Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci a studenti

Sekce nabízí informace žákyním a žákům základních a středních škol, studentkám a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Příspěvky jsou zaměřené také na přípravu k závěrečným a přijímacím zkouškám, možnosti vzdělávání v zahraničí a první kroky na trhu práce.

 

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Gymnázium Kroměříž zvítězilo v prestižní evropské soutěži o vzdělávacích projektech54360<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Bezpečně používat digitální technologie v běžném životě a programovat nebo vytvářet fiktivní evropský národní park. To vše se naučili žáci dvou českých škol během spolupráce s&#160;evropskými spolužáky na&#160;projektech eTwinning, které mezinárodní porota vyhodnotila jako nejlepší ve své kategorii.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div>Do letošního ročníku soutěže o Evropské ceny eTwinning&#160; se přitom přihlásilo na 700 evropských vzdělávacích projektů. Porotci vybrali vítěze ve 3 věkových kategoriích a udělili také 8 speciálních cen.</div><div><br></div><div><strong>Hned dvě české školy jsou mezi vítězi letošního ročníku Evropských cen eTwinning&#160;</strong></div><div><br></div><div><strong>V&#160;kategorii 12-15 let zvítězil projekt „ICT World 2017”</strong>, kterého se zúčastnili žáci <strong>ZŠ Komenského Trutnov</strong>. Kromě nich se na realizaci projektu podílely také školy z Německa, Francie, Lotyšska, Španělska a Finska. Jeho záměrem bylo podpořit žáky v&#160;samostatné a tvůrčí práci v&#160;mezinárodním kontextu. Žáci se díky projektu naučili mimo jiné programovat, kódovat a vytvářet animace s&#160;pomocí programů Scratch a Geogebra.</div><div><br></div><div><strong>Vítězný projekt v&#160;kategorii 16-19 let „National parks - international treasure“</strong> realizovali učitelé a žáci <strong>Gymnázia Kroměříž</strong> ve spolupráci se školami v&#160;Polsku, Slovensku, Albánii a Španělsku. Jeho tématem byly národní parky a ochrana přírody. Žáci nejprve studovali národní parky z různých úhlů pohledu a pak se pokusili vytvořit svůj imaginární „Treasure National Park” s jeho faunou, flórou a dalšími aspekty. Díky projektu se žáci naučili shromažďovat a organizovat odborné informace a prezentovat je například prostřednictvím rádiových reklam, infografik a e-knih.</div><div><br></div><div>eTwinning je největší evropská komunita škol, učitelů a žáků v&#160;Evropě, podporující mezinárodní spolupráci online, s&#160;využitím digitálních technologií. Do aktivity eTwinning je v&#160;současné době zapojeno na 570&#160;000 evropských učitelů, z&#160;toho téměř 10&#160;000 z&#160;České republiky.&#160; V&#160;každém školním roce pracují učitelé zhruba na 1000 projektech. Aktivitu v&#160;České republice administruje Národní podpůrné středisko pro eTwinning,&#160; které je součástí DZS.</div><div><br></div><div>Více informací o této platformě naleznete na&#160;<strong><a href="https&#58;//www.etwinning.cz/" target="_blank">www.etwinning.net&#160;/&#160;www.etwinning.cz</a>.</strong></div><div><br></div><div><a href="https&#58;//www.etwinning.net/cz/pub/highlights/european-prizes-winners-2018.htm" target="_blank"><strong>Podrobné výsledky</strong></a> hodnocení Evropských cen eTwinning 2018.</div><div><br></div><div>Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ceske-skoly-zazarily-v-prestizni-evropske-soutezi-o?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank"><strong>MŠMT</strong></a></div></div>9. 3. 2018 6:40:23Bezpečně používat digitální technologie v běžném životě a programovat nebo vytvářet fiktivní evropský národní park. To vše se naučili žáci dvou českých škol během spolupráce s evropskými spolužáky na projektech eTwinning, které mezinárodní porota vyhodnotila jako nejlepší ve své kategorii. 2018-03-08T23:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/happy%20teens.jpg9. 3. 2018 10:26:36https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetváří českou literaturu 201843652<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>ZŠ Vsetín zve žákyně a žáky 6. – 9. ročníků ZŠ a příslušného nižšího stupně víceletých gymnázií a studenty a studentky SŠ k účasti v literární soutěži.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span><strong>Propozice k&#160;literární soutěži&#58;</strong></span><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Věková kategorie&#58;&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><div>I.&#160;kategorie&#58; 6. – 7. ročník ZŠ</div><div>II.&#160;kategorie 8. – 9. ročník ZŠ</div><div>III.&#160;střední školy</div><div>&#160;</div><div><strong>Soutěžní úkol a podmínky&#58;</strong></div><div>Pro každou kategorii je vybrán úryvek z&#160;některého díla české literatury a soutěžící mají za úkol na ukázku volně navázat. Obtížnost zadaných textů je vystupňována dle věku soutěžících. Způsob vyprávění necháváme na libovůli soutěžícího, respektujeme autorskou kreativitu. Zdůrazňujeme, že je nezbytné, aby se jednalo&#160;o originální autorský text v rozsahu minimálně jedné, maximálně tří normostran.</div><div><br></div><div>Texty přijímáme pouze ve Wordu společně s&#160;přihláškou. Nezapomeňte do přihlášky i do soutěžního textu uvést název práce! Neidentifikovatelný text bez názvu bude ze soutěže vyřazen.</div><div><br></div><div>Plakátek k&#160;soutěži, propozice, přihlášku do soutěže i soutěžní úryvky pro všechny kategorie je možné si stáhnout z&#160;webu školy <a href="http&#58;//www.zs-travniky.cz/" target="_blank"><strong>www.zs-travniky.cz</strong></a><strong>.</strong></div><div>&#160;</div><div>Svá literární dílka s přihláškami zasílejte do 30. dubna 2018 na email <a href="mailto&#58;%20skola@zs-travniky.cz">skola@zs-travniky.cz</a> nebo <a href="mailto&#58;%20chrobakova@zs-travniky.cz">chrobakova@zs-travniky.cz</a>, do předmětu emailu uveďte Jeden příběh dvojím perem 2018.</div><div>&#160;</div><div>Není nutné se obeznámit s&#160;předloženými úryvky v&#160;originálním autorském znění.</div><div>&#160;</div><div><strong>H</strong><strong>armonogram soutěže&#58;</strong></div><div>pondělí 5. března – vyhlášení</div><div>pondělí 30. dubna – uzávěrka</div><div>Termín slavnostního vyhlášení vítězů oznámíme v&#160;polovině května.</div><div>&#160;</div><div><strong>Odměna&#58;</strong></div><div>Odborná porota složená z&#160;redaktorů Textů z&#160;nejúspěšnějších prací opět sestaví sborník Textíky. V&#160;průběhu slavnostního dopoledne na ZŠ Trávníky budou vítězové odměněni hmotnými cenami a setkají se i s&#160;některou literární osobností u příležitosti jejího autorského čtení.</div><div>&#160;</div><div>Těšíme se na Vaše práce a přejeme příjemné chvíle při&#160;literárním tvoření.</div><div>&#160;</div><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/SOUTĚŽNÍ%20TEXT%20PRO%20I.%20KATEGORII%202018.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;<strong>SOUTĚŽNÍ TEXT PRO I. KATEGORII 2018.docx</strong></a><br></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/SOUTĚŽNÍ%20TEXT%20PRO%20II.%20KATEGORII%202018.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;<strong>SOUTĚŽNÍ TEXT PRO II. KATEGORII 2018.docx</strong></a><br></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/SOUTĚŽNÍ%20TEXT%20PRO%20III.%20KATEGORII%202018.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;<strong>SOUTĚŽNÍ TEXT PRO III. KATEGORII 2018.docx</strong></a><br></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Jeden%20příběh%20dvojím%20perem%202018%20-%20PŘIHLÁŠKA.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;<strong>Jeden příběh dvojím perem 2018 - PŘIHLÁŠKA.docx</strong></a><br></p><p><br></p></div>8. 3. 2018 13:46:31ZŠ Vsetín zve žákyně a žáky 6. – 9. ročníků ZŠ a příslušného nižšího stupně víceletých gymnázií a studenty a studentky SŠ k účasti v literární soutěži.2018-03-07T23:00:00Z/pedagogove/souteze/PublishingImages/ZS%20Vsetin%20Travniky.jpg8. 3. 2018 14:04:59https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Sportovec Zlínského kraje 201752180<div style="text-align&#58;justify;"> <strong>Zlínský kraj vyhlásil Výzvu k&#160;předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2017.<br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br><strong></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><h2>Kdo může podat návrh?</h2>Fyzická či právnická osoba, která zašle <a href="/management/omsrlz/Sport/Documents/Nominační%20formuláře_Sportovec%20Zlínského%20kraje%202017.doc"><strong>Nominační formulář</strong></a> na adresu&#58; Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nebo osobně dodá na Odbor školství, mládeže a sportu (budova č. 15, kancelář č. 547) nejpozději do <strong>28. 2. 2018</strong>.<br>Přílohou vyplněného standardizovaného nominačního formuláře je/jsou fotografie doručené na CD/DVD nebo zaslané na níže uvedené kontaktní emailové adresy.<br>Spolu s vyplněným nominačním formulářem je navrhovatel povinen zaslat <strong>so</strong><strong>uhlas navrhovaného kandidáta se zpracováním osobních údajů </strong>udělený v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 7).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><h2>Kdo může být navržen?</h2>Do hodnocení budou zařazeni sportovci s platným registračním průkazem umožňujícím startovat za sportovní organizace se sídlem ve Zlínském kraji, dále reprezentanti ČR s trvalým pobytem ve Zlínském kraji a trenéři s působností na území Zlínského kraje. Předpokladem pro zařazení navržených do seznamu kandidátů k ocenění je <strong>splnění Kritérií </strong>pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za rok 2017 (příloha č. 8).</div><div style="text-align&#58;justify;"><h2><br>Vyhlašované kategorie</h2><ul><li>nejúspěšnější sportovec jednotlivec (příloha č. 1)</li><li>nejúspěšnější sportovec jednotlivec do 18 let (příloha č. 2) </li><li>nejúspěšnější handicapovaný sportovec (příloha č. 3)</li><li>nejúspěšnější sportovní kolektiv (příloha č. 4)</li><li>nejúspěšnější trenér (příloha č. 5)</li><li>Cena fair play (příloha č. 6)<br></li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Bližší informace obsahuje Výzva k předkládání nominací a nominační formuláře.</div><div style="text-align&#58;justify;">Termín pro předložení&#160;nominací&#58; <strong>28. 2. 2018</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div>Kontaktní osoby&#58;<div style="text-align&#58;justify;">Ing. Tomáš Duda (tel. 577 043 748, email <a href="mailto&#58;tomas.duda@kr-zlinsky.cz">tomas.duda@kr-zlinsky.cz</a>)</div><div style="text-align&#58;justify;"> Mgr. Jana Abrahámková &#160;(tel. 577&#160;043&#160;739, email <a href="mailto&#58;jana.abrahamkova@kr-zlinsky.cz">jana.abrahamkova@kr-zlinsky.cz</a>)</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/omsrlz/Sport/Documents/Výzva%20Sportovec%20Zlínského%20kraje%202017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Výzva Sportovec Zlínského kraje 2017.pdf</a></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/omsrlz/Sport/Documents/Nominační%20formuláře_Sportovec%20Zlínského%20kraje%202017.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" /> Nominační formuláře_Sportovec Zlínského kraje 2017.doc</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>31. 1. 2018 12:41:14Zlínský kraj vyhlásil Výzvu k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2017.2018-01-30T23:00:00Z/PublishingImages/sportovec_2017_pozitiv.jpg1. 2. 2018 7:21:55https://www.zkola.cz/management/omsrlz/Sport/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Publikace pro zájemce o studium v zahraničí57614<p style="text-align&#58;justify;">​<strong><em>Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje mj. informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.<br></em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Studium nebo stáž na vysoké škole v zahraničí je dnes běžná věc a patří k nejčastějším formám mobility vůbec. Dobu strávenou na studiích v&#160;zahraničí řadí zpětně 99 % osob k těm nejzajímavějším, ne-li nejlepším životním zkušenostem.</p><p style="text-align&#58;justify;">Studium v zahraničí je podstatně snazší než práce v zahraničí. Školy přijímající mezinárodní studentky a studenty jsou na ně připraveny, nabízejí často adaptační jazykové kurzy, podporu a kulturní program. Přizpůsobují se formou, jazykem i typem studia. Zkušenosti získané pobytem a studiem v&#160;zahraničí jsou vysoce ceněné na trhu práce. </p><p style="text-align&#58;justify;">Publikace je rozdělena do několika kapitol a přináší ucelené informace pro všechny zájemkyně a zájemce o následující oblasti&#58; </p><ul><li>stipendia a programy nabízené vysokými školami</li><li>jak to jde jinak</li><li>jazykové kurzy v zahraničí</li><li>letní školy</li><li>odborné stáže </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Publikace je ke stažení v&#160;souboru zde <a href="/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Documents/Studium%20v%20zahraničí%20-%20publikace.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Studium v zahraničí - publikace.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, <a href="http&#58;//www.msmt.cz/" target="_blank">www.msmt.cz</a> </p><p style="text-align&#58;justify;"><br><strong><em></em></strong></p>19. 1. 2018 8:44:40Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje mj. informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.2018-01-18T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/78634592.jpg19. 1. 2018 9:04:30https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
10. ročník soutěže Spotřeba pro život 43789<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Soutěž je určena pro studenty středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Soutěž každoročně vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest. Jejím posláním je poskytnout spotřebiteli komplexní spotřebitelský servis. Na stránkách časopisu dTest, webových stránkách <a href="http&#58;//www.dtest.cz/" target="_blank"><strong>www.dtest.cz</strong></a>, prostřednictvím informačních brožur i na poradenské lince publikuje každý měsíc testy výrobků, srozumitelně přibližuje práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů služeb. Radí, jak je aplikovat v běžném životě a na co si dávat pozor.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Studenti v něm zužitkují vlastní zkušenosti s daným tématem, mohou také zpracovat test výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Ze zpracovaných soutěžních časopisů vybírá odborná porota pět časopisů, jejichž autoři obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže. První tři kolektivy obdrží spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu (Štrasburk, Brusel). Každá škola zapojená do soutěže obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Soutěž zaštítilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA. Soutěž je uvedena v přehledu soutěží a přehlídek, který schvaluje a ve svém věstníku vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.</div><br>Další informace naleznete na webu soutěže&#58; <a href="http&#58;//www.spotrebaprozivot.cz/"><strong>www.spotrebaprozivot.cz</strong></a>12. 1. 2018 13:14:33Soutěž je určena pro studentky a studenty středních škol, vyšších odborných škol a žákyně a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Vzorová čísla časopisů zasílejte do 15. 5. 2018. 2018-01-11T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/84464420.jpg12. 2. 2018 12:58:41https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Dny otevřených dveří na vysokých školách57618<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Hlavní nápor akcí, pořádaných veřejnými vysokými školami, probíhá v zimě. V dalších měsících už převažují dny otevřených dveří, které konají soukromé vysoké školy. Nenechte si utéct akce fakult, které vás zajímají.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><h1 class="ms-rteElement-Green">Přehled dnů otevřených dveří na vysokých školách</h1><h1 class="ms-rteElement-Purple">Září 2017</h1><div>15. 9. Open Day MU<br><br></div><h1 class="ms-rteElement-Purple">Říjen 2017</h1><div>13. 10. FAMU</div><div>20. 10. PEF MENDELU (zájemci o Bc. i nMgr. studium se zahájením od února 2018), FDU ZČU<br><br></div><h1 class="ms-rteElement-Purple">Listopad 2017</h1><div>1. 11. DFJP UPCE</div><div>2. 11. FUD UJEP, FI MUNI</div><div>8. 11. FS ČVUT</div><div>9. 11. FS ČVUT</div><div>10. 11. FMK UTB Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby</div><div>11. 11. informační den UK, FSV VUTBR, DIFA JAMU</div><div>23. 11. FSV ČVUT, MFF UK</div><div>24. 11. ČZU všechny fakulty, FBMI ČVUT, PF UPOL</div><div>24. - 25. 11. VŠCHT všechny fakulty</div><div>25. 11. TUL všechny fakulty, FSV VUTBR</div><div>27. 11. VŠTE ČB</div><div>28. 11. FJFI ČVUT (Praha)<br><br></div><h1 class="ms-rteElement-Purple">Prosinec 2017</h1><div>1. 12. UPOL, LDF MENDELU</div><div>6. 12. PDF UK</div><div>7. 12. UNOB všechny fakulty</div><div>8. 12. UTB všechny fakulty, FMK pouze program Mediální a komunikační studia</div><div>9. 12. FZS UPCE</div><div>13. 12. FS TUL</div><div>18. 12. FI MUNI</div><div>19. 12. VŠE (celá škola)<br><br></div><h1 class="ms-rteElement-Purple">Leden 2018</h1><div>5. 1. LF3 UK</div><div>6. 1. LF1 UK, NF VŠE</div><div>10. 1. FCHT UPCE</div><div>11. 1. FVL a FVT UNOB</div><div>12. 1. JČU všechny fakulty, FSV ČVUT, FIS VŠE, FRRMS MENDELU</div><div>12. - 13. 1. OSU všechny fakulty (s výjimkou FU), UHK všechny fakulty</div><div>13. 1. FVZ UNOB, FF UK, LFHK UK, PAČR</div><div>15. 1. ETF UK</div><div>15. - 26. 1. výstava ateliérových prací FA ČVUT</div><div>17. 1. FES UPCE, FHS UK, KTF UK</div><div>18. 1. FZS UPCE</div><div>19. 1. FTVS UK</div><div>19. - 20. 1. ČZU všechny fakulty, VŠCHT všechny fakulty, FSS MU</div><div>20. 1. UPOL všechny fakulty, F2 (FMV) VŠE, FSV VUTBR</div><div>20. - 21. 1. FVU VUTBR</div><div>22. 1. ESF MUNI</div><div>23. 1. OPF SLU</div><div>24. 1. FMIMS TUL</div><div>25. 1. UJEP všechny fakulty (FUD jen magisterské a doktorské studium), FVP SLU</div><div>26. 1. F1 (FFÚ) VŠE, PEF MENDELU, FRRMS MENDELU, FPHP TUL</div><div>27. 1. FVP SLU</div><div>29. 1. - 2. 2. FU OSU</div><div>30. 1. FJFI ČVUT (Praha i Děčín)</div><div>31. 1. FM VŠE, DFJP UPCE, FS ČVUT<br><br></div><h1 class="ms-rteElement-Purple">Únor 2018</h1><div>1. 2. VŠPJ, FEI UPCE, FS ČVUT, PDF UK</div><div>2. 2. LDF MENDELU, FPH VŠE</div><div>7. 2. FCHT UPCE</div><div>8. 2. FVL a FVT UNOB, FF UPCE</div><div>9. 2. UTB všechny fakulty, FMK pouze program Mediální a komunikační studia, FBMI ČVUT, FRRMS MENDELU</div><div>10. 2. FES UPCE, FS TUL, FT TUL</div><div>16. 2. FZS TUL, FI MUNI</div><div>17. 2. FF UPCE, PAČR</div><div>26. 2. VŠTE ČB<br><br></div><h1 class="ms-rteElement-Purple">Březen 2018</h1><div>2. 3. PEF MENDELU</div><div>17. 3. FM VŠE</div><div>23. 3. ČZU všechny fakulty<br><br></div><h1 class="ms-rteElement-Purple">Červen 2018</h1><div>16. - 17. 6. FVU VUTBR</div><div>28. 5. - 8. 6. výstava ateliérových prací FA ČVUT</div><div>&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Většinu informací o oborech, které byste chtěli studovat, najdete na internetu. I přesto se ale vyplatí navštívit &quot;naživo&quot; některou z akcí vysokých škol. Dny otevřených dveří nabízejí informace o chystaném přijímacím řízení, uvidíte, v jakém prostředí výuka probíhá, podíváte se na své budoucí vyučující a třeba získáte informace i od studentů, kteří už na škole jsou. Termíny jsou uvedeny orientačně, dopořučujeme&#160;před návštěvou ověřit.</div><div><br></div><div><br>Zdroj&#58; Kam po maturitě, <a href="http&#58;//www.xn--kampomaturit-6wb.cz/">www.kampomaturitě.cz</a></div><div><br></div>8. 8. 2017 12:53:01Hlavní nápor akcí, pořádaných veřejnými vysokými školami, probíhá v zimě. V dalších měsících už převažují dny otevřených dveří, které konají soukromé vysoké školy. Nenechte si utéct akce fakult, které vás zajímají.2017-08-07T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/135849799.jpg16. 8. 2017 7:31:49https://www.zkola.cz/studenti/zaverecne-maturitni-zkousky/moznostistudia/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci - původní

 • Gymnázium Kroměříž zvítězilo v prestižní evropské soutěži o vzdělávacích projektech

  9. 3. 2018, Jana Cenková

  Bezpečně používat digitální technologie v běžném životě a programovat nebo vytvářet fiktivní evropský národní park. To vše se naučili žáci dvou českých škol během spolupráce s evropskými spolužáky na projektech eTwinning, které mezinárodní porota vyhodnotila jako nejlepší ve své kategorii.
  »Celý článek«

 • Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetváří českou literaturu 2018

  8. 3. 2018, Jana Cenková

  ZŠ Vsetín zve žákyně a žáky 6. – 9. ročníků ZŠ a příslušného nižšího stupně víceletých gymnázií a studenty a studentky SŠ k účasti v literární soutěži.
  »Celý článek«

 • 10. ročník soutěže Spotřeba pro život

  12. 1. 2018, Radovan Výsmek

  Soutěž je určena pro studentky a studenty středních škol, vyšších odborných škol a žákyně a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Vzorová čísla časopisů zasílejte do 15. 5. 2018.
  »Celý článek«

 • Sportovec Zlínského kraje 2017

  31. 1. 2018, Radovan Výsmek

  Zlínský kraj vyhlásil Výzvu k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2017.
  »Celý článek«

 • Publikace pro zájemce o studium v zahraničí

  19. 1. 2018, Martina Němcová

  Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje mj. informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.
  »Celý článek«

 • Kam na školu ve Zlínském kraji

  10. 10. 2017, Radka Evjáková

  Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“ obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje v nadcházejícím školním roce.
  »Celý článek«

 • Dny otevřených dveří na vysokých školách

  8. 8. 2017, Jana Galová

  Hlavní nápor akcí, pořádaných veřejnými vysokými školami, probíhá v zimě. V dalších měsících už převažují dny otevřených dveří, které konají soukromé vysoké školy. Nenechte si utéct akce fakult, které vás zajímají.
  »Celý článek«

 • Archimediáda prověřila schopnost žáků fyzikálně uvažovat, používat výpočty i provádět jednoduché experimenty

  25. 5. 2017, Radovan Výsmek

  Okresní kolo soutěže Archimediáda 2017 proběhlo 18. května na ZŠ Slovenská Zlín. Archimediáda probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. První tři místa letos obsadili žáci ze ZŠ Slovenská Zlín - Jiří Janšta, Barbora Fuchsová a Jakub Vyplel.
  »Celý článek«

 • Krajské kolo soutěže "Krátký film / video" k Hrám VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017

  13. 3. 2017, Radovan Výsmek

  Zlínský kraj vyhlašuje krajské kolo soutěže „Krátký film/video“, kterého se mohou zúčastnit žáci základních škol, žáci nižších stupňů víceletých gymnázií a žáci základních uměleckých škol. Vítězný tým se zúčastní Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 v Brně, která se bude konat ve dnech 24. – 29. 6. 2017.
  »Celý článek«

 • Animág 2017 - výzva pro animátorské nadšence

  10. 3. 2017, Radka Evjáková

  Už se blíží termín pro uzávěrku nové soutěže - zkrátka - konec března je za dveřmi. A porota potřebuje čas na určení, kdo uspěl, kdo získal hodnotné ceny a svým filmem může potěšit na konci května diváky v Kroměříži i na festivalu ve Zlíně.
  »Celý článek«

 • Výtvarná soutěž "Krásná jako kvítka je ta země..."

  6. 2. 2017, Radovan Výsmek

  Organizátoři Vás srdečně zvou k účasti na tradiční mezinárodní výtvarné soutěži „KRÁSNÁ JAKO KVÍTKA…“ určené pro děti MŠ, ZŠ a nižších tříd gymnázií.
  »Celý článek«

 • Mezinárodní znalostní soutěž Mladí lidé v evropských lesích – YPEF 2017

  17. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Mladí lidé v evropských lesích – YPEF 2017 je znalostní soutěž tříčlenných týmů zaměřená na žáky 6.-9. tříd základních škol a žáky středních škol. Soutěž vrcholí mezinárodním kolem v zahraničí. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době.
  »Celý článek«

 • Soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež

  16. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA vyhlašuje 9. ročník Soutěže v tvorbě vzorového čílsa spotřebitelského časopisu pro mládež.
  »Celý článek«

 • Geologická olympiáda

  13. 1. 2017, Radovan Výsmek

  Geologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín určená žákům základních a středních škol. Cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru.
  »Celý článek«

 • 53. ročník krajského kola Chemické olympiády – kategorie A a E

  19. 12. 2016, Radovan Výsmek

  V pátek 9. prosince 2016 se pod patronátem Ústavu chemie v prostorách Laboratorního centra Technologické fakulty UTB ve Zlíně uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii A a E, určené pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol.
  »Celý článek«

 • Školní cena fair play

  6. 12. 2016, Radovan Výsmek

  Škola je velmi důležitým faktorem ve formování osobnosti. Příkladné chování, čistá a poctivá hra, dodržování zásad fair play, to vše je pro děti velmi podstatnou složkou výchovy. Mít správné příklady v bezprostředním okolí, mezi spolužáky, případně učiteli, by jim mělo pomoci ukázat správnou cestu. Nominace do 21. 12. 2016.
  »Celý článek«

 • Výtvarná soutěž k výročí Marie Terezie

  6. 12. 2016, Radovan Výsmek

  U příležitosti 300. výročí narození české královny Marie Terezie je vyhlášena výtvarná soutěž nazvaná „Za časů české královny Marie Terezie“, která je určena pro děti a mládež od 6 do 19 let. Uzávěrka soutěže je dne 8. března 2017.
  »Celý článek«

 • Soutěž Mladý zahrádkář 2017

  22. 11. 2016, Radovan Výsmek

  Český zahrádkářský svaz pořádá každoročně celostátní soutěž Mladý zahrádkář. V této soutěži je zapojena a hodnocena i kategorie středních škol.
  »Celý článek«

 • Animág Kroměříž 2017

  27. 10. 2016, Radka Evjáková

  Soutěž Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž už přilákala desítky nadějných animátorů ze škol základních i středních, ZUŠ i kroužků. Nyní se můžete opět přidat, protože je odstartováno a do uzávěrky 31. března 2017 můžete vymýšlet, kreslit, vystřihovat, modelovat a políčko po políčku snímat - až vznikne krátký animovaný film.
  »Celý článek«

 • Školní cena fair play

  20. 9. 2016, Jana Vodáková

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá ve spolupráci s Českým olympijským výborem udělování „Školní ceny Fair-play“ pro žáky základních a středních škol.
  »Celý článek«

 • Nejlepší student 2016

  4. 4. 2016, Radka Evjáková

  Letošní ročník soutěže „Nejlepší student“ zahajuje, nominace jsou otevřeny od 1. 4. do 27. 5. 2016. Nejlepší student je vyhlašován od roku 2011.
  »Celý článek«

 • Josef Tomeček ze slavičínského gymnázia zvítězil v národním kole chemické olympiády

  8. 2. 2016, josef maryáš

  ​​Národní kolo 52. Chemické olympiády pro gymnazisty proběhlo ve dnech 25.–28. 1. 2016 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Vítězem v kategorii A se stal Josef Tomeček z Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín se ziskem 91 bodů.
  »Celý článek«

 • Soutěž Mladí fotografují památky

  26. 1. 2016, Radovan Výsmek

  Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje další ročník soutěže Mladí fotografují památky 2016. Celá soutěž vyvrcholí předáváním cen ve Španělském sále na Pražském hradě 19. dubna 2016.
  »Celý článek«

 • Soutěž pro žáky francouzského jazyka

  4. 1. 2016, Radovan Výsmek

  V rámci Dnů Frankofonie se uskuteční jako každoročně soutěž pro žáky francouzského jazyka na základních a středních školách v České republice. Bude ji tvořit vědomostní kviz a výtvarná soutěž. Začíná 1. února 2016.
  »Celý článek«

 • Soutěž Spolecně v Evropě

  13. 10. 2015, Radovan Výsmek

  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže organizuje mezinárodní soutěž žáků pod mottem „Společně v Evropě: Bádensko- Württembersko a Česko“.
  »Celý článek«