Studenti zlínské filmové školy natočili klipy o aktivním přístupu k stárnutí

18. listopad 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Helena Mráčková
Studenti zlínské filmové školy natočili klipy o aktivním přístupu k stárnutí

Spoustu praktických rad, jak se ve zdraví a v celkové životní spokojenosti dožít vysokého věku, se dozvěděli účastníci konference „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2019“, kterou pro zástupce seniorských klubů a organizací z celého regionu uspořádal Zlínský kraj s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Součástí programu bylo také představení dvou videoklipů, které formou sociální reklamy apelující na aktivní přístup ke stáří a na mezigenerační vzájemnost natočili pro Zlínský kraj studenti 4. ročníku zlínské Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií.

Sto padesát účastníků konference přišel pozdravit hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. „Ten, kdo chce mít v důchodu pěkný život, měl by se na něj připravit. Není dobře, když lidé v důchodu neví, co mají dělat. Ti, kdo jsou aktivní a činní, se dožívají vyššího věku,“ řekl hejtman a vyjádřil také své přesvědčení, že senioři se mají starat o svá vnoučata, protože se tím vzájemně obohacují. „Děti potřebují vědět, že k životu patří nejen síla a mládí, ale také zpomalení. Dnes se některé rodiny od sebe oddalují, což je škoda, protože se tím dětem bere cenný kontakt s prarodiči a tím se ochuzuje jejich dětství a zkušenost se stářím,“ sdělil Jiří Čunek.

Radní pro sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor Michaela Blahová přiblížila projekt Aktivní senioři ve Zlínském kraji, který se realizuje již od roku 2017 a je spolufinancován ze státního rozpočtu. „Cílem je snaha o změnu přístupu ke starší generaci, ale i hlubší mezigenerační porozumění, které je nezbytné k tomu, aby se všem ve společnosti dobře žilo. Starší lidé už mívají problémy zejména s pohybový aparátem, ale i tak mohou být nenahraditelnou inspirací tím, jak prožili svůj život a jak stále projevují svůj duševní elán a chuť žít,“ konstatovala Michaela Blahová.

Že konfrontace se stářím může být obohacující pro generaci dvacátníků, přiznali studenti 4. ročníku Střední školy filmové, multimediální a počítačových technologií ve Zlíně, kteří během dvou měsíců pod pedagogickým vedením svého učitele Martina Marka vytvořili dva videospoty na téma aktivní stárnutí. Režisér delšího klipu Aleš Pojar svůj pocit z natáčení vyjádřil slovy: „Uvědomili jsme si, že jak senioři, tak i my dvacetiletí, si klademe stejnou otázku, co máme dělat? Jak máme svůj život prožít? A důležité je poselství, že život se musí žít, nezávisle na tom, kolik je člověku let. Jsme vděčni, že nám Zlínský kraj dal tuto příležitost, která je významným rozšířením našeho pracovního portfolia.“

Místostarostka Valašského Meziříčí Zdislava Odstrčilová přiblížila zkušenosti se zapojením města i širšího mikroregionu do projektu Seniorská obálka, který vyvinula Zdravotnická záchranná služba ve spolupráci v Jihomoravském kraji jako podporu pro možnost bezpečného setrvání osamělých seniorů v domácím prostředí.

O tom, jak i lidé neproduktivního věku mohou být užiteční coby dobrovolníci, pohovořila Hana Strouhalová, předsedkyně spolu Samari Zlín, který spolupracuje s ochotnými seniory například při doučování dětí nebo v roli společníků navštěvujících osamělé nemocné či staré a opuštěné spoluobčany.

O metabolismu pohybového aparátu přednášel doktor Pavel Novosad z Osteologické Akademie Zlín. Rady, jak se správně stravovat, hýbat a rozvíjet sociální vztahy, seniorům předaly odbornice z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje – ředitelka organizace Eva Sedláčková a její kolegyně Lenka Doleželová. Jako zajímavý poznatek zaznělo například to, že tanec je nejúčinnější prevencí Alzheimerovy choroby.

Politiku stárnutí v krajské úrovni coby projekt MPSV přiblížila Zuzana Gašková a nad tím, že člověk je nejen tělo a duše, ale také bytost, která má duchovní rozměr a naléhavou potřebu zdravých mezilidských vztahů, se zamyslela Alenka Panáková, předsedkyně společenství vdov a vdovců, nedávno oceněné Nadací Charty 77 coby nejlepší seniorský spolek ČR.

O činnosti Českého červeného kříže ve Zlíně promluvila Anna Vařáková, bývalá ředitelka a stále aktivní spolupracovnice této organizace, která vyvíjí řadu užitečných aktivit a služeb i ve vztahu k seniorům.

K tanci a poslechu v neformální části programu zahrál MOTÝL band CZ.

Videoklipy „Aktivní studenti pro aktivní seniory“ jsou k vidění níže v odkazech.

Krátký spot: https://youtu.be/UDRkc_4VR_M

Delší spot: https://youtu.be/9PV0Nxd7hwo

Zdroj: Zlínský kraj