Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Žáci a studenti

Sekce nabízí informace žákyním a žákům základních a středních škol, studentkám a studentům vyšších odborných a vysokých škol. Příspěvky jsou zaměřené také na přípravu k závěrečným a přijímacím zkouškám, možnosti vzdělávání v zahraničí a první kroky na trhu práce

 Nepřehlédněte v sekci

 

 

Veletrh práce a vzdělávání 201965045<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravuje ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který se uskuteční v&#160;Kongresovém centru ve Zlíně. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje je určena žákům základních a středních škol, jejich rodičům, kariérovým a výchovným poradcům a široké veřejnosti. Návštěvníci zde získají přehled o aktuální situaci na trhu práce a informace důležité pro rozhodnutí o výběru vhodné střední školy, budou mít možnost komunikovat s&#160;významnými zástupci přihlášených škol a zaměstnavatelů Zlínského kraje, ale i zástupci dalších významných institucí. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pro skupinovou prohlídku žáků</strong> vašich škol se můžete přihlásit na adrese <a href="mailto&#58;stachova@khkzk.cz">stachova@khkzk.cz</a>&#160; <strong>v termínu do 25. 10. 2019</strong>. Je třeba si rezervovat den i čas – prohlídky budou organizovány tak, aby nedošlo k přeplnění sálu. Pro žáky bude připraven evaluační dotazník, který po vyplnění a odevzdání bude slosován. Výherci obdrží některou z drobných propagačních cen.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Po oba dny bude přehlídka otevřena pro veřejnost od 9–17&#160;hodin. </strong><strong>&#160;</strong>Vstup je pro návštěvníky zdarma, akce je financována z OP VVV 2014-2020, projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.&#160;<br><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Documents/Plakát%20VELETRHY%20PRÁCE%20A%20VZDĚLÁVÁNÍ%20-%20A3.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Plakát.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Documents/Přihláška_ZŠ-skupinové%20prohlídky.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /></a><strong><a href="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Documents/Přihláška_ZŠ-skupinové%20prohlídky.docx">&#160;Přihláška_ZŠ - skupinové prohlídky.docx</a></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/PublishingImages/VPV2019.jpg" alt="VPV2019.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;597px;" /><br></p><p><br></p>16. 10. 2019 10:29:19Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravuje ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který se uskuteční v Kongresovém centru ve Zlíně.2019-10-15T22:00:00Z/studenti/proabsolventy/PublishingImages/VPV2019%20perex.jpg16. 10. 2019 10:39:18http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováAndrea Vorlová
Po absolventech VŠ je velká poptávka na trhu práce64880<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Nedávno dokončené šetření Absolvent, realizované souběžně s&#160;pilotním ročníkem mezinárodního šetření Eurograduate, ukazuje, že situace na trhu práce je pro absolventy vysokých škol velmi příznivá. Jejich míra nezaměstnanosti se blíží nule, většina z&#160;nich pracuje na pozicích odpovídajících jejich vzdělání a nástupní mzdy rostou dokonce ještě rychleji než průměrná mzda ve zbytku ekonomiky. Zaměstnavatelé napříč obory se shodují, že navzdory rozšíření přístupu k&#160;vysokoškolskému vzdělávání se stále potýkají s&#160;nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, a vysokoškoláků by dokázali zaměstnat ještě více.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Uplatnění odpovídající jejich vzdělání si nejlépe nacházejí absolventi v&#160;oblasti IT a ve zdravotnických oborech, velmi dobře se ale uplatňují i absolventi učitelských oborů, přestože jejich příjmy jsou podprůměrné. Problematická je naopak situace absolventů&#160;zemědělských a lesnických oborů, kteří vykazují nejhorší výsledky ve většině ukazatelů.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Situace se zlepšuje i pro absolventy, kteří přicházejí na trh práce pouze s&#160;bakalářským vzděláním. Častěji než dříve pracují na pozicích, které jejich kvalifikaci odpovídají, což ukazuje, že ekonomika si na tento donedávna neobvyklý titul postupně „zvyká“. Jejich příjmy jsou však stále nižší a míra nezaměstnanosti naopak vyšší než u absolventů magisterského studia, což představuje podnět pro další posilování relevance bakalářských studijních programů, např. zvyšováním počtu profesních programů.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Absolventi jako nejsilnější ze svých kompetencí vnímají zejména schopnost učit se nové věci, rezervy naopak cítí v&#160;cizích jazycích a pokročilých ICT dovednostech. Za nedostatečně rozvinutou považuje řada zaměstnavatelů také jejich schopnost samostatně řešit problémy a v&#160;menší míře i komunikační dovednosti. Jako problematické jsou často vnímány i oborově specifické znalosti a dovednosti uplatnitelné v&#160;praxi. Pro vysoké školy je ale velmi obtížné připravit studenty na konkrétní pozici stoprocentně, jelikož se technologie a výrobní procesy v jednotlivých oborech velmi rychle vyvíjejí a pracovní pozice jsou čím dál tím specializovanější.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Rozšiřování přístupu ke vzdělávání přineslo i jeho lepší dostupnost pro mladé lidi s&#160;horším sociálním a&#160;ekonomickým zázemím. Studenti, jejichž rodiče vysokoškolské vzdělání nemají, jsou ale stále mezi absolventy zastoupeni méně, než by odpovídalo jejich podílu na&#160;populaci. Potvrzuje se tím pozorování, že v&#160;českém školství přetrvávají sociální bariéry, které nedávají všem mladým lidem stejnou šanci na úspěch.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Závěrečná zpráva z&#160;šetření bude 22. října představena na konferenci Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. Registrace na konferenci je otevřena zde&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.csvs.cz/konference-absolventi/" target="_blank">https&#58;//www.csvs.cz/konference-absolventi/</a><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/po-absolventech-vs-je-velka-poptavka-na-trhu-prace?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p>14. 10. 2019 5:08:16​Nedávno dokončené šetření Absolvent, realizované souběžně s pilotním ročníkem mezinárodního šetření Eurograduate, ukazuje, že situace na trhu práce je pro absolventy vysokých škol velmi příznivá. Jejich míra nezaměstnanosti se blíží nule.2019-10-13T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/91409193.jpg14. 10. 2019 5:14:33http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Stále můžete soutěžit s projektem kraje pro bezpečný internet65430<p><strong>Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!</strong>​</p><p></p><p>Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotům na které navazuje připravený soutěžní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Ceny do soutěže věnovalo sdružení CZ. NIC, společnost Microsoft a GORDIC.</p><p>Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu <a href="http&#58;//www.kpbi.cz./">www.kpbi.cz.</a> Soutěžní kvíz poběží do 15. listopadu 2019. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS. </p><p>Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.</p>11. 9. 2019 11:20:41Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!2019-09-30T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147426282.jpg1. 10. 2019 11:05:53http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopLucie Časarová
Soutěž Zlatý oříšek65582<p>​<strong>Soutěž se již po 21. chystá najít a následně podpořit mladé talenty, kteří vynikají v nejrůznějších oborech a odvětvích lidské činnosti. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny dětí do 14 let. Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2019.</strong></p><p><font face="Thread-00001b2c-Id-0000000d">Soutěž Zlatý oříšek je určena všem talentovaným dětem. Jejím posláním je ukázat na konkrétních příkladech, že má smysl intenzivně studovat a o něco smysluplného usilovat. Laureátem se může stát každé děvče&#160;nebo chlapec od 6 do 14 let, ale také kolektiv dětí s nejstarším členem mladším 15 let, který v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného v kterémkoliv oboru. Soutěž Zlatý oříšek nemá kategorie. Záměrně vedle sebe staví úspěšné děti z nejrůznějších oborů, např.&#58; umění, sportu, ekologie, mineralogie, fyziky, v jazykových schopnostech a dovednostech v chovatelství, literatuře atd.</font></p><p>V letošním roce proběhnou krajská kola soutěže, která pořádají Zlínský, Středočeský a Ústecký kraj. Jejich slavnostní finále proběhnou počátkem října. Tři vítězové každého krajského kola získají finanční odměnu, ale všichni nominovaní si odnesou i zajímavé věcné ceny od místních sponzorů. Vítězové krajských kol nejenže získají potřebnou všestrannou podporu ve svém kraji, ale budou také automaticky přihlášeni mezi žhavé kandidáty do celonárodního kola Zlatého oříšku, jehož finále pravidelně vysílá Česká televize na Nový rok.</p><p>Přihlášky do krajských kol soutěže Zlatý oříšek je možné zaslat do 25. 9. 2019, do celostátního kola do 15. 10. 2019. Posílat přihlášky mohou zákonní zástupci, případně vedoucí dětských kolektivů. Přihlášku je možné vyplnit také on-line na <a href="http&#58;//www.zlatyorisek.cz/">www.zlatyorisek.cz</a>.</p><p></p><p>Mgr. Iva Rašková</p><p>ředitelka nadačního fondu</p><p>mobil&#58; 602 201 206</p><p>e-mail&#58; <a href="mailto&#58;iva.raskova@zlaty-orisek.cz">iva.raskova@zlaty-orisek.cz</a></p><p></p><p></p><p></p>20. 9. 2019 6:34:01​Soutěž se již po 21. chystá najít a následně podpořit mladé talenty, kteří vynikají v nejrůznějších oborech a odvětvích lidské činnosti. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo skupiny dětí do 14 let. Uzávěrka přihlášek je 25. 9. 2019.2019-09-19T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Kuk_per.jpg20. 9. 2019 7:31:05http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopIva Rašková
Výtvarná soutěž Škola hrou64640<p>​Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma &quot;Škola hrou&quot;. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích - pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019.</p><p></p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kdy?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;">16. 9. - 31. 10. 2019</p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Co je úkolem?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;">Nakreslit obrázek velikosti A4 na téma „Škola hrou“.&#160;</p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kdo se může zúčastnit?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;"><strong><span style="color&#58;#7aced4;">Kategorie A)</span></strong> žáci druhého stupně základních škol nebo odpovídajících ročníků gymnázií</p><p style="text-align&#58;center;"><strong><span style="color&#58;#7aced4;">&#160;Kategorie B)</span> </strong>žáci základních uměleckých škol nebo děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání</p><p style="text-align&#58;center;"><em>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Každý účastník se může zapojit pouze v jedné z kategorií s jedním soutěžním příspěvkem.</em></p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Ceny&#58;</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kategorie A)</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">1. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Tablet Lenovo, muzejní kufřík s&#160;replikami pravěkých nástrojů pro školu z HistoryParku v Ledčicích, rodinné vstupné do VIDA! science centra v&#160;Brně</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">2. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Workshop pro celou třídu v&#160;Národním filmovém muzeu NaFilm v Praze, rodinné vstupné do HistoryParku v&#160;Ledčicích</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">3. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Rodinné vstupné do VIDA! science centra v&#160;Brně</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kategorie B)</strong></span></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">1. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Tablet Lenovo, rodinné vstupné do HistoryParku v&#160;Ledčicích</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">2. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Rodinné vstupné do HistoryParku v Ledčicích, 2 vstupenky do Národního filmového muzea NaFilm v Praze</p><p style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#2c878f;">3. místo&#58;</span></p><p style="text-align&#58;center;">Rodinné vstupné do VIDA! science centra v&#160;Brně</p><p style="text-align&#58;center;"><em>Všichni výherci získají také batoh plný hodnotných propagačních předmětů OP VVV.</em></p><h2 style="text-align&#58;center;"><span style="color&#58;#8a76b3;"><strong>Kam zaslat soutěžní příspěvek?</strong></span></h2><p style="text-align&#58;center;"><strong>Poštou na adresu&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;center;">Vilma Tůmová</p><p style="text-align&#58;center;">Odbor technické pomoci OP VVV</p><p style="text-align&#58;center;">Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy</p><p style="text-align&#58;center;">Českomoravská 2420/15</p><p style="text-align&#58;center;">190 00 Praha 9</p><p style="text-align&#58;center;"><em>Díla jednotlivých žáků z&#160;jedné třídy mohou být zaslána souhrnně v&#160;jedné zásilce. </em><em>Součástí díla je vyplněná přihláška do soutěže, která musí obsahovat název a adresu školy/instituce, kontaktní osobu,&#160;</em><em>včetně e-mailu a telefonního čísla, jména, příjmení a věk zúčastněných osob a název jejich soutěžního díla. </em><em>Na zadní straně soutěžního díla musí být uvedeno jméno, příjmení a věk autora a název díla.</em></p><p style="text-align&#58;center;"><strong>Kontaktní e-mail soutěže&#58; </strong><strong><a href="mailto&#58;soutezopvvv@msmt.cz">soutezopvvv@msmt.cz</a></strong></p><p style="text-align&#58;center;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"></font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Informační%20leták%20soutěže.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Informační leták soutěže.pdf</a></font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Přihláška%20do%20soutěže.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Přihláška do soutěže.docx</a></font></strong></p><p style="text-align&#58;left;"><strong><font face="Thread-00001a58-Id-00000017"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kompletní%20pravidla%20soutěže.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Kompletní pravidla soutěže.pdf</a></font></strong></p>19. 9. 2019 6:30:32Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlašuje dne 16. 9. 2019 výtvarnou soutěž na téma "Škola hrou". Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích - pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií a pro žáky základních uměleckých škol a děti navštěvující jiné školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. 10. 2019.2019-09-17T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/152132401.jpg19. 9. 2019 7:17:01http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopVilma Tůmová
Výzva k ocenění dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže 65986<p><strong>​</strong><strong>Výzva k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2019. Nominovat lze do 18. 10. 2019 do 13&#58;00 hodin.</strong></p><p><span aria-hidden="true"><br></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><font size="3">Aktivní využití volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedoucích patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence negativních společenských jevů. Oblast volného času představuje významný potenciál pro neformální výchovu a vzdělávání mladé generace. Práce s dětmi a mládeží realizovaná dobrovolnými pracovníky ve volném čase je společensky důležitá a hodna ocenění. </font></p><font size="3"> <p>Proto Zlínský kraj připravuje v roce 2019 již <font size="3"><strong>XVI. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje</strong></font><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3"><strong>. </strong></font></font></p><p> <strong><font size="3">Kdo může podat návrh? </font></strong></p><strong><font size="3"> </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"></font></font><p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">Fyzická či právnická osoba, která zašle </font></font><strong><font size="3">vyplněný nominační formulář </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">na adresu&#58; Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nebo dodá osobně na Odbor školství, mládeže a sportu (budova č. 15, kancelář č. 547) nejpozději do </font></font><strong><font size="3">18. 10. 2019 do 13&#58;00 hodin. </font></strong></p><strong><font size="3"> <p>Kdo může být navržen? </p> </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"></font></font><p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">Pracovník, který se ve svém volném čase pravidelně věnuje </font></font><strong><font size="3">dobrovolnicky přímé práci s dětmi a mládeží </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">Zlínského kraje. </font></font></p><font size="3"><font face="Arial" size="3"> </font></font><strong><font size="3"><p>Za práci s dětmi a mládeží se považuje&#58; </p> </font></strong><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="3"><font lang="ZH-TW" face="Wingdings,Wingdings" size="3"></font></font><p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">organizovaná činnost dětí a mládeže mimo rodinu a školní vyučování směřující k nabytí nových poznatků a zkušeností, zdokonalení&#160;získaných dovedností a schopností, osvojení a rozvoji pozitivních společenských postojů; </font></font></p><font size="3"><font face="Arial" size="3"> </font></font><font lang="ZH-TW" size="3"><font lang="ZH-TW" size="3"></font></font><p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">činnost zaměřená k účelnému využívání volného času dětí a mládeže. </font></font></p><font size="3"><font face="Arial" size="3"> </font></font><strong><font size="3"></font></strong><font size="3"></font><p><font size="3"><strong>Za dlouhodobou činnost se pro tuto výzvu považuje</strong></font><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">&#58; </font></font></p><font size="3"><font face="Arial" size="3"> </font></font><font lang="ZH-TW" size="3"><font lang="ZH-TW" size="3"></font></font><p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">práce s děmi a mládeží v délce minimálně 7 let. </font></font></p><font size="3"><font face="Arial" size="3"> </font></font><p><font size="3"><font face="Arial" size="3">Navrhovatel zašle jako </font></font><strong><font size="3">povinnou přílohu </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">nominačního formuláře </font></font><strong><font size="3">popis činností a dosažených výsledků nominované osoby </font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">v rozsahu minimálně jedné poloviny listu A4 a maximálně jednoho listu A4. </font></font><strong><font size="3">Věnujte této části nominace mimořádnou pozornost</font></strong><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial" size="3">. </font></font></p><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial,Arial Narrow" size="3"><font face="Arial"> </font><p>Kontaktní osoby&#58; </p> <p>Ing. Anna Fenyková, e-mail&#58; anna.fenykova@kr-zlinsky.cz, tel.&#58; 577 043 757 </p> <p>Ing. Tomáš Duda, e-mail&#58; tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel.&#58; 577 043 748 </p><p></p><p></p><p></p><p><a href="/rodice/Documents/Výzva.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Výzva.pdf</a></p><p><a href="/rodice/Documents/Nominační%20formulář.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Nominační formulář.docx</a></p><p><a href="/rodice/Documents/Informace%20o%20zpracování%20osobních%20údajů%20subjektu%20údajů.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů.pdf</a></p><p></p><p></p><p></p><p></p></font><p></p></font></font>16. 9. 2019 12:10:56Výzva k předkládání nominací pro ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2019. Nominovat lze do 18. 10. 2019 do 13:00 hodin.2019-09-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/hands.jpg16. 9. 2019 13:07:27http://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim Sukop
Studovat v zahraničí nebo najít práci pomůže po střední škole dodatek k osvědčení37274<div style="text-align&#58;justify;"><strong>K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci letošního školního roku téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. Dodatek slovně popisuje obecné a odborné kompetence absolventa a jde o jediný oficiální doklad vysvětlující obsah a úroveň kvalifikace včetně možného uplatnění na trhu práce.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Využijí ho především lidé, kteří hledají práci nebo studijní příležitosti v zahraničí. Letos ho ve spolupráci s Národním centrem Europass vydalo svým absolventům 637 českých středních škol. Absolventi, kteří dodatek nedostali, o něj mohou zažádat sami v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Absolventi dostávají dodatek k osvědčení v českém a jednom cizím jazyce, zejména v angličtině. Školy mohou zvolit také němčinu nebo francouzštinu. O dodatek v jiném jazyce si může zažádat absolvent individuálně v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Lidé využívají dodatek zejména při hledání práce, nejvíce v Německu a v Anglii. Vyplývá to z ankety Národního centra Europass z konce roku 2018 mezi individuálními žadateli o dodatek k osvědčení. Nejčastěji vyjeli za prací či studiem do Německa, Velké Británie a Francie. Nejvíce si respondenti pochvalovali využití Europassu v Německu, kde ho za dostatečný doklad o dosaženém vzdělání mají zaměstnavatelé i úřady. „Jako zdravotní sestra jsem Europass využila při uznání vzdělání v zahraničí, použila jsem jej i jako doklad o teoretických znalostech potřebných pro praxi,“ popisuje svou zkušenost jedna z účastnic ankety, která získala práci v Německu. Další respondent využil v Německu dodatek k osvědčení pro uznání maturity&#58; „Europass byl ode mne vyžadován kvůli uznání maturity – mám maturitu v managementu ve stavebnictví a uznali mi Kaufmann für büromanagement, posledních pět let pracuji v Německu.“<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pozitivní zkušenosti a kladné přijetí dodatku měli lidé i v Itálii a Francii, dobré jméno má dodatek i v zemích mimo Evropu. Účastníci ankety předložili dodatek nejčastěji z vlastní inciativy, v menší míře byl po nich vyžadován, z toho ve více než polovině případů zaměstnavatelem, dále úřadem pro získání práce či studia v zahraničí, pracovní agenturou nebo studijním oddělením.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/proabsolventy/Documents/TZ%20NÚV%20dodatky%20k%20vysvedceni%20-%20europass.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;TZ NÚV dodatky k vysvědčení&#160;- europass.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.nuv.cz/" target="_blank">NÚV</a><br></p>9. 8. 2019 8:03:41K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci letošního školního roku téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. Dodatek slovně popisuje obecné a odborné kompetence absolventa a jde o jediný oficiální doklad vysvětlující obsah a úroveň kvalifikace včetně možného uplatnění na trhu práce. 2019-08-08T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/122288815.jpg11. 9. 2019 6:55:48http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováSabina Dračková
Publikace pro zájemce o studium v zahraničí67287<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.<br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Studium nebo stáž na vysoké škole v zahraničí je dnes běžná věc a patří k nejčastějším formám mobility vůbec. Dobu strávenou na studiích v&#160;zahraničí řadí zpětně 99 % osob k těm nejzajímavějším, ne-li nejlepším životním zkušenostem.</p><p style="text-align&#58;justify;">Studium v zahraničí je podstatně snazší než práce v zahraničí. Školy přijímající mezinárodní studentky a studenty jsou na ně připraveny, nabízejí často adaptační jazykové kurzy, podporu a kulturní program. Přizpůsobují se formou, jazykem i typem studia. Zkušenosti získané pobytem a studiem v&#160;zahraničí jsou vysoce ceněné na trhu práce. </p><p style="text-align&#58;justify;">Publikace je rozdělena do několika kapitol a přináší ucelené informace pro všechny zájemkyně a zájemce o následující oblasti&#58; </p><ul><li>stipendia a programy nabízené vysokými školami</li><li>jak to jde jinak</li><li>jazykové kurzy v zahraničí</li><li>letní školy</li><li>odborné stáže </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Publikace je ke stažení v&#160;souboru zde <a href="/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Documents/Studium%20v%20zahraničí%20NICM.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Studium v zahraničí NICM.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Národní informační centrum pro mládež, <a href="http&#58;//www.nicm.cz/" target="_blank">www.nicm.cz</a>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br><strong><em></em></strong></p>19. 1. 2018 8:44:40Národní informační centrum pro mládež vydalo publikaci pro zájemce o studium v zahraničí. Publikace obsahuje mj. informace o stipendiích a programech nabízených zahraničními vysokými školami, jazykových kurzech, letních školách nebo odborných stážích v zahraničí.2019-08-06T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/78634592.jpg7. 8. 2019 6:22:43http://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová