Studenti v roli hodnotitelů

26. květen 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Jiřina Juřičková
Studenti v roli hodnotitelů

V průběhu setkání projektu Erasmus+ Digi School, které se konalo na GJŠ Zlín ve dnech 10. až 12. května 2022, se naši studenti společně se studenty ze Slovenska a Španělska stali hodnotiteli práce svých učitelů.

Projekt Digi School reaguje na výzvu Evropské komise 2020 zaměřující se na tvorbu digitálních učebních materiálů využitelných při samostudiu nebo online výuce. A právě tyto materiály studenti partnerských škol pilotně procházeli, zkoušeli a na závěrečné hodnotící poradě celých týmů také vyjadřovali své názory a svá hodnocení. Tato hodnocení jsou pro tvůrce velmi důležitá, protože materiály jsou určeny právě pro studenty.

Během pracovních dní byl také čas na seznámení našich partnerů se Zlínem, byli jsme pozváni na prohlídku památníku Tomáše Bati jeho pracovníky a byli jsme také přijati krajskou radní pro školství, Ing. Mgr. Zuzanou Fišerovou, PhD. Paní radní se živě a velmi erudovaně zajímala o práci GJŠ Zlín v rámci programu Erasmus, o obsah projektu Digi School a možnosti podpory, kterou by naší práci mohla poskytnout z titulu své pozice.