Střední odborné učiliště – SŠ řemesel a chovatelství Uherský Brod otvírá nový obor pro školní rok 2021/22

2. únor 2021
Autor/ka článku: Eva Jurásková
Střední odborné učiliště – SŠ řemesel a chovatelství Uherský Brod otvírá nový obor pro školní rok 2021/22

Pro všechny žákyně a žáky, kteří se chtějí naučit starat o pejsky, hospodářská, terarijní  i exotická zvířata,  chtějí znát  jak zasít i sklidit pole nebo seřídit traktor, připravilo Střední odborné učiliště Uherský Brod nový učební obor  ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ (zaměření i na Chov psů a jiných zvířat).  Obor se otevírá nově od 1. 9. 2021.

Cílem oboru vzdělání je poskytnout žákům vědomosti a dovednosti z oblasti chovu a ošetřování zvířat, pěstování rostlin, obsluhy a údržby zemědělské techniky. V průběhu studia získají žáci znalosti a pracovní návyky spojené s chovem a výcvikem psů, chovem hospodářských, exotických a terarijních zvířat a také základní znalosti z oblasti chovu okrasného ptactva. Dále získají základní teoretické a praktické dovednosti pro zemědělskou výrobu a naučí se ovládat drobnou zemědělskou techniku.

Jako bonus nabízíme získání řidičského oprávnění skupiny T, B, C, v oblasti kynologie možnost získání certifikátů z canisterapie, agility a další osvědčení.

Po ukončení studia závěrečnou zkouškou můžou absolventi pokračovat ve studiu maturitního oboru chovatelství se zaměřením na kynologii nebo pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu a získat maturitu. V praxi se pak uplatní jako pracovník v zemědělské prvovýrobě, ošetřovatel a chovatel zvířat, pracovník v zoologických zahradách a útulcích, psovod a výcvikář psů, pracovník v oblasti zdravotní canisterapie, chovatel terarijních a exotických zvířat, soukromý zemědělec – farmář atd.

Žáci oboru Zemědělec-farmář jsou zařazeni do projektu „Podpora řemesel v odborném školství“ a náleží jim měsíční  finanční příspěvek z prostředků Zlínského kraje.

Více informací na:  +420 774 965 538 –  Eva Jurásková, juraskova@sou-ub.cz