Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

8. září 2020
Management
Autor/ka článku: Jana Galová
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) pomáhá řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol.

Snahou projektu SRP je ve spolupráci se školami, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky postavit základy pro vznik jednotných postupů pro strategické řízení a plánování ve školách. Projekt SRP se nezaměřuje jen na kurzy a semináře, ale s ohledem na konkrétní podmínky a potřeby škol nabízí pedagogickým pracovníkům účast na individuálních formách profesního rozvoje (koučink, mentoring, supervize nebo benchlearning), vzdělávací aktivity pro ředitele škol nebo informační podporu ve formě znalostní databáze.

Na webových stránkách projektu najdete Inspiromaty, Materiály pro školy ke strategickému řízeníSRPácké newslettery, znalostní databázi a mnoho dalšího.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky, www.npicr.cz