Střílecké zapojení do eTwinnigové komuny škol

14. březen 2022
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Martina Raiserová
Střílecké zapojení do eTwinnigové komuny škol

Základní a mateřská škola Střílky je již několik let zapojená do komunity evropských škol eTwinning a po cvičných projektech i sériích mnohých odborných školení v této oblasti letos organizuje 3 eTwinningové projekty se školami z České a Slovenské republiky.

Velkou radost mají žáci 4. třídy, kterým se podařilo úspěšně dokončit vánoční projekt Vianoce okolo nás a medzi nami. 17. února si užili i slavnostní předávání certifikátu ukončení projektu 4 český, 3 slovenských základních škol a 1 slovenské střední školy ve věků žáků od 8 do 17 roků. Naše 4. třída se mezinárodního projektu účastnila poprvé.

Žáci se naučili pracovat s mnoha digitálními technologiemi, jazykovými dovednostmi, spolupráci nejen mezi sebou, ale i ve virtuálním prostředí s žáky českých a slovenských škol v různém věku a napříč různými předměty spojených s tématem Vánoc. Vytvořili společný trojjazyčný slovník vánočních pojmů v češtině, slovenštině a angličtině, seznámili se s tradicemi, aktivně i s koledami různých krajů Čech, Moravy, Slezska a Anglie, které si nejen zazpívali, zahráli, ale i zatancovali. Výstupem byla také mimo jiné komiksová e-kniha s jedním příběhem postupně tvořeným každou z 8 zapojených škol.

Zkušenosti z online výuky jsme mohli použít v mezinárodní videokonferenci všech zúčastněných škol s propojením předmětů prvního, druhé stupně a středních škol prostřednictvím poutavého příběhu s historickými souvislostmi oslav Vánoc a s využitím vrstevnického učení. Nechyběla zde například animace koloběhu vody, společný zpěv v českém, slovenském i anglickém jazyku a výtvarná složka, kdy si děti svůj výtvor zhmotnili pomocí aplikace quiver v 3D objekt .

Protože nám do projektu znatelně zasáhla epidemie COVIDU – 19, prodloužili jsme projekt až do února a díky tomu se dotkli také ekologických témat, co s vánočními stromečky po Vánocích a celkovým odpadem všeho druhu. Čtvrťáci spolu s vyučujícími prvního stupně se pro mezinárodní spolupráci nadchli natolik, že hned navazujeme ve stejném složení 8 škol z České a Slovenské republiky jen s drobnými obměnami v dalším tentokrát jarním projektu Probuzení Země a otvírání studánek.