Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci a studenti

Sekce nabízí informace žákyním a žákům základních a středních škol, studentkám a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Příspěvky jsou zaměřené také na přípravu k závěrečným a přijímacím zkouškám, možnosti vzdělávání v zahraničí a první kroky na trhu práce.

 

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Kam po maturitě63283<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole? Kdy vysoké školy pořádají dny otevřených dveří? Na které fakulty se dostanete bez přijímaček? Do kdy jste studenty po maturitní zkoušce?&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p><strong>Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole?&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na jaře a v létě můžete uspět s přihláškou do bakalářského studia&#160;i na veřejných vysokých školách. A to i přes to, že veřejné VŠ obvykle&#160;uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března - podrobněji viz <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/analytics/click-thru.asp?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email&amp;domainHash=244313631&amp;account=UA-217762-1&amp;documentPath=http&#58;//vysokeskoly.com/terminy-podani-prihlasek/" target="_blank">kalendář termínů</a> na <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/analytics/click-thru.asp?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email&amp;domainHash=244313631&amp;account=UA-217762-1&amp;documentPath=http&#58;//www.VysokeSkoly.com" target="_blank">www.VysokeSkoly.com</a>.&#160;Přihlášky navíc přijímají <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/analytics/click-thru.asp?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email&amp;domainHash=244313631&amp;account=UA-217762-1&amp;documentPath=http&#58;//vysokeskoly.com/">soukromé vysoké školy</a> (obvykle do konce září), <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/analytics/click-thru.asp?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email&amp;domainHash=244313631&amp;account=UA-217762-1&amp;documentPath=http&#58;//www.vyssiodborneskoly.com">vyšší odborné školy</a> a <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/analytics/click-thru.asp?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email&amp;domainHash=244313631&amp;account=UA-217762-1&amp;documentPath=http&#58;//www.jazykoveskoly.com" target="_blank">jazykové školy</a> pro pomaturitní jazykové studium.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Rozpis podle&#160;jednotlivých vysokých škol&#160;najdete v <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/ktere-vysoke-skoly-prijimaji-prihlasky-i-ted-v?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email" target="_blank">celém znění článku</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><strong>Kdy vysoké školy pořádají dny otevřených dveří?</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;">Hlavní nápor akcí, pořádaných veřejnými vysokými školami, probíhá v zimě. V dalších měsících už převažují dny otevřených dveří, které konají soukromé vysoké školy. Nenechte si utéct akce fakult, které vás zajímají.</div><div><br></div><strong>Stáhněte si aktualizované přehledy akcí vysokých škol&#58;</strong><div><p><br></p><p></p><ul><li><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/kdy-vysoke-skoly-poradaji-dny-otevrenych-dveri?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email#ixzz5KkeU9H34" target="_blank">Dny otevřených dveří veřejných a státních vysokých škol</a></span><br></li><li><a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/kdy-vysoke-skoly-poradaji-dny-otevrenych-dveri?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email#ixzz5KkehuS2U" target="_blank">Dny otevřených dveří soukromých škol a škol se zahraniční akreditací</a><br><br><br></li></ul><p><strong>Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?</strong></p></div><div><strong style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><br></strong></div><div><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/na-ktere-fakulty-se-dostanete-bez-prijimacek?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email" target="_blank">V přehledu najdete ty fakulty</a>, kde se alespoň na 1 obor můžete&#160;dostat bez přijímací zkoušky. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Přehled všech oborů by byl hodně dlouhý, konkrétní obory najdete na&#160;<a href="http&#58;//www.vysokeskoly.com/" target="_blank">www.VysokeSkoly.com</a>. <br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Status studenta 2018 - do kdy jste studenty po maturitní zkoušce?</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><b><br></b><span style="background-color&#58;transparent;">Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, úlevy na daních, studentské slevy na dopravu a další. V&#160;praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jimiž Vás provede&#160;článek na webu <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2018-do-kdy-jste-studenty-po-ma?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email" target="_blank">kampomaturite.cz</a>.</span><br></p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;source sans pro&quot;, verdana, sans-serif;font-size&#58;13.6px;"><br></span><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/" target="_blank">www.kampomaturite.cz</a><br></p><p><br><br></p><p></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p></div>9. 7. 2018 10:14:46Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole? Kdy vysoké školy pořádají dny otevřených dveří? Na které fakulty se dostanete bez přijímaček? Do kdy jste studenty po maturitní zkoušce? 2018-07-08T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Multiculture_per.jpg9. 7. 2018 10:30:10https://www.zkola.cz/studenti/zaverecne-maturitni-zkousky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Dodatečný výběr žáků do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně65659<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2018/19 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka / žákyni &#160;ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. </strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">O přijetí se mohou ucházet žákyně a žáci, kteří ve školním roce 2017/18 ukončili &#160;9. ročník základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou výborné znalosti německého jazyka. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte <strong>do 15. 8. 2018</strong> na adresu&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Friedrich-Schiller-Gymnasium </p><p style="text-align&#58;justify;">Dr. Tomáš Křenek</p><p style="text-align&#58;justify;"> Seminarstr. 3</p><p style="text-align&#58;justify;"> D-01796 Pirna</p><p style="text-align&#58;justify;"> Deutschland </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V přihlášce je nutné uvést&#58; jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/žákyně navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky.</p><p style="text-align&#58;justify;"> Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní zkouška). </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Nástup ke studiu&#58; &#160;1. 9. 2018.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pro další informace o výběrovému řízení a o dvojnárodnostního vzdělávacím projektu kontaktujte českého studijního koordinátora&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">Dr. Tomáš Křenek, tel&#58; (+49) 0350 1781 575, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;krenek.schillergymnasium@pirna.info" target="_blank">krenek.schillergymnasium@pirna.info</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.schillergymnasium-pirna.de/" target="_blank"><strong>www.schillergymnasium-pirna.de</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br> </p>29. 6. 2018 11:12:17Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2018/19 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka / žákyni ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 15. 8. 2018. 2018-06-28T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg29. 6. 2018 11:17:43https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Přání žákům, studentům a pedagogům k prázdninám65589<p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Přejeme všem žákům a studentům krásné dva měsíce prázdniny, hodně slunečných dní, příjemných zážitků a především pohody a odpočinku.&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Všem pracovníkům v&#160;regionálním školství děkujeme za práci, kterou vykonávají, a přejeme jim hezkou zaslouženou dovolenou.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Těšíme se na spolupráci s&#160;Vámi v&#160;dalším školním roce.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Petr Gazdík a Stanislav Minařík,</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>a</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>redakce krajských portálů o vzdělávání Zkola.cz</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>27. 6. 2018 9:32:24Přejeme všem žákům a studentům krásné dva měsíce prázdniny, hodně slunečných dní, příjemných zážitků a především pohody a odpočinku. Všem pracovníkům v regionálním školství děkujeme za práci, kterou vykonávají, a přejeme jim hezkou zaslouženou dovolenou.2018-06-26T22:00:00Z/pedagogove/PublishingImages/les.jpg27. 6. 2018 9:43:54https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Kraj ocenil úspěšné žákyně a žáky a zároveň tři hochy, kteří pomohli k záchraně života64643<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s&#160;radním pro školství Petrem Gazdíkem a dalšími členy krajské rady dne 6. 6. ve zlínské Baťově vile přivítali a ocenili žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky, kteří v&#160;období od dubna 2017 do dubna letošního roku dosáhli mimořádných úspěchů v&#160;mimoškolní činnosti nebo našli odvahu k&#160;výjimečnému činu.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Oceněno bylo 11 jednotlivců a jeden kolektiv – florbalové družstvo chlapců Základní školy Uherský Brod – Pod Vinohrady.</p><p style="text-align&#58;justify;">Kromě vynikajících výsledků v&#160;uměleckých, sportovních i tanečních&#160;soutěžích či v&#160;odborných olympiádách, kde žáci vzorně reprezentovali Zlínský kraj, byli za mimořádný čin vyznamenáni také tři kamarádi&#58; Marek Mozga, Ondřej Trněný a Dominik Beran, kteří pomohli k&#160;záchraně lidského života&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">Po výšlapu do přírody odpočívali na lavičce u kapličky blízko Zdounek. Náhle uslyšeli svištění pneumatik a zahlédli, jak vzduchem letí auto a přetáčí se. Neváhali, okamžitě běželi k&#160;místu nehody a současně volali záchranku. Zjistili, že mladý řidič dostal smyk a skončil mimo vozovku, uvězněný ve zničeném autě. Zastavili projíždějící auto, s&#160;pomocí dalších dvou mužů zraněného opatrně vyprostili z&#160;vozu a uklidňovali ho, až do příjezdu sanitky.</p><h2>Pamětní listy, medaile, drobné dárky a především gratulace a slova uznání od zástupců Zlínského kraje si odnesli&#58;</h2><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Florbalové družstvo chlapců Základní školy Uherský Brod&#160;</strong>– Pod Vinohrady (mimořádný sportovní výsledek&#58; popáté za sebou zvítězili v&#160;republikovém finále ZŠ ČR ve florbalu a získali titul nejlepšího školního družstva ČR v&#160;nejprestižnější kategorii starších žáků Sportovní ligy ZŠ „Pohár Ministra“).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Max Gogola – Gymnázium Uherské Hradiště</strong>&#160;(dosáhl 1. místa v&#160;celostátní olympiádě z&#160;dějepisu, a proto byl nominován na cenu Nadačního fondu J. Heyrovského, tuto cenu následně získal. Aby se mohl nadále odborně rozvíjet, byla mu nabídnuta stáž v&#160;Historickém ústavu Akademie věd v&#160;Praze, kde zpracovává odborné téma Napoleonské války a Rusko).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Aimee Zia Hasan – Základní umělecká škola Zlín</strong>&#160;(je žákyní výtvarného, hudebního a literárně-dramatického oboru. Pravidelně účinkuje na velkých akcích ZUŠ Zlín – např. moderovala festival ZUŠKA?ZUŠKA!. Vyhrála konkurz do Slováckého divadla na hlavní roli v inscenaci Alenka v říši divů a za zrcadlem režiséra J. A. Pitínského).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Martin Krčma – Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště</strong>&#160;(Martin studuje obor Elektronika a ve volném čase staví a programuje roboty a účastní se soutěží s&#160;touto tematikou. Vyhrál např. ROBOTIX 2018 v&#160;Přerově, Kybernetický pětiboj na Technické univerzitě Ostrava a další, úspěšný je i na poli mezinárodním).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Michaela Kurtinová – Základní škola Slušovice</strong>&#160;(výborné celostátní i mezinárodní výsledky na soutěžích sportovního aerobiku. V květnu 2017 získala 1. místo na Mistrovství Evropy v Karlových Varech a v říjnu 2017 vybojovala 3. místo na Mistrovství světa v Holandsku. Díky svým sportovním úspěchům byla nominována v anketě Nejúspěšnější sportovec Zlínského kraje 2017 v kategorii Cena občanů Zlínského kraje).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Oliver Los Chovanec – Základní škola Zlín</strong>&#160;(s taneční partnerkou se věnují standardním a latinsko-americkým tancům. Dosáhli řady významných úspěchů&#58; na mistrovství ČR ve standardních tancích získali titul druhého vicemistra a zaznamenali velké mezinárodní úspěchy - 1. až 3. místa na soutěžích v Itálii, Polsku, Maďarsku. Největším triumfem je prvenství v evropském žebříčku Dance Sport Europe, kterému vévodí již několik měsíců).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Natálie Pospíšilíková – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</strong>&#160;(studuje obor Modelářství a návrhářství oděvů. Se svou kolekcí modelů na téma &quot;Tělo&quot; získala v celostátní prestižní soutěži uměleckých škol Student design 2018 první místo - Grand Prix a cenu Asociace výtvarných škol. Ve své tvorbě se studentka inspirovala svalovinou, tkáněmi a ženskou siluetou. V modelech je použit alternativní materiál - kord a náročné řešení modelace střihu).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Alexandr Skalský – Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s&#160;právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod</strong>&#160;(úspěšně se zúčastnil řady různých olympiád z oblasti matematiky a logiky. Skvělých výsledků dosahuje ve stolní hře šachy - reprezentoval ČR na Mistrovství světa v ruském Chanty-Mansijsku, v dubnu 2017 obsadil 2. místo v kategorii do 16 let na Mistrovství ČR v rapid šachu, v březnu 2018 získal 2. místo na Mistrovství ČR v šachu a tím se kvalifikoval na Mistrovství Evropy, které se uskuteční v srpnu 2018 v&#160;Lotyšsku).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Josef Tomeček – Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín&#160;</strong>(v letech 2016 až 2018 úspěšně reprezentoval Zlínský kraj i republiku na mezinárodních chemických olympiádách v Tbilisi, Bangkoku a Praze, kde vždy soutěžil se soupeři o kategorii starší. Spolupracuje s Ústavem chemie na Fakultě technologické UTB Zlín, kde absolvoval dlouhodobé stáže a je členem týmu studentů doktorandského studia. V&#160;květnu letošního roku získal cenu Učené společnosti České republiky. Ocenění mu bylo uděleno na Univerzitě Karlově za studii v&#160;chemii „Příprava nových ligandů na bázi adamantanu a studium jejich supramolekulárního chování vůči beta-cyklodextrinu a cucurbit7urilu“ v&#160;kategorii středoškolských studentů. Ceny Učené společnosti České republiky se udělují za významný výsledek tvůrčí práce v&#160;badatelském nebo cíleném výzkumu).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Marek Mozga </strong>–&#160;Střední škola – Centrum odborné přípravy,&#160;<strong>Ondřej Trněný</strong> –&#160;Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany&#160;a&#160;<strong>Dominik Beran</strong>&#160;– Střední lesnická škola Hranice(mimořádný čin – záchrana lidského života).</p><p style="text-align&#58;justify;">Slavnostní ocenění uspořádali pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci se Střední školou hotelovou (příprava rautu), dále se Základní uměleckou školou Zlín (hudební program) a Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště (grafické zpracování bulletinu s&#160;medailonky oceněných).<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/management/informaceosms/PublishingImages/Ocenění_žáků.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;533px;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;">&#160; &#160; &#160; &#160; Foto&#58; Jiří Balát<br></p>11. 6. 2018 6:34:06​Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s radním pro školství Petrem Gazdíkem a dalšími členy krajské rady dne 6. 6. ve zlínské Baťově vile přivítali a ocenili žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky, kteří v období od dubna 2017 do dubna letošního roku dosáhli mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti nebo našli odvahu k výjimečnému činu.2018-06-10T22:00:00Z/management/informaceosms/PublishingImages/Ocenění_žáků.jpg12. 7. 2018 8:09:24https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci - původní

 • Kraj ocenil úspěšné žákyně a žáky a zároveň tři hochy, kteří pomohli k záchraně života

  11. 6. 2018, Jana Cenková

  ​Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s radním pro školství Petrem Gazdíkem a dalšími členy krajské rady dne 6. 6. ve zlínské Baťově vile přivítali a ocenili žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky, kteří v období od dubna 2017 do dubna letošního roku dosáhli mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti nebo našli odvahu k výjimečnému činu.
  »Celý článek«

 • Kam po maturitě

  9. 7. 2018, Jana Cenková

  Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole? Kdy vysoké školy pořádají dny otevřených dveří? Na které fakulty se dostanete bez přijímaček? Do kdy jste studenty po maturitní zkoušce?
  »Celý článek«

 • Dodatečný výběr žáků do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

  29. 6. 2018, Martina Němcová

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2018/19 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka / žákyni ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 15. 8. 2018.
  »Celý článek«

 • Přání žákům, studentům a pedagogům k prázdninám

  27. 6. 2018, Jana Cenková

  Přejeme všem žákům a studentům krásné dva měsíce prázdniny, hodně slunečných dní, příjemných zážitků a především pohody a odpočinku. Všem pracovníkům v regionálním školství děkujeme za práci, kterou vykonávají, a přejeme jim hezkou zaslouženou dovolenou.
  »Celý článek«

 • Státní maturita 2018

  4. 4. 2018, Jana Cenková

  Jak bude vypadat státní maturita v roce 2018? Seznamte se s obsahem státní i profilové maturity, stáhněte si vzorové i ostré testy CERMAT, zjistěte informace o termínech, obsahu a kritériích hodnocení společné části státní maturity pro letošní rok.
  »Celý článek«

 • Jakou šanci budete mít u přijímaček na VŠ?

  4. 4. 2018, Jana Cenková

  V roce 2017 se na vysokou školu dostalo 82,4 % zájemců. U nejžádanějších oborů se šance na přijetí příliš nemění, stále se na ně dostane méně než třetina uchazečů. Jen necelá polovina uchazečů si věří natolik, aby podala jen jednu přihlášku, zbytek si úspěch pojišťuje dvěma, třemi nebo i více přihláškami.
  »Celý článek«

 • Přijímačky 2019? Připravte se od podzimu

  4. 4. 2018, Jana Cenková

  ​Chystáte se k přijímacím zkouškám v roce 2019? Připravte se od podzimu do jara pod dohledem zkušených lektorů. V přípravném kurzu - nultém ročníku - stačíte probrat všechna důležitá témata, lektoři vám doporučí učebnice, vyzkoušíte přijímací testy a získáte přehled o přijímacím řízení, doporučení k přípravě a tipy k přijímačkám.
  »Celý článek«

 • Natálie Paťavová ze ZŠ Vyhlídka vicemistryní ČR ve skoku o tyči

  28. 3. 2018, Jana Cenková

  Stříbrného úspěchu dosáhla začátkem března na Mistrovství ČR žactva v Ostravě závodnice Sportovního klubu mládeže Valašské Meziříčí Natálie Paťavová. Ve skoku o tyči si vytvořila nový osobní rekord výkonem 335 cm a obsadila skvělé 2. místo. Přitom k vítězství ji chyběl jen kousek.
  »Celý článek«

 • 10. ročník soutěže Spotřeba pro život

  12. 1. 2018, Radovan Výsmek

  Soutěž je určena pro studentky a studenty středních škol, vyšších odborných škol a žákyně a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Vzorová čísla časopisů zasílejte do 15. 5. 2018.
  »Celý článek«

 • Publikace pro zájemce o studium v zahraničí

  19. 1. 2018, Martina Němcová

  Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje mj. informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.
  »Celý článek«

 • Kam na školu ve Zlínském kraji

  10. 10. 2017, Radka Evjáková

  Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“ obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje v nadcházejícím školním roce.
  »Celý článek«

 • Dny otevřených dveří na vysokých školách

  8. 8. 2017, Jana Galová

  Hlavní nápor akcí, pořádaných veřejnými vysokými školami, probíhá v zimě. V dalších měsících už převažují dny otevřených dveří, které konají soukromé vysoké školy. Nenechte si utéct akce fakult, které vás zajímají.
  »Celý článek«

 • Archimediáda prověřila schopnost žáků fyzikálně uvažovat, používat výpočty i provádět jednoduché experimenty

  25. 5. 2017, Radovan Výsmek

  Okresní kolo soutěže Archimediáda 2017 proběhlo 18. května na ZŠ Slovenská Zlín. Archimediáda probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. První tři místa letos obsadili žáci ze ZŠ Slovenská Zlín - Jiří Janšta, Barbora Fuchsová a Jakub Vyplel.
  »Celý článek«

 • Krajské kolo soutěže "Krátký film / video" k Hrám VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017

  13. 3. 2017, Radovan Výsmek

  Zlínský kraj vyhlašuje krajské kolo soutěže „Krátký film/video“, kterého se mohou zúčastnit žáci základních škol, žáci nižších stupňů víceletých gymnázií a žáci základních uměleckých škol. Vítězný tým se zúčastní Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 v Brně, která se bude konat ve dnech 24. – 29. 6. 2017.
  »Celý článek«

 • Animág 2017 - výzva pro animátorské nadšence

  10. 3. 2017, Radka Evjáková

  Už se blíží termín pro uzávěrku nové soutěže - zkrátka - konec března je za dveřmi. A porota potřebuje čas na určení, kdo uspěl, kdo získal hodnotné ceny a svým filmem může potěšit na konci května diváky v Kroměříži i na festivalu ve Zlíně.
  »Celý článek«

 • Výtvarná soutěž "Krásná jako kvítka je ta země..."

  6. 2. 2017, Radovan Výsmek

  Organizátoři Vás srdečně zvou k účasti na tradiční mezinárodní výtvarné soutěži „KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA…“ určené pro děti MŠ, ZŠ a nižších tříd gymnázií.
  »Celý článek«

 • Mezinárodní znalostní soutěž Mladí lidé v evropských lesích – YPEF 2017

  17. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Mladí lidé v evropských lesích – YPEF 2017 je znalostní soutěž tříčlenných týmů zaměřená na žáky 6.-9. tříd základních škol a žáky středních škol. Soutěž vrcholí mezinárodním kolem v zahraničí. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době.
  »Celý článek«

 • Soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež

  16. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA vyhlašuje 9. ročník Soutěže v tvorbě vzorového čílsa spotřebitelského časopisu pro mládež.
  »Celý článek«

 • Geologická olympiáda

  13. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín určená žákům základních a středních škol. Cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru.
  »Celý článek«

 • 53. ročník krajského kola Chemické olympiády – kategorie A a E

  19. 12. 2016, Radovan Výsmek

  V pátek 9. prosince 2016 se pod patronátem Ústavu chemie v prostorách Laboratorního centra Technologické fakulty UTB ve Zlíně uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii A a E, určené pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol.
  »Celý článek«

 • Školní cena fair play

  6. 12. 2016, Radovan Výsmek

  Škola je velmi důležitým faktorem ve formování osobnosti. Příkladné chování, čistá a poctivá hra, dodržování zásad fair play, to vše je pro děti velmi podstatnou složkou výchovy. Mít správné příklady v bezprostředním okolí, mezi spolužáky, případně učiteli, by jim mělo pomoci ukázat správnou cestu. Nominace do 21. 12. 2016.
  »Celý článek«

 • Výtvarná soutěž k výročí Marie Terezie

  6. 12. 2016, Radovan Výsmek

  U příležitosti 300. výročí narození české královny Marie Terezie je vyhlášena výtvarná soutěž nazvaná „Za časů české královny Marie Terezie“, která je určena pro děti a mládež od 6 do 19 let. Uzávěrka soutěže je dne 8. března 2017.
  »Celý článek«

 • Soutěž Mladý zahrádkář 2017

  22. 11. 2016, Radovan Výsmek

  Český zahrádkářský svaz pořádá každoročně celostátní soutěž Mladý zahrádkář. V této soutěži je zapojena a hodnocena i kategorie středních škol.
  »Celý článek«

 • Animág Kroměříž 2017

  27. 10. 2016, Radka Evjáková

  Soutěž Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž už přilákala desítky nadějných animátorů ze škol základních i středních, ZUŠ i kroužků. Nyní se můžete opět přidat, protože je odstartováno a do uzávěrky 31. března 2017 můžete vymýšlet, kreslit, vystřihovat, modelovat a políčko po políčku snímat - až vznikne krátký animovaný film.
  »Celý článek«

 • Školní cena fair play

  20. 9. 2016, Jana Vodáková

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve spolupráci s Českým olympijským výborem udělování „Školní ceny Fair-play“ pro žáky základních a středních škol.
  »Celý článek«

 • Nejlepší student 2016

  4. 4. 2016, Radka Evjáková

  Letošní ročník soutěže „Nejlepší student“ zahajuje, nominace jsou otevřeny od 1. 4. do 27. 5. 2016. Nejlepší student je vyhlašován od roku 2011.
  »Celý článek«

 • Josef Tomeček ze slavičínského gymnázia zvítězil v národním kole chemické olympiády

  8. 2. 2016, josef maryáš

  ​​Národní kolo 52. Chemické olympiády pro gymnazisty proběhlo ve dnech 25.–28. 1. 2016 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vítězem v kategorii A se stal Josef Tomeček z Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín se ziskem 91 bodů.
  »Celý článek«

 • Soutěž Mladí fotografují památky

  26. 1. 2016, Radovan Výsmek

  Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje další ročník soutěže Mladí fotografují památky 2016. Celá soutěž vyvrcholí předáváním cen ve Španělském sále na Pražském hradě 19. dubna 2016.
  »Celý článek«

 • Soutěž pro žáky francouzského jazyka

  4. 1. 2016, Radovan Výsmek

  V rámci Dnů Frankofonie se uskuteční jako každoročně soutěž pro žáky francouzského jazyka na základních a středních školách v České republice. Bude ji tvořit vědomostní kviz a výtvarná soutěž. Začíná 1. února 2016.
  »Celý článek«

 • Soutěž Spolecně v Evropě

  13. 10. 2015, Radovan Výsmek

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže organizuje mezinárodní soutěž žáků pod mottem „Společně v Evropě: Bádensko- Württembersko a Česko“.
  »Celý článek«