Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci a studenti

Sekce nabízí informace žákyním a žákům základních a středních škol, studentkám a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Příspěvky jsou zaměřené také na přípravu k závěrečným a přijímacím zkouškám, možnosti vzdělávání v zahraničí a první kroky na trhu práce

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 202064717 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážené dámy a pánové, kolegové, kolegyně a všichni, kteří chcete přispět svou zkušeností, radou, postřehem ke tvorbě strategického dokumentu, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 2023. </strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předkládáme Vám k&#160;veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v&#160;roce 2016.</p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Vaše připomínky můžete odesílat na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz">radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz</a>, až do <strong>30. 9. 2019</strong>. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">O tom, jakým způsobem budou všechny adresné připomínky vypořádány, Vás informujeme opět na těchto stránkách, nejpozději 15. 11. 2019, kdy vyvěsíme upravenou verzi č. 2 k&#160;dalšímu připomínkování. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Věříme, že tato forma otevřené diskuse s&#160;širokou veřejností bude pro obsah dokumentu přínosem a předem děkujeme všem, kteří věnují svůj čas jeho čtení a zasílání svých námětů. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Školství zásadně zasahuje do života jedince i celé společnosti a provází nás celým životem. Pokud se nám společně podaří nastínit možné cesty rozvoje regionálního školství, které povedou ke spokojenému životu v&#160;našem kraji, bude to jenom ku&#160;prospěchu nás všech. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předem Vám děkuji za celý tým zpracovatelů, pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.</p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="MsoNormal"><strong>PhDr. Stanislav Minařík </strong><br> vedoucí odboru</p><p class="MsoNormal"><span>Ve Zlíně 2. 9. 2019<br></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/DZ%20ZK%202020%20-%20pro%20veřejné%20připomínkování.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DZ ZK 2020 - pro veřejné připomínkování.pdf</a></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/Formular_pro_pripominky_DZ%20ZK%202020.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" /> Formulář pro připomínky DZ ZK 2020.xlsx</a></p><p class="MsoNormal"><br><span></span></p>2. 9. 2019 7:50:10Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v roce 2016.2019-09-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Rozpocty_per.jpg5. 9. 2019 12:20:06http://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Stále můžete soutěžit s projektem kraje pro bezpečný internet65430<p><strong>Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!</strong>​</p><p></p><p>Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotům na které navazuje připravený soutěžní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Ceny do soutěže věnovalo sdružení CZ. NIC, společnost Microsoft a GORDIC.</p><p>Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu <a href="http&#58;//www.kpbi.cz./">www.kpbi.cz.</a> Soutěžní kvíz poběží do 15. listopadu 2019. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS. </p><p>Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.</p>11. 9. 2019 11:20:41Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!2019-09-10T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147426282.jpg11. 9. 2019 13:16:48http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopLucie Časarová
Zahraniční stáže: atraktivní součást odborného vzdělávání68757<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Během uplynulých dvou dekád vyjelo z České republiky v rámci programu Erasmus+ a jeho předchůdců na zahraniční odborné stáže přes 55 000 žáků a studentů z učilišť, středních a vyšších odborných škol. O jejich bezprostřední zkušenosti i vliv stáže na jejich další, nejen profesní život se zajímali autoři rozsáhlé mezinárodní studie VET Tracer Study, která analyzuje situaci v&#160;celkem jedenácti zemích EU.&#160;</strong></div><div><br></div><div><br></div><div>V ČR na otázky odpovědělo přes dva tisíce respondentů, a to nejen současných studentů, ale i těch, kteří školu absolvovali už před mnoha lety.<br>&#160;<div style="text-align&#58;justify;">Naprostá většina dotazovaných se shodla na tom, že pobyt v zahraniční jim výrazně pomohl. Nešlo přitom jen o zlepšení úrovně cizího jazyka, ale hlavně o zvýšení sebevědomí i schopnosti účastníků – většinou teenagerů – postarat se sami o sebe. <em>„Naučil jsem se prosazovat sám sebe. Naučil jsem se prodat to, co umím, začal jsem být průbojnější,“</em> svěřil se například jeden z respondentů.</div>&#160;<br><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Motivace k&#160;účasti</strong></span><br>&#160;<div style="text-align&#58;justify;">Velký význam má také fakt, že stáže nabízejí zahraniční zkušenost právě žákům odborných škol a učilišť, kteří jsou na trhu práce nejčastěji ohroženi nezaměstnaností. Motivace k využití mobilit jsou pak různorodé&#58; od možnosti letět letadlem nebo se podívat někam do zahraničí přes zvědavost, jak jsou na tom jinde v Evropě, až po potřebu naučit se něco nového. „<em>Vyjet na 14 dní zadarmo do Španělska, a ještě si to napsat do životopisu, a ještě se tam něco naučit,“</em> popsal jeden účastník svou prvotní motivaci k výjezdu. Jiní hovořili o tom, že zamířit do zahraničí, pracovat v cizí zemi a mluvit cizím jazykem je nezbytné pro to, aby člověk nezůstal průměrný a uspěl v životě. Velkou roli hrají někdy i učitelé. „Padl jsem si do oka s učitelkou italského jazyka a ona byla ten impuls, který řekl&#58; jeď, bude to super!“ vzpomínal mladík, který vyjel do Itálie. A podobné to bylo i v&#160;případě další bývalé stážistky&#58; <em>„O stáži jsem se dozvěděla až na konci třeťáku od profesorky němčiny. Bylo to za odměnu, vybírala nejlepší studenty.“</em></div>&#160;<br><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Výběr stážistů</strong></span><br>&#160;<div style="text-align&#58;justify;">Způsob výběru účastníků stáží přitom patří k oblastem, které respondenti nejčastěji kritizovali, zejména kvůli nejasným kritériím. Zatímco na některých školách a učilištích dostane (i kvůli nízkému zájmu) příležitost vyjet prakticky každý, jinde je potřeba vybírat a pak nastupují občas nejednoznačně stanovená pravidla. Nejčastěji se testují jazykové schopnosti, v úvahu se berou studijní výsledky i hodnocení pedagogů.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Autoři průzkumu doporučují školám do budoucna nastavovat pravidla tak, aby byla dopředu známá a jednoznačná. A kromě žáků a studentů s výbornými výsledky by měly školy při rozdělování mobilit cílit i na žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem. Jak totiž ukazují zkušenosti, právě v jejich případě mají zahraniční stáže velmi výrazný pozitivní efekt.</div>&#160;<br><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Náplň stáže</strong><br>&#160;<br>Přes všeobecnou shodu na tom, že zahraniční stáže jsou velkým přínosem, zmínili někteří účastníci průzkumu například to, že náplň praxe se občas minula se zaměřením jejich&#160;<span style="text-align&#58;justify;">studia. <em>„Očekával jsem, že budu normálně makat s chlapama na dílně, ale realita byla&#160;</em></span><span style="text-align&#58;justify;"><em>jiná, profesně mi to nic nedalo,“</em> popsal svou zkušenost jeden mechanik. Část respondentů naopak uváděla, že jim stáž pomohla i přes to, že s jejich studiem souvisela jen málo.</span></div><div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Nejčastější jsou případy, kdy stáž odpovídá zaměření studenta, který je pak spokojený. A často příjemně překvapený přístupem, jako třeba účastnice jedné mobility do Velké Británie&#58; <em>„V Čechách je stážista spíš takovej podržtaška a v Anglii mně přišlo, že mě brali jako sobě rovnou.“</em>&#160; Autoři šetření proto doporučují zlepšit komunikaci mezi vysílající a přijímající organizací pro jasnější stanovení obsahu stáží. Dále navrhují zaměřit se na přípravu účastníků mobilit, a to jak po odborné, tak po kulturní a jazykové stránce. Stále je také potřeba pracovat na zlepšení obecné informovanosti o nabídce programu Erasmus+. <em>„Délka pobytu by mohla být delší i pro střední školy, nejméně měsíc,“</em> navrhl jeden z respondentů. Prodloužení stáží, které dosud jen vzácně trvaly déle než tři týdny, podporuje i Evropská komise.</div>&#160;<br>&#160;<br>&#160;<br>Článek převzat ze čtvrtletníku DZS o mezinárodním vzdělávání Mozaika&#160;</div><div><br></div><div><a href="/management/omsrlz/narodniagentura/Documents/Mozaika_podzim%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Mozaika_podzim 2019.pdf</a><br><p><br></p></div>3. 9. 2019 12:35:51Během uplynulých dvou dekád vyjelo z České republiky v rámci programu Erasmus+ a jeho předchůdců na zahraniční odborné stáže přes 55 000 žáků a studentů z učilišť, středních a vyšších odborných škol. Jak to ovlivnilo jejich další, nejen profesní život? 2019-09-02T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/148021743.jpg3. 9. 2019 12:44:48http://www.zkola.cz/management/omsrlz/narodniagentura/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcováredakce DZS
Myslete na svět! - soutěž pro žákyně a žáky 2. stupně ZŠ a SŠ 65456<p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Vzdělávací společnost ARPOK, o. p. s. vyhlašuje soutěž Myslete na svět! Úkolem soutěžících je zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat&#160;na jeden či více&#160;<strong>Cílů udržitelného rozvoje&#160;</strong>(životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.)&#160;</strong><br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><br></strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Kdo se může přihlásit?</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěže se mohou účastnit&#160;skupinky o počtu&#160;<strong>4 – 6 žákyň/žáků&#160;ve věku 12 – 19 let, tedy 2. stupeň&#160;ZŠ a&#160;SŠ</strong>. Z jedné školy se může přihlásit více skupinek, podmínkou je realizace rozličných kampaní.</p><p style="text-align&#58;justify;">Žáci si při přípravě projektu připraví konkrétní návrh toho, co budou v rámci kampaně dělat, včetně harmonogramu a rozpočtu. Cílem je, aby si žáci vyzkoušeli celou akci také mediálně zpracovat (např. přes školní FB, webové stránky či místní média). Kampaně mají oslovit nejen spolužáky, ale také rodiče a širší komunitu v okolí školy.</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlašovací formulář vyplní pedagožka/pedagog, kteří zaštiťují konkrétní žákovskou skupinku a poskytují jim případnou pomoc.</p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong><img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/Žákovské%20kampaně.png" alt="Žákovské kampaně.png" style="margin&#58;5px;width&#58;795px;height&#58;441px;" /><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><strong>Jak bude soutěž probíhat?</strong></span></p><p>SEZNAMTE SE</p><p>s&#160;pravidly soutěže a podmínkami účasti. Zjistěte, co jsou to&#160;Cíle udržitelného rozvoje, a zamyslete se, co byste pro jejich dosažení mohli udělat.&#160;</p><p>PŘIHLAŠTE SE</p><p>Utvořte skupinku&#160;4–6 žáků (12–19 let)&#160;a společně&#160; s&#160; vaším učitelem/učitelkou vyberte téma, kterému by se měla kampaň věnovat. Společně vyplňte do&#160;16. 9. 2019&#160;přihlášku. </p><p>VYPRACUJTE PROJEKT</p><p><strong>Do&#160;7. 10. 2019</strong>&#160;vypracujte návrh kampaně včetně konkrétních aktivit, harmonogramu, rozdělení úkolů a rozpočtu. Po přihlášení vám ARPOK poskytne informace, jak na to.</p><p>POMOZME SI</p><p>Po odevzdání návrhu projektu se u vás ve škole setkáme, společně projekt probereme, poskytneme pomocnou ruku a informace k&#160;samotné realizaci. Zástupce ARPOKu schválí návrh projektu a k&#160;jeho realizaci vám poskytneme&#160;finanční podporu až do výše 2&#160;500 Kč.</p><p>REALIZUJTE KAMPAŇ</p><p>Uskutečněte svou kampaň! Například natočte video, uspořádejte workshop, udělejte sbírku oblečení nebo zorganizujte naučný program pro mladší spolužáky… Nápadům se meze nekladou. Kampaň uskutečněte do&#160;30. 11. 2019.</p><p>PREZENTUJTE SE</p><p>Vaše projekty budete prezentovat a sdílet s&#160;ostatními skupinami na&#160;žákovské konferenci, která se bude konat 3. 12. 2019 v Olomouci. Porota vybere vítězné kampaně a proběhne slavnostní předávání cen.</p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Podrobné informace včetně podmínek soutěže a přihlášky naleznete na stránkách společnosti ARPOK v&#160;článku <a href="https&#58;//arpok.cz/arpok-vyhlasuje-zakovskou-soutez/" target="_blank"><strong>ARPOK vyhlašuje žákovskou soutěž</strong></a><strong>.</strong></p><p><br></p><p>Inspiraci z&#160;minulých kampaní najdete zde&#160;<a href="https&#58;//youtu.be/qeyvcOkSUsA" target="_blank">https&#58;//youtu.be/qeyvcOkSUsA</a> <br></p><p>&#160;<br></p><p><br></p>30. 8. 2019 8:25:16Úkolem soutěžících je zrealizovat žákovskou kampaň, která bude reagovat na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje (životní prostředí, chudoba, lidská práva, zdraví aj.). Přihlášky do 16. 9. 2019. 2019-08-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Zemekoule_per.jpg30. 8. 2019 8:44:32http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Služby Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji nově65459<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Informační a poradenská střediska ÚP ČR pomáhají žákyním a žákům základních a středních škol při volbě povolání; nyní rozšířila portfolio nabízených služeb směrem k veřejnosti,&#160;a to díky projektu Podpora informačních a poradenských středisek (PIPS), který spolufinancuje Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Zaměstnanost.&#160;</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><br><span style="text-align&#58;justify;">Informační a poradenská střediska (IPS) Úřadu práce České republiky pomáhají zejména žákům základních a studentům středních škol při volbě povolání a výběru nejvhodnější studijní cesty k&#160;dosažení zvoleného povolání. Důraz je kladen na identifikaci potenciálu žáka a studenta, a to jak osobního, tak studijního, a následné hledání souladu mezi&#160;požadavky žáka či studenta (příp. rodiny) a nabídky školské soustavy.</span><br></div><div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><em>„V rámci rozšířených služeb jsme nově zařadili blok s&#160;názvem <strong>Pracovněprávní minimum</strong>. Je určen studentům středních škol. Zájemcům poskytujeme aktuální informace z&#160;této oblasti a&#160;interaktivní formou je seznamujeme se základními náležitostmi pracovního poměru,&quot;</em> vysvětluje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Poradenstvím k&#160;volbě povolání na IPS doposud v&#160;omezené míře procházeli studenti víceletých gymnázií. Proto po úspěšné pilotáži na gymnáziu ve Zlíně nabízí ÚP ČR nově těmto studentům v&#160;celém Zlínském kraji besedy k&#160;volbě volitelných předmětů (pro sexty). Během nich se účastníci dozvědí, co je podstatné při volbě povolání a zároveň při přípravě na studium na vysoké škole. Součástí besed je také test s&#160;názvem „Průzkumník zájmů o povolání&quot;, který pomůže přesněji určit profesní zaměření studenta.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><em>„Důležitým partnerem při volbě povolání žáků zůstává stále rodič, a&#160;proto jsme do nabídky zařadili také <strong>besedy s&#160;rodiči žáků osmých a devátých ročníků základních škol</strong>. Od podzimu 2018 nabízí IPS v&#160;celém Zlínském kraji termíny s&#160;besedami pro rodiče</em>,&quot; upozorňuje metodička IPS z&#160;Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Lucie Helisová. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Přehled termínů besed je k&#160;dispozici v dokumentu&#160;<a href="/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Documents/Informační%20schůzky%20pro%20rodiče%20žáků%208.%20a%209.%20ročníků.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Informační schůzky pro rodiče žáků 8. a 9. ročníků</a>&#160;nebo u výchovných a&#160;kariérových poradců na základních školách ve&#160;Zlínském kraji. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Poradci IPS se také podílejí na organizaci <strong>Veletrhů práce a vzdělávání</strong> a <strong>Přehlídek středních škol</strong>. Stejně tomu bude také v&#160;následujícím školním roce 2019/2020, a to ve všech okresech Zlínského kraje.&#160; Termíny&#160;a&#160;místa&#160;konání&#160;akcí jsou vypsána v dokumetu&#160;<a href="/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Documents/Přehlídky%20středních%20škol%20ZK%20v%20roce%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Přehlídky středních škol ZK v roce 2019.pdf</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><br><img src="/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/PublishingImages/IPS%20logo.png" alt="IPS logo.png" style="margin&#58;5px;" />&#160;<br><br><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p></div>30. 8. 2019 12:47:31Informační a poradenská střediska ÚP ČR pomáhají žákyním a žákům základních a středních škol při volbě povolání; nyní rozšířila portfolio nabízených služeb směrem k veřejnosti. 2019-08-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg30. 8. 2019 13:08:15http://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováKateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Přechod žákyň a žáků středních škol na trh práce a do dalšího studia66513<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Kolik absolventů středních škol ze Zlínského kraje je evidovaných na úřadech práce v České republice? Jaká je míra nezaměstnanosti absolventů podle skupiny oborů, kategorií vzdělání či formy studia? Monitor Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje přináší zajímavá data.&#160;&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><div class="section c-gray"><div class="container"><div class="text apply-formating"><p class="perex" style="text-align&#58;justify;">Monitor Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia poskytuje zajímavá data o tom, kolik absolventů středních škol v regionu vstupuje na pracovní trh a kolik jich pokračuje v dalším studiu. V roce 2018 ukončilo studium středních škol v kraji celkem 4 837 absolventů. Z nich cca 50 % vstoupilo na trh práce. K 30. dubnu 2019 bylo evidováno na úřadech práce 146 absolventů, což představuje 3% míru nezaměstnanosti absolventů SŠ ve Zlínském kraji. <br></p><p class="perex" style="text-align&#58;justify;"><img src="/studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/monitor1.png" alt="monitor1.png" class="ms-rteImage-1" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;392px;" /><br></p><p class="perex" style="text-align&#58;justify;"><br></p></div></div></div><div class="section"><div class="container"><div class="text apply-formating"><p style="text-align&#58;justify;">Jedinečnost monitoru spočívá v&#160;tom, že umožňuje sledovat počty absolventů a míru jejich nezaměstnanosti až na úroveň skupin studijních oborů SŠ. Můžeme tak zjistit, že např. ve skupině oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie z 254 absolventů, kteří ukončili v&#160;roce 2018 studium, bylo k&#160;30.4.2019 pět nezaměstnaných. Z&#160;toho maturitní studium ukončilo 145 absolventů a míra jejich nezaměstnanosti činila 0,7 %. V učebních oborech bylo 100 absolventů a míra nezaměstnanosti činila 4 %.&#160; Srovnáme-li situaci u těchto oborů s&#160;rokem 2016, vidíme, že míra nezaměstnanosti byla v&#160;tomto roce podstatně vyšší (5,4 % u maturitních a 9,6 % u učebních oborů).<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/monitor2.png" alt="monitor2.png" class="ms-rteImage-1" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Monitor spojuje relevantní údaje z&#160;různých datových zdrojů do jedné přehledné sestavy, která podává ucelený obraz o situaci absolventů v&#160;našem regionu s&#160;možností filtrovat podle formy a typu studia i oborového zaměření absolventů. Umožňuje sledovat vývoj již od roku 2015. Informace o počtech absolventů jednotlivých oborů SŠ ve Zlínském kraji získáváme z&#160;datového skladu Krajského úřadu Zlínského kraje. Při stanovení koeficientů přechodu absolventů středních škol do terciárního vzdělávání vycházíme z výsledků studie NÚV „Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání“. Data o počtech absolventů SŠ Zlínského kraje v&#160;evidenci kteréhokoliv úřadu práce v&#160;ČR, potřebná pro výpočet míry nezaměstnanosti, získáváme ze statistik Úřadu práce ČR.</p><p>Více informací můžete najít na stránkách Datové platformy zaměstnanosti ZK v článku <strong><a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/clanky/aktualni-mira-nezamestnanosti-absolventu-strednich-skol-zlinskeho-kraje-3" target="_blank">Aktuální míra nezaměstnanosti absolventů SŠ Zlínského kraje&#58; 3%</a></strong><br></p></div></div></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Monitor ZK, <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/" target="_blank">www.monitorzk.cz</a>&#160;<br></p>28. 8. 2019 9:56:27Kolik absolventů středních škol ze Zlínského kraje je evidovaných na úřadech práce v České republice? Jaká je míra nezaměstnanosti absolventů podle skupiny oborů, kategorií vzdělání či formy studia? Monitor Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje přináší zajímavá data. 2019-08-27T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Multiculture_per.jpg28. 8. 2019 10:48:24http://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Vyhlášení soutěže Luční klip64464<p><strong>Soutěž podporuje fantazii a pohybové aktivity dětí. Vhodná pro děti z MŠ, 1. stupeň ZŠ, SVČ, DDM a mateřská centra. Registrace do soutěže je možná do 30. 9. 2019.</strong></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>KDO JSME?<br>Naš projekt&#160;&quot;Luční hity&quot; ukrývá taneční písničky pro kluky a holčičky. Ať už jste velcí nebo malí. Zavedeme vás na kouzelnou louku, kde je hodně živo. Každá písnička vám představí některého ze zajímavých obyvatel louky. Pokud budete dobře naslouchat, možná se i něco naučíte. Písničkové texty a některé ukázkové klipy najdete na webu&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.lucnihity.cz/"><font color="#0066cc"></font></a><font color="#0066cc"><a href="http&#58;//www.lucnihity.cz/">www.lucnihity.cz</a></font><a></a>.&#160;Vzhledem k&#160;tomu, že jedním z aspektů projektu &quot;Luční hity&quot; je podporovat rozvoj fantazie a pohybových aktivit dětí, vypisujeme soutěž s názvem &quot;LUČNÍ KLIP&quot;.<br></p><p>KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?<br>Účastníkem soutěže se může stát každá mateřská škola nebo 1. stupeň základní školy bez ohledu na zřizovatele, ale také Mateřská centra, Střediska volného času, Domy dětí a mládeže a další zájmové skupiny.<br></p><p>ZADÁNÍ?<br>1/ Nejpozději 30.9.2019 se přihlašte do soutěže na náš email&#58; lucnihity@gmail.com<br>2/ Na základě vaší přihlášky vám zašleme „Luční hity&quot; k výběru.<br>3/ Vymyslete si a natrénujte choreografii na některý z &quot;Lučních hitů&quot;. Výsledek své práce natočte (např. mobilem, fotoaparátem, kamerou) a zašlete nám dle instrukcí nejpozději 31.10.2019.<br>4/ Všechna videa budou zveřejněna na youtube a dalších internetových médiích spojených s projektem, kde od 1.11.2019 do 30.11.2019 proběhne hlasování / likování. Klipy s nejvyšším počtem liků budou odměněny. Vyhodnocení proběhne na začátku prosince, aby odměny bylo možné předat nejpozději do Vánoc.<br></p><p>JAKÉ JSOU ODMĚNY?<br></p><p>1.Místo<br>Finanční odměna pro školské zařízení / skupinu ve výši 10.000,--<br>Vánoční představení animačního programu &quot;Luční hity&quot; zdarma<br>Profesionální natočení a zpracování klipu, který se účastnil soutěže<br>Projektové dárky pro účastníky - CD, trička, plakáty<br></p><p>2.místo<br>Vánoční představení animačního programu &quot;Luční hity&quot; zdarma<br>Profesionální natočení a zpracování klipu, který se účastnil soutěže<br>Projektové dárky pro účastníky - CD, trička, plakáty<br></p><p>3. místo<br>Vánoční představení animačního programu &quot;Luční hity&quot; zdarma<br>Projektové dárky pro účastníky - CD, trička, plakáty<br></p><p>4. - 5. místo<br>Projektové dárky pro účastníky - CD, trička, plakáty<br></p><p></p><p>KONTAKTNÍ INFORMACE&#58;<br>Web&#58;<a href="https&#58;//www.lucnihity.cz/"><font color="#0066cc">www.lucnihity.cz</font></a><br>FanWeb&#58; <a href="https&#58;//www.facebook.com/Lucnihity/">www.facebook.com/Lucnihity/</a><br>Email&#58; lucnihity@gmail.com<br>Telefon&#58; +420 775 315 389</p>27. 8. 2019 8:20:55Soutěž podporuje fantazii a pohybové aktivity dětí. Vhodná pro děti z MŠ, 1. stupeň ZŠ, SVČ, DDM a mateřská centra. Registrace do soutěže je možná do 30. 9. 2019.2019-08-26T22:00:00Z/SiteCollectionImages/4_Příroda%20a%20krajinky/kvítek%20s%20motýlem.jpg27. 8. 2019 8:48:57http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopŠimon Pečenka
Studovat v zahraničí nebo najít práci pomůže po střední škole dodatek k osvědčení37274<div style="text-align&#58;justify;"><strong>K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci letošního školního roku téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. Dodatek slovně popisuje obecné a odborné kompetence absolventa a jde o jediný oficiální doklad vysvětlující obsah a úroveň kvalifikace včetně možného uplatnění na trhu práce.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Využijí ho především lidé, kteří hledají práci nebo studijní příležitosti v zahraničí. Letos ho ve spolupráci s Národním centrem Europass vydalo svým absolventům 637 českých středních škol. Absolventi, kteří dodatek nedostali, o něj mohou zažádat sami v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Absolventi dostávají dodatek k osvědčení v českém a jednom cizím jazyce, zejména v angličtině. Školy mohou zvolit také němčinu nebo francouzštinu. O dodatek v jiném jazyce si může zažádat absolvent individuálně v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Lidé využívají dodatek zejména při hledání práce, nejvíce v Německu a v Anglii. Vyplývá to z ankety Národního centra Europass z konce roku 2018 mezi individuálními žadateli o dodatek k osvědčení. Nejčastěji vyjeli za prací či studiem do Německa, Velké Británie a Francie. Nejvíce si respondenti pochvalovali využití Europassu v Německu, kde ho za dostatečný doklad o dosaženém vzdělání mají zaměstnavatelé i úřady. „Jako zdravotní sestra jsem Europass využila při uznání vzdělání v zahraničí, použila jsem jej i jako doklad o teoretických znalostech potřebných pro praxi,“ popisuje svou zkušenost jedna z účastnic ankety, která získala práci v Německu. Další respondent využil v Německu dodatek k osvědčení pro uznání maturity&#58; „Europass byl ode mne vyžadován kvůli uznání maturity – mám maturitu v managementu ve stavebnictví a uznali mi Kaufmann für büromanagement, posledních pět let pracuji v Německu.“<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pozitivní zkušenosti a kladné přijetí dodatku měli lidé i v Itálii a Francii, dobré jméno má dodatek i v zemích mimo Evropu. Účastníci ankety předložili dodatek nejčastěji z vlastní inciativy, v menší míře byl po nich vyžadován, z toho ve více než polovině případů zaměstnavatelem, dále úřadem pro získání práce či studia v zahraničí, pracovní agenturou nebo studijním oddělením.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/proabsolventy/Documents/TZ%20NÚV%20dodatky%20k%20vysvedceni%20-%20europass.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;TZ NÚV dodatky k vysvědčení&#160;- europass.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.nuv.cz/" target="_blank">NÚV</a><br></p>9. 8. 2019 8:03:41K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci letošního školního roku téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. Dodatek slovně popisuje obecné a odborné kompetence absolventa a jde o jediný oficiální doklad vysvětlující obsah a úroveň kvalifikace včetně možného uplatnění na trhu práce. 2019-08-08T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/122288815.jpg11. 9. 2019 6:55:48http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováSabina Dračková