Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci a studenti

Sekce nabízí informace žákyním a žákům základních a středních škol, studentkám a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Příspěvky jsou zaměřené také na přípravu k závěrečným a přijímacím zkouškám, možnosti vzdělávání v zahraničí a první kroky na trhu práce

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Studovat v zahraničí nebo najít práci pomůže po střední škole dodatek k osvědčení37274<div style="text-align&#58;justify;"><strong>K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci letošního školního roku téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. Dodatek slovně popisuje obecné a odborné kompetence absolventa a jde o jediný oficiální doklad vysvětlující obsah a úroveň kvalifikace včetně možného uplatnění na trhu práce.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Využijí ho především lidé, kteří hledají práci nebo studijní příležitosti v zahraničí. Letos ho ve spolupráci s Národním centrem Europass vydalo svým absolventům 637 českých středních škol. Absolventi, kteří dodatek nedostali, o něj mohou zažádat sami v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Absolventi dostávají dodatek k osvědčení v českém a jednom cizím jazyce, zejména v angličtině. Školy mohou zvolit také němčinu nebo francouzštinu. O dodatek v jiném jazyce si může zažádat absolvent individuálně v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Lidé využívají dodatek zejména při hledání práce, nejvíce v Německu a v Anglii. Vyplývá to z ankety Národního centra Europass z konce roku 2018 mezi individuálními žadateli o dodatek k osvědčení. Nejčastěji vyjeli za prací či studiem do Německa, Velké Británie a Francie. Nejvíce si respondenti pochvalovali využití Europassu v Německu, kde ho za dostatečný doklad o dosaženém vzdělání mají zaměstnavatelé i úřady. „Jako zdravotní sestra jsem Europass využila při uznání vzdělání v zahraničí, použila jsem jej i jako doklad o teoretických znalostech potřebných pro praxi,“ popisuje svou zkušenost jedna z účastnic ankety, která získala práci v Německu. Další respondent využil v Německu dodatek k osvědčení pro uznání maturity&#58; „Europass byl ode mne vyžadován kvůli uznání maturity – mám maturitu v managementu ve stavebnictví a uznali mi Kaufmann für büromanagement, posledních pět let pracuji v Německu.“<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pozitivní zkušenosti a kladné přijetí dodatku měli lidé i v Itálii a Francii, dobré jméno má dodatek i v zemích mimo Evropu. Účastníci ankety předložili dodatek nejčastěji z vlastní inciativy, v menší míře byl po nich vyžadován, z toho ve více než polovině případů zaměstnavatelem, dále úřadem pro získání práce či studia v zahraničí, pracovní agenturou nebo studijním oddělením.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/proabsolventy/Documents/TZ%20NÚV%20dodatky%20k%20vysvedceni%20-%20europass.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;TZ NÚV dodatky k vysvědčení&#160;- europass.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.nuv.cz/" target="_blank">NÚV</a><br></p>9. 8. 2019 8:03:41K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci letošního školního roku téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. Dodatek slovně popisuje obecné a odborné kompetence absolventa a jde o jediný oficiální doklad vysvětlující obsah a úroveň kvalifikace včetně možného uplatnění na trhu práce. 2019-08-08T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/122288815.jpg9. 8. 2019 8:09:56http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováSabina Dračková
Publikace pro zájemce o studium v zahraničí67287<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.<br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Studium nebo stáž na vysoké škole v zahraničí je dnes běžná věc a patří k nejčastějším formám mobility vůbec. Dobu strávenou na studiích v&#160;zahraničí řadí zpětně 99 % osob k těm nejzajímavějším, ne-li nejlepším životním zkušenostem.</p><p style="text-align&#58;justify;">Studium v zahraničí je podstatně snazší než práce v zahraničí. Školy přijímající mezinárodní studentky a studenty jsou na ně připraveny, nabízejí často adaptační jazykové kurzy, podporu a kulturní program. Přizpůsobují se formou, jazykem i typem studia. Zkušenosti získané pobytem a studiem v&#160;zahraničí jsou vysoce ceněné na trhu práce. </p><p style="text-align&#58;justify;">Publikace je rozdělena do několika kapitol a přináší ucelené informace pro všechny zájemkyně a zájemce o následující oblasti&#58; </p><ul><li>stipendia a programy nabízené vysokými školami</li><li>jak to jde jinak</li><li>jazykové kurzy v zahraničí</li><li>letní školy</li><li>odborné stáže </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Publikace je ke stažení v&#160;souboru zde <a href="/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Documents/Studium%20v%20zahraničí%20NICM.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Studium v zahraničí NICM.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Národní informační centrum pro mládež, <a href="http&#58;//www.nicm.cz/" target="_blank">www.nicm.cz</a>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br><strong><em></em></strong></p>19. 1. 2018 8:44:40Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje mj. informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.2019-08-06T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/78634592.jpg7. 8. 2019 6:22:43http://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
24. ročník Ocenění nejlepších absolventů64660<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventky a absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přestože kritéria hodnocení jsou velmi přísná a závěrečných zkoušek se účastní i odborní zástupci Hospodářské komory, za celou existenci projektu bylo rozdáno téměř úctyhodných 9 tisíc osvědčení.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>24. ročník Ocenění nejlepších absolventů letos proběhne v krásném prostředí Lichtenštejnského paláce na Malé straně.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Má řemeslo ještě zlaté dno? Rozhodně má a v&#160;dnešní době to platí dvojnásob. Jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti. To si velmi dobře uvědomují žákyně, žáci&#160;i jejich rodiče při volbě přípravy na budoucí uplatnění. Mladí lidé, kteří se nebojí pracovat rukama, se rozhodně nemusí o svou budoucnost obávat a pokud během svého studia prokáží píli a pečlivost, mohou se vypracovat mezi českou řemeslnou elitu a očekávat lukrativní pracovní nabídky.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p style="text-align&#58;justify;">I letos budeme absolventky a absolventy oceňovat. V sobotu 19. října 2019 Hospodářská komora předá v Praze osvědčení pro nejlepší absolventy roku za obory kadeřník, opravář motorových vozidel, zedník, cukrář, obráběč kovů, výrobce potravin, truhlář, kovář, kuchař, číšník apod. Předána budou rovněž ocenění za nejlepší studentskou odbornou práci a Europasy, jednotné celoevropské soubory dokladů o vzdělání a odborných kompetencích držitele.</p><p style="text-align&#58;justify;">Během slavnostního aktu se oceněné absolventky absolventy chystají podpořit zajímavými pozornostmi i významní zaměstnavatelé, což bude zcela jistě ke studiu na odborných školách motivovat i jejich nástupce.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Od letošního roku absolventky a absolventy, kteří uspějí u&#160;zkoušek a&#160;splní kritéria stanovená Hospodářskou komorou České republiky, nominuje na ocenění ŠKOLA. K nominaci použijte elektronický&#160;<a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH5R8SxQbzeLWwKzLd1tv0XM3DszRU0Unup2j7vH6sgOMcpQ/viewform?usp=sf_link" target="_blank"><strong>formulář</strong></a>. Termín uzávěrky příjmu nominací&#160;je <strong>13. 9. 2019.</strong>&#160;<br></p><div><br></div><div>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.komora.cz/vzdelavani/rocnik-2016/aktualni-rocnik/" target="_blank">Hospodářská komora</a><br></div><div><br></div>16. 7. 2019 7:04:56Hospodářská komora ocení nejlepší absolventky a absolventy učebních oborů a středních odborných škol na slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude předán doklad o kvalitě jejich studia. Nominace na ocení podává škola do 13. 9. 2019. 2019-07-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg7. 8. 2019 11:26:51http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Heroldová