci hodnotit jako velmi úspěšnou a těší nás, že se škola stává známou i v&#160;jiných regionech.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Documents/ČESKÉ%20BUDĚJOVICE.jpg" alt="ČESKÉ BUDĚJOVICE.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;height&#58;225px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_20191107_135443.jpg" alt="IMG_20191107_135443.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;" /></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_20191107_161516.jpg" alt="IMG_20191107_161516.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;" />&#160;&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_20191108_094353.jpg" alt="IMG_20191108_094353.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;height&#58;235px;" /></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_20191109_111353.jpg" alt="IMG_20191109_111353.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;" />&#160; &#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_20191109_111944.jpg" alt="IMG_20191109_111944.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;" /><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2.jpeg" alt="2.jpeg" style="margin&#58;5px;width&#58;229px;height&#58;314px;" />&#160;&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/4.jpeg" alt="4.jpeg" style="margin&#58;5px;width&#58;228px;height&#58;314px;" />&#160;&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/5.jpeg" alt="5.jpeg" style="margin&#58;5px;width&#58;229px;height&#58;314px;" /><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/6.jpeg" alt="6.jpeg" style="margin&#58;5px;width&#58;229px;height&#58;314px;" />&#160;&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/7.jpeg" alt="7.jpeg" style="margin&#58;5px;width&#58;229px;height&#58;314px;" /><br></strong></p><p><br></p>21. 11. 2019 11:05:05Ve dnech 7. – 9. 11. 2019 proběhl na českobudějovickém výstavišti 25. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo, který je největší přehlídkou středního odborného a učňovského školství v ČR. V rámci výstavy proběhla i celostátní soutěž Truhlář roku 2019 a rovněž i další soutěže. Střední škola nábytkářská a obchodu Bystřice pod Hostýnem si odnesla mnohá ocenění. 2019-11-20T23:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/planer-4607203_1920.jpg21. 11. 2019 12:15:53http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováOlga Pastyříková
Mládež ve Zlínském kraji může získat prestižní světovou cenu vévody z Edinburghu66998<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rada Zlínského kraje schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a prestižním vzdělávacím programem, který roku 1956 založil princ Filip, vévoda z&#160;Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II.&#160;</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div>Tento program vyjádřený zkratkou <b>DofE</b> má plný název <strong>The Duke of Edinburgh Award</strong> a vznikl s&#160;cílem vést britské chlapce k&#160;smysluplnému trávení volného času mezi dokončením školní docházky a nástupem na vojnu. Program se však rychle otevřel i dívkám a začal se šířit po celém světě. Již v&#160;roce 1989 se mu podařilo překročit hranici dvou milionů účastníků. Nyní je zapojeno přes osm milionů mladých, a to ve více než 140 zemích po celém světě.<br></div><div><br></div><div>„Umožníme příspěvkovým organizacím z&#160;oblasti školství, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, aby se připojily k&#160;tomuto programu, který považujeme za velmi kvalitní a smysluplný, protože je zaměřen na komplexní rozvoj mladého člověka ve věku od 14 do 24 let spočívající v&#160;rozmanitých volnočasových aktivitách z&#160;oblasti sportu, dobrovolnictví nebo dobrodružných expedic, které mládeži pomohou získat cenné dovednosti nejen pro budoucí kariéru, ale i pro celkový přístup k životu,“ řekl krajský radní pro školství Petr Gazdík.</div><div><br></div><div>Zlínský kraj pro zapojené organizace uvolní i finanční příspěvky ve výši minimálně deset tisíc korun na úhradu licenčního poplatku nebo na jednotlivá školení.</div><div><br></div><div>Absolventi programu získají Bronzovou, Stříbrnou či Zlatou cenu vévody z Edinburghu v podobě certifikátu s mezinárodní platností a odznak. Ceny vždy předávají při slavnostním ceremoniálu významné osobnosti z&#160;České republiky i ze zahraničí.</div><div><br></div><div>Partnery DofE v&#160;České republice jsou například herec a moderátor Marek Eben, rybář Jakub Vágner, cestovatel a novinář Dan Přibáň, módní návrhářka Klára Nademlýnská, lyžařka Šárka Strachová a další.&#160;</div><div><br></div><div>Více najdete na webových stránkách <a href="https&#58;//www.dofe.cz/" target="_blank">www.dofe.cz.</a></div><p><br></p><p>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/mladez-ve-zlinskem-kraji-muze-ziskat-prestizni-svetovou-cenu-vevody-z-edinburghu-aktuality-15889.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p></div>12. 11. 2019 12:22:06Rada Zlínského kraje schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem a prestižním vzdělávacím programem, který roku 1956 založil princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II. 2019-11-11T23:00:00Z/studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/DofE.jpg12. 11. 2019 12:28:21http://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková